Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Aktualności

Realizacja wrześniowych prognoz oraz lekcja scalpingu

śr, Październik 8 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami pierwszy powakacyjny miesiąc, który w subskrypcji „Analizy” przyniósł zmiany zauważalne „gołym okiem”, a parkiety całego świata po raz trzeci w tym roku odwiedziły „Trzy Wiedźmy”.
„DTW” nie był we wrześniu szczególnie nadzwyczajnym, aczkolwiek już podczas sesji 19.IX. zwróciliśmy uwagę, że na wszystkich indeksach (będących w naszej sferze zainteresowania) dotarliśmy do istotnych oporów, na których oczekiwaliśmy przynajmniej silnej kontry niedźwiedziej – a dotarliśmy wówczas do:


- na FW20U1420 (seria wygasająca w dn. 19.IX.) dotarliśmy do kkgk=2542-5 (maksimum został poziom 2542 [w tym czasie na serii Z1420 dotarliśmy do 2555) - od tego czasu nad szczyt 2555 nie wyszliśmy, a w średnioterminowym trendzie spadkowym dotarliśmy dziś do 2417 - czyli zrealizowaliśmy cel 2419 (i przynajmniej w DT podjęliśmy próbę ZRC) wskazany nam przez "średnioterm. M-kę" na serii grudniowej - cel ten widniał już na wykresie FW2020 zamieszczonym na stronie głównej serwisu już pierwszego dnia września.


- na FDE30 dotarliśmy do ostatniego (w tamtym czasie) aktywnego celu, tj. celu 9890 wskazanego 5.IX. (czyli już tego dnia otrzymaliśmy sugestię, że podważony powinien zostać nasz wzorcowy scenariusz sprzed 1.IX. dotyczący wyznaczenia szczytu prawego R potencjalnej "długoterminowej RGR" na poziomie 9800 [szczyt prognozowany był w szerokim obszarze 9600-10050]) i podjęliśmy jego ZRC (max.=9895) - od tego czasu postawiliśmy kroki na południe, które dziś doprowadziły nas już pod 9000;


- na ES.F-ie (seria U14) przetestowaliśmy górny obszar kkgk=2020 (zaś na serii Z14 max.=2014,45) przy dotarciu do bardzo ważnego dla nas poziomu 2020 na S&P500 (max.=2019,26) - od tego czasu postawiliśmy kroki na południe, które doprowadziły nas już do 1918 ,45 na ES.F-ie i 1925,25 na S&P500 (realizując średnioterm. cele N.3 – które wyznaczyliśmy na poziomach nie będących dla nas przypadkowymi [odsyłam chociażby do wykresu S&P500 sprzed pierwszej sesji wrzesnia]).

Przed pierwszą sesją września na niniejszej głównej stronie serwisu zadałem pytania:

Jakiego ruchu można oczekiwać na S&P500 z obszaru 2004-44 (wzorcowo z 2020)? Odpowiedź znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

Jakiego ruchu można oczekiwać z obszaru 9600-10050 na FDE30 (wzorcowo z 9600-9800)? Odpowiedź znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

Rynek potwierdził nasze prognozy – a przynajmniej jako zaczepne poziomy do średnio-długoterminowych pozycji krótkich, bowiem nie tylko dotarliśmy we wrześniu do wskazanych wzorcowych poziomów zaczepnych do silnych spadków, ale też na nich ów spadki zapoczątkowaliśmy i do dnia dzisiejszego fale spadkowe zapoczątkowane 19.IX. wynoszą ponad 130p. na FW2020, prawie 100 punktów na S&P500 oraz ponad 830 punktów na FDE30 (ponad 930 punktów licząc od poziomu 9890, który był naszym byczym celem od 5.IX. – a na którym zagraliśmy na jego ZRC [a faktyczne maksimum Rynek wyznaczył zaledwie 5 punktów wyżej]) – stan na 17:10 (8.X.).

Część ważnych celów już zrealizowaliśmy podczas dotychczasowych sesji październikowych, jak chociażby w/w cel 2419 na FW2020 czy cel 9022,5 na FDE30. Czy wyczerpany został potencjał spadkowy w ujęciu krótko-średnioterminowym? Odpowiedzi należy szukać chociażby w subskrypcji Wrzesień 2014 czy w bieżącej subskrypcji Październik 2014.

.

Dodatkowo prezentuję dziś wyniki mojego „doświadczenia na żywym organizmie”, jaki przeprowadziłem dwa dni temu w poniedziałek 6.X. na FDE30. Osoby, z którymi miałem przyjemność współpracować wiedzą, że nie jestem zwolennikiem inwestycji długoterminowych, lecz króko-średnioterminowych, a najbardziej daytradingowych (w subskrypcji „Analizy” od stycznia bieżącego roku „udowadniam” nawet mniejszą efektywność strategii średnio-długoterminowych na tle strategii krótko-średnioterminowych), zaś 6.X. testując nową dla mnie platformę transakcyjną postanowiłem sprawdzić samego siebie w scalpingu (którego zwolennikiem nie jestem – jestem daytraderem). Tego dnia na dwóch odrębnych rachunkach z identycznym kapitałem początkowym na tej platformie z dźwignią finansową 1:100 postanowiłem przetestować dwie strategie (transakcje planowałem zawierać między 8:45 a 19:00):

a) s. pasywną – docelowo planowałem zająć jak najmniej pozycji w DT;
b) s. bardzo aktywną – scalping oparty na grze „na czucie Rynku” z „tłem” w postaci sygnałów AT i niekonwencjonalnych, ale bez transakcji stricte na te sygnały; ponadto gra w taki sposób, by w jednej chwili mieć tylko jedną pozycję i by grać zawsze za ok. 100% kapitału; luźne podejście do S/L.

Jesteście ciekawi wyniku tych poczynań wyłącznie na tej jednej sesji (6.X.) wyłącznie na jednym instrumencie (FDE30)?

W s. pasywnej zawarłem tylko jedną pozycję – rano pozycję krótką na „skupisku kkgk=9331-40-58″ pod „tło” w postaci celu N.=9022,5-62,5; stan rachunku o 19:04 zamknął się zyskiem netto wynoszącym 111,7% (pozycja S=9329,9).

W w/w s. aktywnej zawarłem aż 127 transakcji (jedna sesja – między 8:45 a 19:04), a o 19:04 ich bilans zakończył się zyskiem 91,22% netto, ALE wraz z upływającym czasem moja efektywność malała i np. po południu ze stanu 133,7% zysku (15:38) powrćółiłem do „tylko” +75,78% (16:10), skąd „odbiłem się” do 147,9% zysku (18:32) – by o 19:04 znów mieć „tylko” 91,22% zysku (czyli w tej strategii kapitał nie został podwojony).

Moje „bardzo słabe” popołudniowe transakcje wynikały nie tylko ze słabszych sygnałów technicznych po 15:30 (bo przecież stricte na nie nie grałem) i nie tylko z mojej mniejszej koncentracji (m.in. prowadzeniem subskrypcji „Analizy” [skutki tego poniosłem przede wszystkim po 18:30, kiedy tego dnia pisałem komentarz posesyjny]), ale zwyczajne zmęczenie po nieprzerwanym wielogodzinnym zawieraniu transakcji (co przyczyniło się do zawierania nieprzemyślanych transakcji – wręcz „głupich” – mówiąc kolokwialnie, których nie zawarłbym przy „świeżym” umyśle [szczególnie trzech ostatnich zawartych "na siłę" z próbą osiągnięcia psychologicznego zysku netto wynoszącego 150% - niepotrzebne ambicje]) i przede wszystkim brak sztywnego S/L-a przy transakcjach (o ile w pierwszych godzinach sesji moje reakcje na błędne transakcje były szybkie, o tyle czas reakcji wydłużył się istotnie późnym popołudniem [do tego też doszedł okres mniejszej uwagi monitorowania wykresu]) oraz narzucony w tym testowaniu warunek gry wyłącznie w jednym kierunku w danej chwili. Wniosków z tej lekcji „na żywym organizmie” jest znacznie więcej (np. ciekawostka – gdybym przyjął maksymalny ew. S/L dla pojedynczej transakcji na poziomie 5,5%, to bilans identycznych 127 transakcji zakończyłby się zyskiem 149,5% – a nie 91,22%).

Zamieszczam wykres portfelowej stopy zwrotu netto po każdej ze 127 transakcji, wykres prezentujący procentowe zyski/straty poszczególnych transakcji oraz statystyki dotyczące tych transakcji w strategii bardzo aktywnej (scalping):

Procentowa zmiana portfela – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link):

Procentowa bilans transakcji – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link):

Statystyki sesji – powiększ tabelę do rzeczywistych rozmiarów (link):

Czy warto więc „uprawiać scalping”? Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tej formy inwestowania, ale zapewne metoda ta lepiej sprawdzałaby się podczas sesji o bardzo małej zmienności cenowej instrumentów.

W wybranych przypadkach jestem też w stanie udostępnić szczegółowy wykaz wszystkich tych 127 transakcji z sesji 6.X.2014.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Poszerzenie subskrypcji o FDE30 i ES.F

pon, Wrzesień 1 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami przyjemne, słoneczne wakacje („nawet” w Polsce” – szczególnie w lipcu), które przynajmniej część z nas wykorzystała na odpoczynek od giełdy. Mój urlop w tym roku był relatywnie długi, ale – jak wiecie – „nie zapomniałem” o wykresach na całe dwa miesiące i sporadycznie je analizowałem – także dla Was (gł. pod koniec lipca/na początku sierpnia na stronie głównej serwisu). Czas wrócić do regularnych inwestycji i do subskrypcji „Analizy”, a w tej pojawią się pewne zmiany, wśród których najważniejszą jest poszerzenie przedmiotu inwestycji o FDE30 (kontrakty na DAX’a) i ES.F (kontrakty na S&P500); choć kontrakty te od początku istnienia subskrypcji w niej się znajdowały, to jednak najpierw stanowiły tło do inwestycji w FW20, z czasem poświęcaliśmy im coraz więcej czasu i szczególnie w ostatnich miesiącach często je analizowałem (bo na stałe zagościły w moim portfelu inwestycyjnym) wskazując dla nich cele i potencjały (gł. w ujęciu krótko-średnioterminowym), zaś od września oficjalnie wchodzą w skład subskrypcji „Analizy”.

Po wakacjach 2014 w skład subskrypcji „Analizy” wchodzą m.in.:  Analizy techniczne i prognozy dla kontraktu terminowego na indeks WIG20 (FW2020), kontraktu terminowego na indeks DAX (FDE30) oraz kontraktu terminowego na indeks S&P500 (ES.F), ponadto wskazywanie poziomów cenowych autorskiego narzędzia D1 dla FW2020 oraz kkgk dla FW2020, FDE30 i ES.F-a, wskazywanie PDZ (potencjalnych dat zwrotnych), „Komentarze edukacyjne” czy chociażby bieżące wykazywanie i zarządzanie pozycji w strategii średnio-długoterminowej dla FDE30 i ES.F-a (więcej szczegółów dotyczących zmian w subskrypcji można uzyskać w kontakcie mailowym bądź we wpisie inauguracyjnym Wrzesień 2014).

.

Słów kilka o bieżącej sytuacji FW2020, FDE30 i US500 (pełna analiza z prognozami znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014).

1) FW2020 – ujęcie DT/krótkoterminowew związku z aktywnym celem N.3^DT znajdującym się na poziomie transakcyjnym kkgk=2362 sentyment FW2020 na początku września powinien być niedźwiedzi tuż pod 2400 czy 2418; brak trwałego wzrostu nad 2400 powinien zachęcać Niedźwiedzie nie tylko do spadku na 2366, ale pod 2350 i dalej test 2339 (zaś wzrost nad 2400 bez wcześniejszego spadku pod 2367 zwiększałby prawdopodobieństwo przetestowania umownej granicy sentymentu 2418 czy kkgk=2426, co z kolei podważałoby cel N.3^DT=2366 [neg.=2445]). Ujęcie średnio-długoterminowe znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy FW2020:


.

2) S&P500/ES.F - zakładam, że S&P500 zrealizuje bieżący średnioterm. cel B.3 i podwyższy historyczne maksimum i w mojej ocenie szczególną czujność zachować należałoby na ok. 2020 (w przypadku braku dotarcia do niego – pod kkgk=2009-11 i pod kkgk=1992,45 na ES.F-ie), czyli na poziomie, który został nam technicznie wskazany pod koniec ubiegłego roku (zatem mamy tu potencjał ZRC [wiemy, że pod zjawisko ZRC możemy grać przed jego zrealizowaniem, gdy spełnione są określone warunki]); ponadto 2020 to także dokładnie dolne ograniczenie wielopoziomowego „skupiska kkgk” (obecnie również m.in. przebiega tu górne ograniczenie „brązowego średnio-długoterm. kanału wzrostowego); gdy dołożymy do tego potencjał „małej długoterm. M-ki” to okazuje się, że już znajdujemy się w obszarze potencjalnego oporu, który wprost wynikający z „M-ki” wynosi 2004-9.
Jakiego ruchu można oczekiwać z obszaru 2004-44 (wzorcowo z 2020)?
Odpowiedź znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy S&P500:


.

3) DAX/FDE30wybicie (nadbicie) długoterminowego dna nr 12 na DAX’ie/FDE30 w dn. 8.VIII.2014 potwierdziło moją prognozę długoterminową sprzed wielu miesięcy, tj.:
„tło” długoterminowe: JEŚLI na FDE30/DAX-ie bessa jeszcze nie została rozpoczęta w styczniu 2014 roku tuż pod 9800 (po raz pierwszy pod potencjał rozpoczęcia bessy na FDE30 zagraliśmy w styczniu 2014 – [szczegóły znajdują się w subskrypcji Styczeń 2014, m.in. we wpisie podsumowującym pierwszy miesiąc 2014 roku]), TO w przypadku wyrysowania długoterminowej fali nr 12 oczekiwać będę zakończenia „mini-hossy” (zapoczątkowanej we wrześniu 2011 roku) na długoterminowej fali nr 13 (czyli na tej samej fali, na której została zakończona „mini-hossa” zapoczątkowana w marcu 2009 roku); jeśli taki scenariusz zostałby potwierdzony, to wówczas nie wykluczałbym, że zakończona została nie tylko „mini-hossa” trwająca od poziomu 4965,8 na DAX-ie, ale też cała hossa trwająca od 3588,89 (szczegóły tej prognozy znajdują się we wpisie inaugurującym „Luty 2014” zamieszczonym 2. lutego o 23:36).

Od 8.VIII.2014 wiemy zatem, że na kkgk=10055 co najmniej zakończona została „mini-hossa” trwająca od 12.IX.2011
(czyli zapoczątkowana dzień po dziesiątej rocznicy zamachu terrorystycznego na WTC), a tego definitywnym potwierdzeniem (i zarazem konsekwencją) powinno być wyrysowanie co najmniej „mini-bessy”, czyli co najmniej trójfalowej spadkowej struktury długoterminowej.
W mojej subiektywnej ocenie wyrysowania szczytu potencjalnej fali nr 2 (lub B) powinniśmy oczekiwać w relatywnie szerokim obszarze 9600-9800 (grać pod tren potencjał np. z sygnałami AT czy niekonwencjonalnymi w ujęciu DT, krótko- i/lub średnioterminowymi) – co wspiera m.in. potencjał „długoterm. RGR” z LS styczną do minimów z 14.III.2014 i 08.VIII.2014; trwały wzrost nad 9800 oznaczałby podważenie długoterm. celu N.3 (doprecyzowanego już jako dno wyrysowane 8.VIII.2014), a jego negacją byłoby wyjście nad 10054 na FDE30/10050,99 na DAX’ie.
Jakiego ruchu można oczekiwać z obszaru 9600-10050 (wzorcowo z 9600-9800)? Odpowiedź znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

W ujęciu średnioterminowym nadal cenne wskazówki i sygnały generuje „gra od kkgk do kkgk”, a tylko technicznie „gra w kanałach” (często robimy ZRC takich celów) – i choć na początku sesji 8.VIII.2014 mieliśmy pierwszą „fałszywkę” od wielu długich tygodni, to paradoksalnie była ona bardzo solidną wskazówką potwierdzoną jeszcze tego samego dnia z jednoczesnym wygenerowaniem bardzo silnego ostrzeżenia dla średnio-długoterm. Niedźwiedzi – poniższy wykres został wykonany w chwili powstania tego ostrzeżenia (na zamknięciu sesji 8.VIII. [powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów]):Obecnie na FDE30 znajdujemy się w krótkim „kanale spadkowym”, który jeszcze nie jest jednoznaczny (wiarygodny), ale już możemy rozpatrywać jego dwie postacie – jeśli z tej figury zostanie wygenerowany sygnał byczy, to stanie się to już na pierwszej sesji września (zasięg wzrostu wynikający z tej formacji przekracza 120 punktów).

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy DAX’a i FDE30:


Dodano 01. września o 17:14:

Na FDE30 wskazaliśmy „pasywny” cel byczy 9575 (pierwszy cel wynikający z „fioletowego kanału spadkowego”).

Na FW2020 zamknięcie dnia zostało wyznaczone na 2402 – została otwarta furtka do 2418 i kkgk=2426.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wakacyjny handel z dodatkowymi sygnałami

śr, Lipiec 23 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Trwają wakacje i subskrypcja „Analizy” jest zawieszona, ale wakacyjnej przerwy nie mają giełdy; my także nie zamierzamy leniuchować przez całe lato i reagujemy na rynkowe sygnały – w szczególności tak silne, jak chociażby 10. lipca na FW20 czy 21. lipca na FDE30.

Solidny potencjał kupna na FW2020 pojawił się na ok. 2285-90 w dniu 10.VII. na dolnym ograniczeniu „średnio-długoterm. kanału spadkowegooraz jednocześnie na dolnym ograniczeniu „fioletowego kanału spadkowego DT” (podobny sygnał – aczkolwiek o mniejszej randze – pojawił się 3. lipca); sygnał został wzmocniony nad kkgk=2298 (dodatkowo też przez wybicie górą „fioletowego kanału spadkowego”). Kolejnym ważnym elementem „układanki” był test górnego ograniczenia „średnio-długoterm. kanału spadkowego” (tam należało „łapać” zaczepne S-ki ze S/L nad górnym ograniczeniem figury) – jego wybicie było kolejnym sygnałem potwierdzającym kierunek wzrostowy zapoczątkowany na 2282. Następna bitwa trwała na kkgk=2362 (dodatkowo pod ważnym liniowym oporem widocznym na poniższym wykresie FW2020 – zaczepny punkt niedźwiedzi) i aż dwukrotnie indeks pozostawił na noc byczą sugestię nadbitego kkgk=2362 – dwukrotnie została zrealizowana bez zanegowania. Wybicie kkgk=2362 z jednoczesnym wybiciem liniowego oporu skutkowało wzrostem do ostatniego oporu znajdującego się przed celem byczym 2388-92 wynikającym z wybicia górą „średnio-długoterm. kanału spadkowego” nad 2335 – mowa o niedźwiedzim zaczepnym oporze mającym postać potencjalnej LS nie najładniejszej oRGR. Wzorcowo ruch spadkowy zapoczątkowany na 2380 (m.in. na dzisiejszym D1=2381-2) powinien dotrzeć do kkgk=2362/wybitej linii spadkowej – jeśli kkgk=2362 (dalej obszar 2335-45) zostałby trwale wybity, to byłoby to ostrzeżenie dla pełnej realizacji celu B.=2388-92. Jeśli w bieżącym tygodniu (lub na początku przyszłego tygodnia) zostaną zrealizowane cele 2388-92, to należy zachować podwyższoną czujność, bowiem po wykonaniu „dużego celu” miałoby prawo pojawić się „duże ZRC” (tak, jak już na FDE30 mamy „duże ZRC” [już 200 punktów] niedźwiedziego celu 9600) – co byłoby zagrożeniem dla pełnej realizacji celu byczego z oRGR (oczywiście obecnie ta nie najładniejsza formacja aktywowana nie została).

Niniejszy komentarz zostaje zamieszczony w serwisie o 11:26, tj. niespełna godzinę po wykonaniu poniższych wykresów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykres FW2020:

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykres FDE30:

Dodano 30. lipca o 10:17:

Prognoza czasowa dot. spadku (wskazywała na koniec ubiegłego/początek bieżącego tygodnia) potwierdzona spadkiem pod kkgk=2362 potwierdziła wskazany 23. lipca sygnał sprzedaży będący zagrożeniem dla pełnej realizacji celu 2388-92, dla którego dziś obszar wsparcia jest obniżony o 10 punktów względem stanu z ubiegłego tygodnia – dziś naszym ważnym obszarem wsparcia są poziomy 2325-35 (tj. nasze bycze poziomy zaczepne, na których powinno być co najmniej wyraźne wyhamowanie spadków, które przyspieszyły pod kkgk=2362 w dn. 29.VII.]) – ważnym dla fali zapoczątkowanej na 2380 – czyli na potencjalnej LS oRGR będącej zaczepnym poziomem niedźwiedzim wskazanym 23. lipca (z tego wskazanego oporu wyrysowaliśmy wzorcowy ruch spadkowy na dolne ograniczenie kkgk=2362 i w kolejnych dniach powróciliśmy pod 2380, skąd spadliśmy pod kkgk=2362; jako ciekawostkę należy dodać, że od 24.VII. FW2020 był wyraźnie zaniżany nawet na tle WIG20 – gdyby FW2020 po 23.VII. postawił identyczne kroczki jak WIG20, to wyszedłby nad 2380 jeszcze bardziej zbliżając się do 2388-92]). Gdyby wsparcie 2325-35 zostało trwale wybite, to kolejnym zaczepnym punktem do byczego odreagowania (z potencjałem „nawet” wykraczającym nad 2380) byłby kkgk=2298.

FDE30 – obecnie jesteśmy na ok. 9640, a w DT mamy cel byczy wynoszący prawie 9710 (podważ.<9615); w przypadku realizacji możliwe silne ZRC.


Dodano 30. lipca o 17:02:

Obszar wsparcia 2325-35 na FW2020 spełnił minimalne zadanie, tj. wyraźnie wyhamował dziś spadki, które zostały wzmocnione wczoraj pod kkgk=2362 – aczkolwiek subiektywnie oczekiwałem większego zaangażowania Byków na tych poziomach – tym bardziej, że na FDE30 od 10:17 (czas dodania powyższego komentarza) nie spadliśmy poniżej minimum z tamtej minuty zanim nie postawiliśmy kroku pod 9710 – i w pięknym stylu zrobiliśmy ZRC z 9708 (14:31) schodząc na południe ponad 100 punktów w 1,5 godziny (i to nie koniec – obecnie jesteśmy już 134,5p. pod 9708); w tym czasie na FW2020 konsekwentnie po spadku pod 2320-30 podążaliśmy w kierunku kkgk=2298 (zamknięcie dnia na 2305). Przed nami kkgk=2298 i potencjał „średnioterm. W”.


Dodano 31. lipca o 10:08:

Dotarliśmy na 10p. przed dno 2282 – w mniejszej skali jesteśmy obecnie w miejscu, w którym byliśmy 10.VII. testując dolne ograniczenie „średnio-długoterm. kanału spadkowego” – obecnie testujemy dolne ograniczenie „kanału spadkowego DT/krótkoterm.”; ponadto trwa bitwa o potencjał „średnioterm. W”.

FDE30 – wczoraj o 17:02 prognozowałem, że to jeszcze nie koniec spadków zapoczątkowanych na 9708 silnym ZRC (jak potwierdził Rynek) – dziś mamy „apetyt” na cel 9468 – zalecana ostrożność w jego obszarze (jeśli do niego dotrzemy), bo z nim związany jest potencjał ZRC.


Dodano 31. lipca o 14:22:

FDE30 – cel 9468 został osiągnięty (w minucie realizacji tego celu zostało wyznaczone dno 9450) i powróciliśmy nad 9500, a prawdopodobieństwo większego ZRC wzrosłoby w przypadku wyjścia nad 9530 (pod tym poziomem L-ki posiadają status pozycji zaczepnej – ryzykownej; innymi słowy – pod 9530 istnieje duże prawdopodobieństwo pogłębienia dna dnia).


Dodano 31. lipca o 17:03:

Ostatnia sesja lipca na FW2020 przyniosła odbicie od 2292, dzięki czemu po południu możliwe było istotne zabezpieczenie zysku dla pozycji krótkiej („s. pasywna”), gdy postawiliśmy krok pod 2292 i przetestowaliśmy obszar oddziaływania średnioterm. wsparcia 2282; popołudniowe spadki pośrednio zawdzięczaliśmy FDE30 i jego braku wyjścia nad 9530 po osiągnięciu ważnego celu 9468 (po 15:40 ponieśliśmy konsekwencje wzrostu „tylko” nad 9500, a nie nad 9530, tj. pogłębiliśmy dno dnia).

Dno z 10. lipca na FW2020 nie zostało dziś pogłębione, a potencjał „średnioterm. W” zanegowany nie został.

Na FDE30 od wczorajszego prognozowanego i zarazem wykonanego przez Rynek silnego ZRC z 9708 spadliśmy ponad 300 punktów (311p. licząc do chwili obecnej, a w mojej ocenie potencjał jeszcze w pełni wyczerpany nie został) – zaś od kkgk=10055 (max.=10054 w dn. 20.VI., ale 3.VII. maksimum wyrysowaliśmy na 10053) spadek wynosi już 657 punktów (wkroczyliśmy w dolny obszar oddziaływania kkgk=9402, gdzie uzasadnione jest wyrysowanie wyraźnego odbicia – co najmniej w DT).

ES.F - dziś pod kkgk=1946 padł sygnał do zamknięcia średnio-długoterm. pozycji długiej (znad kkgk=1839 z 16.IV.) z zyskiem wynoszącym +100,2p./kontrakt (aktywna pozycja krótka spod kkgk=1981 z 29.VII.).

Czas rozpocząć drugą połowę wakacji.


Dodano 06. sierpnia o 11:32:

Od szczytu wyznaczonego dwukrotnie na kkgk=10055 na FDE30 wyrysowaliśmy już ponad 1000 punktową falę spadkową i dotarliśmy w obszar 9020-35 (bieżące min.=9034,5 przy aktualnej cenie 9052) – w mojej ocenie warto tutaj zachować szczególną czujność i zareagować na ew. bycze potencjały/sygnały, bowiem obszar 9020-35 (z ewentualnym nadbiciem go w DT) posiada silny byczy potencjał co najmniej do wyraźnego odreagowania ostatnich spadków.


Dodano 07. sierpnia o 16:03:

Już w dniu wczorajszym na FDE30 potwierdziliśmy, jak silny potencjał związany jest z obszarem 9020-35, bowiem po godzinie od zamieszczenia w serwisie wczorajszego wpisu z 11:32 pogłębiliśmy minimum sesji do 9030 i na tym poziomie wyznaczyliśmy dno, z którego już wczoraj postawiliśmy krok na 9167,5 wyrysowując największą byczą falę w spadkach zapoczątkowanym silnym ZRC i spadkiem z 9708!

Dziś o 15:20 powróciliśmy dokładnie na wczorajszy szczyt wyznaczony na dolnym ograniczeniu oporu kkgk=9185 (oddalony o ponad 130 punktów od górnego ograniczenia wskazanego wczoraj obszaru 9020-35) i nie naruszyliśmy go nawet o tick, w związku z tym zapalone zostało żółte światło dla ew. kontynuacji fali zapoczątkowanej na 9030, a w przypadku spadku pod popołudniowe dno 9086 istotnie wzrosłoby prawdopodobieństwo wybicia wczorajszego dna ze spadkiem pod psychologiczny poziom 9000.


Dodano 07. sierpnia o 21:35:

Zgodnie z oczekiwaniami spadek pod 9086 przyczynił się do wybicia wczorajszego dna 9030 i spadku pod 9000, a w ostatnich minutach znaleźliśmy się na wsparciu w DT, które powinno być tylko przystankiem w dalszym podążaniu na południe (minimum z 21:22 wynosi 8974, zaś obecnie jesteśmy 10p. wyżej).


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wakacje czas zacząć

czw, Czerwiec 26 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Dobiega powoli „miesiąc pożegnań” – czerwiec, w którym pożegnaliśmy FW20 z mnożnikiem 10 i od 23.VI.2014 handlujący na kontraktach na WIG20 mogą inwestować już wyłącznie na FW20 z mnożnikiem 20 (FW2020).

W czerwcu oczekiwaliśmy pożegnania marazmu na FW20/FW2020 i z pewnością było go znacznie mniej, niż w kwietniu i maju – co też bezpośrednio przełożyło się na wzrost efektywności „strategii pasywnej i aktywnej” (ich wynik do dn. 26.VI. włącznie wyniósł odpowiednio +127p./kontrakt oraz +170p./kontrakt [szczegóły znajdują się w subskrypcji Czerwiec 2014]).

Trzecie czerwcowe pożegnanie nastało po sesji 26.VI. – po blisko czterech latach ciągłego funkcjonowania subskrypcji „Analizy” nadszedł czas na dłuższy odpoczynek – w wakacje 2014 subskrypcja „Analizy” będzie zawieszona.

W związku z powyższym archiwum subskrypcji czerwcowej już od 27.VI.2014 będzie dostępne dla wszystkich osób zarejestrowanych w serwisie - dostępne po zalogowaniu się (link – Czerwiec 2014).

.

W drugim kwartale 2014 roku znacznie więcej uwagi poświęcaliśmy takim indeksom, jak FDE30 czy ES.F, ale także np. DJ.F – w przeciwieństwie do FW20, na nich nie mieliśmy do czynienia z inwestycyjnym marazmem. Analizy i prognozy oraz poziomy kkgk dla tych indeksów także znajdują się w ogólnodostępnej subskrypcji Czerwiec 2014, która została zamknięta m.in. potwierdzonym sygnałem do realizacji zysku długoterminowej pozycji długiej na FDE30 – pozycji z dn. 14.III. otwartej nad kkgk=8951, a dla której poziom realizacji zysku znajdował się pod kkgk=9833, zatem zysk wyniósł +845p./kontrakt; ponadto aktywną jest długoterminowa zaczepna pozycja krótka spod kkgk=10055 (historyczne maksimum na FDE30 od 20. czerwca znajduje się na 10054), zaś poniżej przedstawiam ostatni wykres subskrypcji czerwcowej dotyczący średnioterminowego ujęcia FDE30 – wykres (powiększ do rzeczywistych rozmiarów) został przygotowany o 17:01 (26.VI.) – po realizacji ostatniego z aktywnych technicznych celów na FDE30, tj. celu 9758,5, którego ZRC zaczęliśmy robić wsparci kkgk=9761 (szczegóły: subskrypcja Czerwiec 2014).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Miesiąc pożegnań… i realizacji długoterminowych celów

pt, Czerwiec 6 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Wkroczyliśmy w ostatni miesiąc pierwszego półrocza 2014 roku, a to oznacza, że 20.VI. na giełdy całego świata powrócą „Trzy Wiedźmy”, a dodatkowo na GPW po 4111 sesjach pożegnamy FW20 z mnożnikiem 10 (notowany od 20.I.1998 roku), który definitywnie zastąpi FW20 z mnożnikiem 20 (FW2020); ponadto przed tygodniem oczekiwaliśmy także, że w czerwcu dodatkowo pożegnamy marazm, jaki zagościł na FW20 na ostatniej serii z mnożnikiem 10 – i pierwszym potwierdzeniem tego są już dotychczasowe notowania czerwca, w których wykończyliśmy „strukturę symetryczną” zauważoną przez nas 25. marca (szczegóły znajdują się w subskrypcji „Analizy„) i 5. czerwca wyszliśmy nad „szczyt Dnia Matki” (także wzorcowo wyznaczony zgodnie z naszą prognozą) osiągając piąty element naszej układanki, którą realizowaliśmy w ostatnich miesiącach (poniżej znajduje się wykres FW20 z 25.III. z prognozowanym schematem kolejnych kroków zgodnych z zauważonym wówczas potencjałem wystąpienia symetrii, a pod nim wykres FW20 z 5. czerwca ze zrealizowanym minimalnym zasięgiem prognozowanej struktury i wzrostów indeksu [powiększ wykresy do rzeczywistych rozmiarów]):

Od 23.VI.2014 na GPW chcąc handlować na kontraktach na WIG20 będziemy mieli do wyboru już tylko FW2020, a ten do końca maja – czyli podczas dotychczasowych 169 sesji swojej krótkiej historii – nie wzbudził dużego zainteresowania wśród inwestorów, o czym świadczą proste fakty: średni sesyjny wolumen (licząc nawet wszystkie serie FW2020) wyniósł w tym czasie „zaledwie” 1641,9 szt. – czyli tyle w ciągu 8h 20min., ile na FW20 w przeciągu kilku-kilkunastu pierwszych minut statystycznej sesji (tylko na trzech sesjach wolumen przekroczył 3k [3.III. – 3726 szt.; 14.IV. – 3008 szt.; 22.V. – 5088 szt.], zaś „aż” na 130 sesjach nie przekroczył 2k szt. [14 razy nie osiągnięty został wolumen 1k]), a LOP (na wszystkich seriach FW2020) nigdy nie przekroczyła jeszcze 10k (poziom 5k osiągnięty został 7. maja).
Dla porównania średni sesyjny wolumen na FW20 z ostatnich 169 sesji wyniósł 25847 szt., a dokładnie na 130 sesjach LOP była wyższa niż 100k (najwyższą wartość osiągnęła 20.XII.2013 – 164080 szt.); dla pełniejszego obrazu należy jeszcze podać średni sesyjny wolumen FW20M14 w maju – wyniósł „zaledwie” 18177,3 szt. (ani razu nie została przekroczona wartość 30k i aż 13 razy [na 21] wolumen nie przekroczył 20k [w tym trzy razy był niższy od 11k]).

Powyższe liczby jednoznacznie świadczą o tym, że w ostatnich tygodniach inwestorzy „odwrócili się” od FW20 i FW2020 (nie chcąc dłużej czekać na wybicie się z konsolidacji, o której była mowa chociażby w poprzednim miesiącu [tym bardziej przy kolejnych nowych historycznych maksimach na wielu parkietach giełd rozwiniętych]) - kolejne tygodnie pokażą, czy definitywne zastąpienie FW20 przez FW2020 przyniesienie efekty zamierzone przez GPW (obecnie tego stwierdzić nie można).

.

W dn. 5. czerwca na FW20 osiągnęliśmy minimalny prognozowany zasięg wzrostów (dodatkowo przy zachowaniu struktury nakreślonej 25. marca), zaś na S&P500/ES.F-ie zrealizowaliśmy minimalny zasięg długoterminowych wzrostów („pasywny” cel 1940) wskazanych w grudniu 2013 roku, a dla którego „zielone światło” było zapalone nad 1825 (te informacje znajdują się na wykresach S&P500 zamieszczanych w 2014 roku [powiększ do rzeczywistych rozmiarów poniższy wykres S&P500]), tym samym poniesione zostały minimalne konsekwencje grudniowego wyjścia nad „długoterm. kanał wzrostowy”. Na DAX’ie jeszcze w maju osiągnęliśmy prognozowany strukturalny zasięg hossy, tj. zbudowaliśmy układ trzynastofalowy, a 5.VI. osiągnęliśmy psychologiczny poziom 10000. W czerwcu na ES.F-ie dotarliśmy do kkgk=1926 (ważnymi dla nas są także kkgk=1935-7 oraz kkgk=1946-8) – poziom, który powinien być dla nas bardzo ważnym średnio-długoterminowym punktem odniesienia (szczegóły: subskrypcja MAJ 2014 oraz Czerwiec 2014).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Proste kreski i WUJ=2440

czw, Maj 1 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W maj wkroczymy z potencjałem niedźwiedzim – tak na FW20, jak i na FDE30 czy US500. Za oceanem trwa bitwa ze „skupiskiem kkgk=1881-85-91″ na ES.F-ie, zaś np. na FDE30 niedźwiedzi potencjał wskazuje możliwość wystąpienia kolejnego ZRC (Zjawiska Realizacji Celu) – co widać na poniższym wykresie (czy proste kreski po raz kolejny z rzędu okażą się być nie tylko bardzo efektownymi, ale i efektywnymi?) – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (powiększ):

Na FW20 nadal trwa bitwa z „jasnopomarańczowym obszarem oporu” (wskazanym chociażby przed miesiącem – link), a dodatkowo na ostatniej sesji kwietnia opór kkgk=2443-8 (maksimum 2445) wzmocnił „WUJ=2440″; Osoby zarejestrowane w serwisie po zalogowaniu (zaloguj) mogą obejrzeć bezpłatny film ukazujący sposób identyfikacji  „WUJ-a” na przykładzie podażowego WUJ-a=2440 z 30.IV.2014, którego obszar i okres działania przedstawia poniższy wykres (obejrzyj film):

Na tle indeksów zagranicznych FW20 w ujęciu średnioterminowym jest wypłaszczany, co istotnie ogranicza zmienność cenową WIG20/FW20, ale spojrzenie na FW20 przez pryzmat WIG20USD i WIG20TR sugeruje, że zbliża się czas „dużego ruchu” wybijającego indeks ze średnioterminowych „kleszczy technicznych” (powiększ wykresy do rzeczywistych rozmiarów [powiększ]):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Drugi kwartał 2014

wt, Kwiecień 1 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Czas szybko biegnie – „dopiero” witaliśmy 2014 rok, a już pierwszy kwartał roku jest za nami – nie brakowało w nim okazji inwestycyjnych, choć nie wszystkie w pełni udało się nam wykorzystać. Bilans pierwszego kwartału 2014 roku na FW20 przedstawia się następująco:

Strategia pasywna: +454 punkty/kontrakt;

Strategia aktywna: +628 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w komentarzach posesyjnych każdej ze styczniowej/lutowej/marcowej sesji oraz w tabelach zbiorczych transakcji zamieszczonej w komentarzach podsumowujących kolejne trzy miesiące subskrypcyjne (Styczeń 2014, Luty 2014 oraz Marzec 2014).

W ujęciu długoterminowym FW20 utknął w konsolidacji między kkgk=2273-98 a kkgk=2542-5, zaś w ujęciu średnioterminowym zapoczątkowaliśmy trend wzrostowy na kkgk=2298 (minimum 2300) i w nim dotarliśmy do kkgk=2443-8, tj. na dolne ograniczenie „jasnopomarańczowego obszaru oporu” (obszar zawężony przez kkgk=2448 i styczną do kkgk=2635-7 [2637 z 25.XI.2013] oraz kkgk=2542-5 [2544 z 25.II.2014]), zatem w obszar istotnego oporu (więcej: Kwiecień 2014).

S&P500 – przed miesiącem stwierdziliśmy, że „dopóki indeks trwale znajdować będzie się nad 1825 (kkgk=1819 na ES.F-ie), dopóty długoterminowe Byki będą mogły spać spokojnie„, a istotnym jest dla nas także  obszar 1867-74 wskazany 18.II. – od nieco ponad półtora miesiąca S&P500 konsoliduje się między „skupiskiem kkgk=1819-25-28” a „skupiskiem kkgk=1881-85-91” (głównie wokół kkgk=1855-7, a w ujęciu węższym – między kkgk=1837-9 a obszarem 1867-74). Na DAX’ie trwa obecnie bitwa o kkgk=9620 i kkgk=9671 (więcej: Kwiecień 2014).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Analizy – Kwiecień 2014.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

.

Ponadto zamieszczam wykres, który w subskrypcji „Analizy” pojawił się w marcu (a dokładnie 14.III.), kiedy poruszyłem (przypomniałem) po raz kolejny na forum kwestię „pseudo formacji”; układy świec z perspektywy długoterminowej mogły wówczas części Inwestorom przypominać „długoterminową RGR” (odsyłam do wpisu i wykresu zamieszczonego 14.III. o 11:45) – w związku ze statystyką takich układów napisałem wówczas: „w pobliżu LS (optymalnie – pod nimi) tych „pseudo RGR” powinniśmy reagować byczo” – potwierdził to Rynek, bowiem dokładnie 14.III. na kkgk=2298 (wskazałem wówczas kkgk=2298 i ew. kkgk=2273 – jako bycze poziomy zaczepne) wyznaczyliśmy co najmniej średnioterminowe dno, od którego w ciągu kolejnych dwóch tygodni (do dnia dzisiejszego) wzrośliśmy o ponad 150p. W mojej subiektywnej ocenie Rynek w minimalnym stopniu „ukarał” już inwestorów, którzy grali pod kontynuację spadków zgodnych z „pseudo RGR”.


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

W Nowym Roku 2014

nie, Luty 2 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami pierwszy miesiąc 2014 roku – pod względem inwestycyjnym styczeń był bardzo przyjemnym okresem, w którym wiele okazji inwestycjach dostarczyły nam nie tylko nasze kontrakty na WIG20 (kontynuowaliśmy średnio-długoterminowe zaniżanie – zgodnie z prognozą sprzed pierwszych notowań w 2014 roku), ale też kontrakty na DAX’a czy na S&P500. Na FW20 w dn. 28.I. wskazaliśmy wąski obszar 2284-91, który miał być kluczowym dla byczego potencjału powstałego w przedostatnim tygodniu stycznia – z nim wkraczamy w „miesiąc zakochanych”, choć pod 2385-2400 zapalone jest dla niego żółte światło ostrzegawcze (poziomy 2385-2400 zostały wskazane 31.I.).

W styczniu w subskrypcji „Analizy” zaczęły obowiązywać modyfikacje strategii (rozbudowanie dotychczasowych strategii o nowe elementy), które zostały zaproponowane na 2014 rok – pierwszy test został zdany, bowiem modyfikacje wyraźnie zwiększyły efektywność strategii – wyniki stycznia prezentują się następująco:

Strategia pasywna: +206 punktów/kontrakt + aktywna pozycja L=2313.

Strategia aktywna: +321 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w komentarzach posesyjnych każdej styczniowej sesji oraz w tabeli zbiorczej transakcji zamieszczonej w komentarzu podsumowującym Styczeń 2014.

.

Ponadto w styczniu bardzo dokładnie został przedstawiony sposób gry w oparciu o kkgk na kontraktach na amerykański S&P500 oraz na niemieckiego DAX’a – bez żadnych prób optymalizacji zagrań (oczywiście odbywało się to w czasie rzeczywistym, dzięki czemu subskrypcja styczniowa stanowi dodatkowy materiał szkoleniowy).
Wyniki minionego miesiąca na FX przedstawiają się następująco (z zamkniętych transakcji zawieranych wyłącznie w oparciu o kkgk):

a) US500: +130,8p./kontrakt;
poza tym aktywna jest
długoterminowa zaczepna pozycja krótka (pod potencjał rozpoczęcia bessy) otwarta w oparciu o kkgk=1837;

b) FDE30: +941p./kontrakt;
poza tym
aktywna jest długoterminowa zaczepna pozycja krótka (pod potencjał rozpoczęcia bessy) otwarta w oparciu o kkgk=9761.

.

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Analizy – LUTY 2014.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Wszystkie „Analizy” z 2013 roku znajdują się już w Analizach ogólnodostępnych.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Świąteczne życzenia

pt, Grudzień 20 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Na finiszu 2013 roku

pon, Grudzień 2 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W listopad wkraczaliśmy z kilkoma średnio-długoterminowymi „agresywnymi” celami wskazanymi przez liczne w ostatnich tygodniach „flagi” – 2600-20-70-80 i 2705 – zrealizowaliśmy dwa pierwsze.
W poprzednim miesiącu wiele uwagi poświęciliśmy sygnałom kupna wygenerowanym 10.X. – w listopadzie mieliśmy „powtórkę z historii” i podobne sygnały padły na starcie sesji 15.XI.

W listopadzie Rynek zachowywał się w specyficzny sposób (co gł. odczuliśmy w „strategii pasywnej”) – „duże” kroki stawiane były bez technicznego zabezpieczania części zysków w dobrze otwartych pozycjach, Rynek często się cofał nadbijając techniczne wsparcia/opory. Listopadowy szczyt jednak precyzyjnie wyznaczyliśmy na kkgk=2635-7 (maksimum został poziom 2637).
Na początku grudnia stoczymy ważną bitwę zainicjowaną w listopadzie – o wybicie się z obszaru zawężonego przez dwa kolejne kkgk, tj. z obszaru pomiędzy kkgk*=2566-71 a kkgk=2635-7. Ze względu na średnioterminowy cel N.3 w uprzywilejowanej sytuacji są Niedźwiedzie – dodatkowo przy potencjale „pochyłej małej średnioterminowej RGR” (poniższy wykres FW20 z interwałem dziennym).

W jedenastym miesiącu 2013 roku mieliśmy aż cztery sesje mniej względem października (do tego kilka sesji „skazanych” było na marazm i małe zainteresowanie handlem przez inwestorów [np. dwie ostatnie sesje listopada ze względu na amerykańskie "Święto Dziękczynienia" i "Black Friday"]), a pomimo tego wyniki minionego miesiąca nie rozczarowują, choć są poniżej średniej z ostatnich miesięcy:

Strategia pasywna: +130 punktów/kontrakt;

Strategia aktywna: +204 punkty/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej listopadowej sesji („Analizy – LISTOPAD 2013″).


.

Na S&P500 w listopad wkraczaliśmy w trzeciej próbie gry pod długoterminowe spadki (nie wykluczając jednak zamknięcia ówczesnych S-ek i odnowienia ich po wyższym kursie) i ważnym dla nas było, czy przebijemy się przez wsparcie kkgk=1744-9 (Obecnie istotnym jest dla nas, czy zostaną utrzymane zaczepne pozycje krótkie otwarte w oparciu o kkgk=1776 i czy po walce przebijemy się przez kkgk=1744-9, bo na tych wsparciach Byki „mają prawo” się zmobilizować do ew. podjęcia kolejnej próby testu kkgk=1776-85 i podwyższenia historycznego maksimum na S&P500. (…) W mojej ocenie S&P500 posiada obecnie potencjał przetestowania co najmniej górnego obszaru kkgk=1776 i dotarcia do poziomu 1777) – fragmenty z komentarza inaugurującego listopad.

Na S&P500 listopadowe dno wyznaczone zostało na kkgk=1744 (na 1746,2) i poziom ten został średnioterminowym dnem – podwyższonym jeszcze na kkgk=1776 (na 1777,23) dzięki odbiciu się od oporu kkgk=1800-6 – „skupisko kkgk”, które po wielosesyjnej bitwie zostało wybite co najmniej w DT na ostatniej sesji listopada – dotarliśmy do kolejnego niedźwiedziego punktu zaczepienia znajdującego się nieopodal, tj. do kkgk=1813,6 (listopadowy szczyt na S&P500 został wyznaczony na 1813,55) – dodatkowo znaleźliśmy się też na bardzo ważnym technicznym oporze, tj. na górnym ograniczeniu „długoterminowego kanału wzrostowego”, z którego spoglądamy na kkgk=1776-85 (poniższy wykres S&P500 z interwałem tygodniowym).

Na FDE30 w listopad wkraczaliśmy ze średnio-długoterminowym celem byczym 9292 wynikającym z „niebieskiej średnioterminowej flagi”
(poniższy wykres DAX’a z interwałem dziennym), a gdy go zdobyliśmy, to po potwierdzeniu istności „skupiska kkgk=9331-39-58″ zdobywaliśmy kolejne wyższe poziomy zgodnie z celami intradayowymi i wybiliśmy kkgk=9358 z celem krótkoterminowym wynoszącym 9413. Podobnie jak S&P500, tak i DAX dotarł do bardzo ważnego technicznego oporu w postaci górnego ograniczenia „długoterminowego kanału wzrostowego” (poniższy wykres DAX’a z interwałem tygodniowym).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji („Analizy GRUDZIEŃ 2013” ).

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy – PAŹDZIERNIK 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Indeksy z „flagami” w tle

sob, Listopad 2 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

FW20 rozpoczynał październik w długoterminowym trendzie wzrostowym (nie będącym właściwym pod 2505), ale z aktywnym celem N.=2348-50 na serii Z13 – do jego pełnej realizacji zabrakło 4-6p., a przełomowym mógł być początek sesji 10.X. (i tak też się stało), kiedy zostało wygenerowanych wiele bardzo jasnych/czytelnych sygnałów kupna, które nawet w najmniejszym stopniu nie zostały podważone (szczegóły: przed- i posesyjny wpis z 10.X. czy z 31.X.).  Ich liczba i siła zaowocowała w kolejnych dniach potwierdzeniem zmiany kierunku długoterminowego trendu na wzrostowy i dotarciem do kkgk*=2566-71, a także ich wybiciem (przy pośrednim wsparciu „zagranicy”) w ostatnich dniach miesiąca. Brak byczych sił (np. ze względu na „podażowego Byka dwusetkowego” z przedostatniego tygodnia października) sprawił, że w dziesiątym miesiącu roku zdobyty nie został poziom 2600 (będący jednym z aktywnych „agresywnych” celów średnioterminowych) – więcej: „Analizy – LISTOPAD 2013″.

Październik nie sprzyjał inwestowaniu na pierwszych siedmiu sesjach, ale wszystko zmieniło się na ósmej sesji, na której zawarte zostały pozycje, które zostały najlepszymi w obu strategiach (pozycje zawarte na skumulowanych sygnałach kupna). Dzięki oporom kkgk, zarabialiśmy też z Niedźwiedziami. Październikowy wynik „s. pasywnej” niemalże w całości zawdzięczamy L-kom, natomiast w „s. aktywnej” udział w zyskach „mniej więcej” po połowie został rozłożony na oba obozy:

Strategia pasywna: +195 punktów/kontrakt;

Strategia aktywna: +261 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej październikowej sesji („Analizy – PAŹDZIERNIK 2013).


.

Na S&P500 w październik wkraczaliśmy ze średnioterm. celem B.3=1729,86 i jednocześnie z drugimi zaczepnymi S-kami (spod kkgk=1730/kkgk=1717-20) pod potencjał rozpoczęcia bessy (pierwsze S-ki zajmowane były w oparciu o „skupisko kkgk=1680-87-93-95″ przy potencjale „długoterm. M-ki”) – czyli pozycja była zawarta z założeniami z 18.VII., ale zgodnie z późniejszą sugestią trendu (z 9.IX.) druga próba także nie powinna była zakończyć się pełnym powodzeniem (ze względu na średnioterm. cel B.3).
Pod średnioterm. cel B.3 podjęliśmy kilka prób gry i skutecznymi okazały się być podjęte 9.IX. – w oparciu o kkgk=1639 zawarliśmy L-ki, które asekuracyjnie zostały zamknięte pod kkgk=1717 (16.X.) – pozycja została odnowiona nad kkgk=1720 i zamknięta pod kkgk=1744.
Obecnie (od 30.X.) obowiązuje trzecia próba gry pod długoterm. spadki, tj. w oparciu o „skupisko kkgk=1776-85″ (miejsce miała też próba w oparciu o „skupisko kkgk=1744-9″, ale wyłącznie w DT) jednocześnie przy odnowionych L-kach nad
kkgk=1749. Nie wykluczamy, że bieżące S-ki zostaną „zmuszone” do zamknięcia i odnowienia po tym samym kursie lub nieco wyższym (np. pod kkgk=1785) – odsyłam m.in. do komentarza przedsesyjnego z ostatniej sesji października.

Na FDE30 pozycja długa analogiczna do tej z ES.F-a (znad kkgk=1639 zamkniętej pod kkgk=1717 [czyli jednorazowo na nieco ponad 70p./kontrakt, a po odnowieniu zysk został powiększony o kolejne nieco ponad 17p./kontrakt]) została zawarta w górnym obszarze kkgk=8491 i zarazem nad kkgk=8477 i „agresywnie” zamknięta pod kkgk=8951 z zyskiem przekraczającym 430p./kontrakt.

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji „Analizy – LISTOPAD 2013″.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy – WRZESIEŃ 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Po „Dniu Trzech Wiedźm”. FW2020 na GPW

wt, Październik 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

We wrzesień wkraczaliśmy z krótkoterm. celem B.3^DT=2363 oraz ze średnioterm. celami 2276 oraz 2238-50 - cel byczy zrealizowaliśmy na pierwszej sesji dziewiątego miesiąca roku, zaś cele niedźwiedzie w dn. 5.IX.; tego samego dnia Rynek zasygnalizował nam możliwość nastania przełomu w spadkach – stało się to na 2151 przy dnie 2147 (szczegóły: wpis z 5.IX. z 15:04 [subskrypcja „Analizy - WRZESIEŃ 2013”]). Od tego czasu FW20 zaczął piąć się na północ i ze średnioterminowym sygnałem kupna dotarliśmy do kkgk=2448 – dokładnie na 2448 wyznaczyliśmy maksimum września.

Okres poprzedzający wrześniowy „Dzień Trzech Wiedźm” (20.IX.), jak i sesje po nim nastałe były „typowe” dla tego okresu – obecnie FW20 powoli powraca do „normalności”.

Od 23.IX. na FW20 notowany jest nowy indeks – WIG30 będący następcą WIG20; ponadto mamy możliwość inwestowania na FW2020 (FW20 z dźwignią 20), aczkolwiek płynność na tym indeksie jest jeszcze bardzo mała.

Wrzesień sprzyjał przede wszystkim inwestycjom daytradingowym oraz krótkoterminowym (i to gł. w pierwszej połowie miesiąca), natomiast nie był wybitnie sprzyjający dla inwestycji średnio-długoterminowych – duża zmienność w bardzo krótkim czasie przy bardzo silnym trendzie krótkoterminowym „nie pozwoliła” schematycznym transakcjom (np. w „s. pasywnej”) tak efektywnie podciągać zleceń obronnych (S/L w zysku), jak inwestycjom z istotnie krótszym horyzontem inwestycyjnym; drugą negatywną stroną „wrześniowego medalu” dla inwestycji z szerszym horyzontem było to, że Rynek często wybijał pozycje „dobrze” zajęte (np. L-ki w „s. pasywnej” otwierane były już po 2173 czy 2194, ale Rynek nie pozwalał ich utrzymać na noc). Wrześniowy bilans przedstawia się następująco:

Strategia pasywna: +105 punktów/kontrakt + aktywna pozycja krótka z 27.IX. z kkgk=2448;

Strategia aktywna: +262 punkty/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej wrześniowej sesji („Analizy – WRZESIEŃ 2013”).

.

Na S&P500 we wrzesień wkraczaliśmy na ważnym wsparciu długoterminowym, które zaczęliśmy testować jeszcze na ostatnich sesjach sierpnia; rangę tego wsparcia przypomnieliśmy w komentarzu inaugurującym wrzesień:
jeśli wsparcie w postaci stycznej do długoterm. dna nr 6 i nr 8 zostałoby wybite, to zostałaby otwarta furtka do drugiego „kanału”, tj. do jego górnego ograniczenia w postaci stycznej do długoterm. szczytu nr 3 i nr 5; w przypadku wybronienia stycznej do długoterm. dna nr 6 i nr 8 (lub stycznej do długoterm. szczytu nr 3 i nr 5) Byki mogłyby zacząć spoglądać „nawet” nad 1710.

Wsparcie zostało wybronione i do w/w żółtej lampki ostrzegawczej dla kontynuacji spadków o wymiarze długoterminowym dołączyły dwie kolejne lampki, tj. długoterm. sygnał kupna aktywowany nad kkgk=1663-7 oraz negacja średnioterm. TS nastała na 1669,52 - w konsekwencji czego postawiliśmy krok nad 1710 negując potencjał „długoterm. M-ki” (schemat gry pod niego przedstawiłem 18.VII.), jak i idealną realizację długoterm. prognozy z lutego/marca 2012. Schemat gry przedstawiony 18.VII.2013 wciąż jednak obowiązuje – co potwierdził Rynek, bowiem wrześniowy szczyt na S&P500 wyznaczony został na kkgk=1730 – max.=1729,86 (ES.F wyhamował niespełna 0,5p. przed kkgk=1730).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Analizy – PAŹDZIERNIK 2013.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy – SIERPIEŃ 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Szybka realizacja niedźwiedzich celów

czw, Wrzesień 5 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Nie zakończył się jeszcze pierwszy wrześniowy tydzień, a już zrealizowaliśmy minimalne zasięgi wszystkich trzech średnioterminowych celów (2276, 2250 i 2238 [widoczne nie tylko na poniższym wykresie, ale także na wykresie zamieszczonym we wpisie w dn. 1.IX.]), z którymi wkraczaliśmy w pierwszą sesję września. Najprostsza analiza (bowiem składająca się dosłownie z kilku „kresek”) już 27. sierpnia wskazała nam niedźwiedzie cele, które dziś zrealizowaliśmy – z „tłem” w postaci analogii do drugiej połowy czerwca (analogia RGR, którą braliśmy pod uwagę już na początku ostatniego tygodnia wakacji) – po raz kolejny „Rynek wszystko zdyskontował” (powiększ wykres):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Istotne zmiany na GPW

nie, Wrzesień 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Wkraczamy w miesiąc, w którym nie tylko pożegnamy lato i przywitamy jesień, ale na giełdy (w dn. 20.IX.) zawitają „Trzy Wiedźmy”, a po pożegnaniu serii U13 powitamy nie tylko serię Z13 jako nową najbardziej płynną serię, ale po „DTW” zainicjowany zostanie handel nowymi indeksami na GPW (m.in. WIG30, który definitywnie zastąpi WIG20 po ostatniej sesji 2015 roku), a ponadto od 23.IX.2013 mnożnik na FW20 zostanie podwojony – z 10 do 20 (czyli wartość 1p. wzrośnie z 10 PLN do 20 PLN), zatem ta zmiana będzie dla nas jedną z najbardziej istotnych.

Na FW20 w sierpień wkraczaliśmy w „ciemnozielonym kanale wzrostowym” i fala trendu długoterminowego (lub ew. nowy trend) zapoczątkowana tuż nad technicznym W=2066 (2067 z dn. 26.VI.) kontynuowana była przez dwa tygodnie i indeks zawrócił na południe po niemalże idealnym odbiciu się od stycznej do 2664 i 2505 (czyli wzorcowo zrealizowana została nasza prognoza sprzed miesiąca: jeśli przejście w „jasnożółty obszar spadkowy” okaże się trwałe, to kolejnym wyzwaniem stojącym przed długoterm. Bykami będzie atak na styczną do 2664 i 2505).
Po odbiciu od w/w liniowego oporu (czyli od górnego ograniczenia „jasnożółtego obszaru spadkowego”) FW20 dołem wybił się ze „średnio-długoterm. ciemnozielonego kanału wzrostowego”, (którego dolne ograniczenie stanowi styczna do 2067 [26.VI.] i 2133 [(9.VII.]), więc zgodnie z wpisem inaugurującym sierpień
(„Analizy – SIERPIEŃ 2013”) wówczas nastały powody do byczych obaw, a także aktualnymi są słowa: jej trwałe wybicie byłoby solidnym sygnałem sprzedaży – wówczas Niedźwiedzie miałyby prawo spoglądać pod 2066 czy 1993. We wrzesień wkraczamy z niedźwiedzimi celami zaznaczonymi na poniższym wykresie FW20, ale jeśli zostałyby podważone, to wówczas istotnie wzrosłoby prawdopodobieństwo wybicia długoterm. O=2505 (więcej szczegółów: subskrypcja „Analizy – WRZESIEŃ 2013”).

Na sierpniowy wynik „strategii pasywnej” porównywalny wpływ miały L-ki i S-ki, natomiast w „strategii aktywnej” wyraźnie większy wpływ odegrały L-ki (zysk z nich był niemalże dwukrotnie większy, niż z S-ek):

Strategia pasywna: +179 punktów/kontrakt,

Strategia aktywna: +277 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej sierpniowej sesji („Analizy – SIERPIEŃ 2013”).

.

Na S&P500 Rynek potwierdził, że wciąż w grze jest prosty schemat, który przedstawiłem 18. lipca, tj. Rynek wciąż sprawia, że gramy pod potencjalny koniec hossy na S&P500, bowiem podany 18. lipca poziom 1710 jako kluczowy i zarazem maksymalny dla potencjału „długoterm. M-ki” wybity nie został – historyczne maksimum na S&P500 zostało podwyższone do 1709,67 w dn. 2.VIII. i od tego czasu indeks znajduje się w trendzie spadkowym, którego bieżącym średnioterm. oporem jest poziom 1669,51 (kkgk=1667).

Przed miesiącem przedstawiłem fragment wpisu posesyjnego z dn. 18.VII. mówiący o osiągnięciu minimalnego prognozowanego poziomu hossy w USA, a dziś prezentuję warunki przedstawione 18.VII., przy spełnieniu których uzasadniona była gra pod potencjał początku bessy na S&P500/ES.F-ie (oczywiście dostęp do wszystkich prognoz w czasie rzeczywistym przysługuje wyłącznie Subskrybentom „Analiz”):

1) jeśli ES.F nie wybije „skupiska kkgk=1680-87-93-95” i np. z kkgk=1687 spadnie pod 1677 (czyli pod kkgk=1680), to wówczas zacznę grać pod potencjał „długoterm. M-ki” (aktyw.<1553,65), czyli grając pod ten potencjał mimochodem będę grał pod potencjał zakończenia „mini-hossy” na kkgk=1680-87-93-95”;
2) jeśli ES.F wybije „skupisko kkgk=1680-87-93-95”, to oczekiwać będę wzrostu do kolejnego kkgk, tj. 1717-20;
3) jeśli po wybiciu „skupiska kkgk=1680-87-93-95” ES.F/S&P500 nie wyszedłby nad 1710 i powróciłby pod 1687, to nadal rozpatrywać będę potencjał „długoterm. M-ki”;
4) jeśli ES.F wybije kkgk=1717-20, to każdy kolejny kkgk (tj. 1730 czy „skupisko kkgk=1744-9”, „skupisko kkgk=1776-85”) traktować będę jako „tło” do zakończenia trwającej hossy – bez dodatkowych podstaw technicznych (dopóki istnieje potencjał „długoterm. M-ki”, dopóty istnieć będzie techniczna podstawa do rozpoczęcia bessy).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Analizy – WRZESIEŃ 2013.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy LIPIEC 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Minimalny prognozowany zasięg hossy w USA

czw, Sierpień 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Podobnie jak w czerwcu, tak i w lipcu przez wiele sesji handel nie należał do atrakcyjnych dla inwestorów z horyzontem dłuższym niż DT – szczególnie po 10.VII., kiedy indeks utknął w relatywnie wąskiej konsolidacji i wiele sesji spędził między kkgk*=2248 i kkgk=2273, a następnie przeszedł w „średnioterminowy kanał wzrostowy” i z niego w lipcu się nie wybił.

Przed pierwszą sesją drugiego kwartału 2013 roku istotnym był dla nas poziom 2199 (trwałe przebywanie kursu względem niego), do którego 11./12.VII. dołączył poziom 2232 – oba były punktami odniesienia dla średnioterm. celów byczych 2318 i 2331, do których istotnie przybliżyliśmy się 31.VII. Kolejne cele wskażemy po wybiciu się z  „jasnozielonego kanału wzrostowego” (widoczny na poniższym wykresie FW20U13).

Po ostatniej sesji czerwca nastąpił trwały powrót nad „długoterm. kanał spadkowy” zapoczątkowany na pierwszej sesji 2013 roku, zaś w dn. 9.VII. nastąpiło odbicie od górnego ograniczenia tej formacji (zaznaczone na poniższym wykresie – odbicie od „ciemnożółtego górnego ograniczenia długoterm. kanału spadkowego”) – w ruchu powrotnym po jego wybiciu w dn. 1.VII. (zostało wówczas ustanowione średnioterm. dno nr 2 [2133]). Kolejna bycza długoterm. jaskółka pojawiła się na ostatniej sesji lipca, kiedy wybity został liniowy opór będący styczną do początku trendu spadkowego zapoczątkowanego na kkgk*=2667 w dn. 2.I.2013 i szczytu nr 2 (2521 z 15.III.2013 [czyli nastąpiło przejście z „żółtego obszaru spadkowego” w obszar „jasnożółtego obszaru spadkowego”, którego górne ograniczenie stanowi styczna do 2664 i 2505]).

Lipcowa konsolidacja odbywała się na bardzo „płytkim” Rynku – na palcach jednej dłoni możemy policzyć sesje, które otwarte zostały z taką ilością zleceń w arkuszu, która pozwalała nie nazwać jej „płytkim” otwarciem; dodatkowo „płytkość” towarzyszyła też handlu podczas sesji, co istotnie zwiększało ryzyko inwestycyjne; do tego bardzo często intradayowy wolumen nie tylko był niższy od 30k, ale także od 20k, a w ostatnich dniach lipca nie przekraczał 15k (29.VII. ustanowiony został niechlubny rekord polegający na jak najpóźniejszym przekroczeniu 10k przez wolumen – 10k zostało przekroczone dopiero o 16:49:00). Lipcowa (wakacyjna) charakterystyka Rynku sprawiła, że bardzo duża ilość transakcji kończyła się asekuracyjnym zamknięciem, a na końcowy wynik największy wpływ miały pozycje długie. Po raz pierwszy w historii jeden obóz zakończył miesiąc pod „kreską” (S-ki w „s. pasywnej”).

Strategia pasywna: +155 punktów/kontrakt,

Strategia aktywna: +193 punkty/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej lipcowej sesji („LIPIEC 2013”):

.
Znacznie obficiej zakończony został miesiąc na FDE30 czy ES.F-ie i to tylko przy grze w oparciu o kkgk. Dodatkowo na S&P500 wskazany w czerwcu poziom 1560-3 jako pierwszy zaczepny pod długoterminowe dno został 18.VII. potwierdzonym wsparciem długoterminowym 1560,33, a wychodząc nad majowy szczyt 1687,18 wyrysowaliśmy minimalny zasięg hossy trwającej od 666,79.

Fragment wpisu posesyjnego z 18.VII i 1.VIII.:
Indeksy (S&P500, ES.F) podwyższyły historyczne maksima ustanowione w maju, dzięki temu podwyższone zostały wsparcia długoterminowe (na 1560,33 na S&P500 oraz na 1553,65 na ES.F-ie);
jednocześnie piąta fala hossy (V) składa się już z długoterminowej struktury dziewięciofalowej, zatem osiągnięty został minimalny zasięg „mini-hossy” zapoczątkowanej w dn. 4.X.2011 na 1074,77 i zarazem całej hossy trwającej od 6.III.2009 od 666,79 – zrealizowany został minimalny zasięg „tła-prognozy” przedstawionej półtora roku temu (przypomniałem o niej m.in. w komentarzu inaugurującym lipiec [„tło” S&P500 przedstawione w lutym/marcu 2012 roku - wówczas założyłem, że piąta fala hossy składać się będzie ze struktury dziewięciofalowej - była to hipoteza „5+7+9”]).

Czy to oznacza, że w lipcu zakończyła się hossa/rozpoczęła się bessa?
Osiągnięcie minimalnego poziomu hossy nie jest równoznaczne temu, że hossa się skończyła, ale przy spełnieniu określonych warunków
(zostały wymienione w subskrypcji lipcowej i sierpniowej) uzasadniona będzie gra z długoterminowymi Niedźwiedziami. Jeśli „mini-hossa” zakończy się zgodnie z prognozą sprzed 1,5 roku na dziewiątej fali długoterminowej (ta prognoza nie mówiła nic o konkretnym poziomie cenowym, lecz o strukturze [zaczepne poziomy wskazują m.in. poziomy kkgk]), to w mojej ocenie „mini-bessa”/bessa powinna mieć co najmniej 543p. (czytaj więcej: subskrypcja „LIPIEC 2013”, „SIERPIEŃ 2013
).

Szczegóły dotyczące bieżących prognoz FW20, S&P500 i DAX’a znajdują się w subskrypcji „SIERPIEŃ 2013” – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy CZERWIEC 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Inwestycyjny półmetek 2013 roku

pon, Lipiec 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Przed miesiącem stwierdziliśmy, że przed pierwszą sesją czerwca nie powinno się było oceniać negatywnie, czy w tym roku giełdowe porzekadło „sell in May and go away” (polski odpowiednik: „sprzedaj w maju, będziesz w raju”) się nie sprawdziło (inną kwestią jest to, czy powinno się inwestować pod takie „prawidła” – w mojej ocenie powinny one stanowić jedynie dodatek/tłodo sygnałów generowanych przez Rynki) – dziś możemy już dokonać oceny i stwierdzić, że w tym roku niedźwiedzia sentencja na giełdach także się sprawdziła – dodatkowo przy majowym spostrzeżeniu, że ok. 25-26. maja indeksy często wyznaczają istotne ekstrema.

W ujęciu miesięcznym (VI.) i kwartalnym (II. kw.) wybrane indeksy odnotowały następujące stopy zwrotu:
CAC40 -5,31% i +0,2% (V.: +2,38%; I kw.: +2,48%),
DAX -4,67% i +2,36% (V.: +5,5%; I kw.: +2,4%),
FTSE250 -3,85% i -0,9% (V.: +2,87%; I kw.: +12,51%),
S&P500 -1,5% i +2,1% (V.: +2,08%; I kw.: +10,03%),
NIKKEI -0,71% i +10,32% (V.: -0,62%; I kw.: +19,27%)
oraz:
sWIG80 +1,72% i +7,11% (V.: +9,58%; I kw.: +4,74%),
mWIG40 -1,27% i +5,8% (V.: +10,26%; I kw.: +2,83%),
WIG -6,4% i -0,89% (V.: +8,25%; I kw.: -4,87%),
WIG20 -9,65% i -5,25% (V.: +7,17%; I kw.: -8,24%),
FW20 -12,65% i -8,09% (V.: +8,33%; I kw.: -9,75%).

Przez wiele pierwszych sesji czerwca handel na FW20 nie należał do atrakcyjnych dla inwestorów z horyzontem dłuższym niż DT, bowiem indeks utknął w relatywnie wąskiej średnioterm. konsolidacji i przemieszczał się gł. między kkgk=2443-8 a umowną specyficzną średnio-długoterm. granicą sentymentu 2482-4 (od 24.VI. do 20.IX.2013 obowiązuje nowa umowna specyficzna średnio-długoterm. granica sentymentu – szczegóły: komentarz przedsesyjny z 24.VI. [Czerwiec 2013]).
Konsolidacja przybrała postać „brzydkiej średnioterm. RGR”, której prawe R prognozowaliśmy na ok. O=2482-4 – szczytem prawego ramienia został poziom 2488 (14.VI.), zaś pod kkgk=2443-8 w dn. 18.-19.VI. figura została aktywowana z celem N.=2370.
W dn. 19.VI. dodatkowo potwierdziliśmy zmianę średnioterm. kierunku na FW20 (potwierdzenie uzyskaliśmy na 2431) i następnie w
tygodniu Trzech Wiedźm FW20 runął w przepaść i na serii M13 minimum wyznaczył na kkgk=2218 - poziom został wybity luką bessy na FW20 kontynuacyjnym dzięki ponadnormatywnie dużej bazie między seriami, która wynosiła ok. 70p. Co najmniej lokalne minimum na serii U13 zostało wyznaczone na technicznym W=2066 (minimum zostało wyrysowane na 2067) i dzięki dużej ilości byczych przesłanek – od kkgk=2080 i kkgk=2093 uzasadnione jest spoglądanie nad 2199 co najmniej w pierwszych dniach lipca (szczegóły: komentarz inaugurujący subskrypcję LIPIEC 2013 z dn. 1.VII.2013 – link).

Strategie w subskrypcji Analizy z horyzontem dłuższym niż DT odnotowały w czerwcu następujące stopy zwrotu:

Strategia pasywna +117 punktów/kontrakt z zamkniętych pozycji oraz aktywną pozostała pozycja długa z 28.VI. z 2097 – wynik bez transakcji na +214p. z 19.VI. i na +74p. z 20.VI. (szczegóły – Czerwiec 2013);

Strategia aktywna +328 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej czerwcowej sesji (Czerwiec 2013):

.

W ostatnim miesiącu pierwszego półrocza 2013 roku znacznie więcej niż dotychczas uwagi w DT poświęcaliśmy S&P500/ES.F i DAX/FDE30 (m.in. szukając inwestycyjnej alternatywy w okresach, kiedy FW20 konsolidował się na relatywnie małej przestrzeni cenowej) – Rynek z piekielnie aptekarską dokładnością realizował nasze prognozy i dosłownie wszystkie istotne ekstrema zostały przez nas wskazane na S&P500: dno na kkgk=1597 i na dolnym ograniczeniu żółtego kanału wzrostowego, szczyty na kkgk=1651,4 wchodzące w skład fałszywego średnioterm. podwójnego dna (efektem czego była prognoza zakładająca powrót S&P500 do spadków z kkgk=1651,4 i aktywacja pasywnego celu N.=1563), jakże i ostatni co najmniej średnioterm. dołek na W=1560-3, a kolejny wskazany poziom to kkgk*=1621. Na FDE30 trwa gra od kkgk do kkgk” (najbliższy opór kkgk: 8026-33).

Szczegóły dotyczące bieżących prognoz FW20, S&P500 i DAX’a znajdują się w subskrypcji LIPIEC 2013 – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy MAJ 2013 zostały przeniesione do Analiz ogólnodostępnych.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Czerwiec 2013 – dni serii M13 dobiegają końca

pon, Czerwiec 3 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Po czterech z rzędu niedźwiedzich miesiącach, na FW20 maj został zamknięty w barwach byczych. Poprzednie miesiące przyniosły nam wiele „byczych jaskółek”, ale „dopiero” w maju handlujący na GPW zdecydowali się je wykorzystać i zamienić w sygnały – w czym pomogły nam m.in. poziomy kkgk, „średnio-długoterm. kanał spadkowy” czy też „ukończona” formacja „średnioterm. oRGR” (nie należy do „ładnych” figur), ale też nowe historyczne maksima na wielu parkietach giełd rozwiniętych (np. DAX czy S&P500, na którym zrealizowaliśmy długoterminowy cel 1662 wskazany w lutym nad 1530 – widoczny/zaznaczony na wykresach S&P500 zamieszczanych w ostatnich miesiącach).

Niedźwiedzie mogły się poczuć rozczarowane w piątym miesiącu roku – tym bardziej te, które na początku maja zagrały pod giełdowe porzekadło „sell in May and go away” (polski odpowiednik: „sprzedaj w maju, będziesz w raju”), jednak już u progu czerwca nie możemy oceniać, czy w tym roku „majowe porzekadło” się nie sprawdziło; z pewnością zawiedzeni są inwestorzy, którzy sprzedawali akcje (zajmowali krótkie pozycje na kontraktach) w pierwszych dniach maja, ale czy takie inwestycyjne kroki podjęte ok. 25.-26.V. nie przyniosą zysków Niedźwiedziom? W maju kilkakrotnie uwagę zwracałem na fakt, że w pobliżu tych dni indeksy często wyznaczają istotne ekstrema (co poniekąd już potwierdził DAX czy S&P500, na którym wyprowadziliśmy niedźwiedzi kontratak na „skupisku kkgk” 1680-87-93). Jak zawsze reagujemy na bieżąco, ale oceniamy post factum – i tak będzie także w tym przypadku.

W przeciwieństwie do poprzednich „sytych miesięcy niedźwiedzich”, w maju stan naszych portfeli najbardziej poprawiły pozycje długie (co dobitnie widać w relacji efektywności S-ek do L-ek w „s. aktywnej”, tj. 4 do 204) i choć okazji do odnawiania zaczepnych średnio-długoterm. S-ek było relatywnie dużo (co widać po „s. pasywnej”), to jednak „trendu się nie oszuka” i większość z nich została zamknięta na 0+.
Miesięczny wynik „s. aktywnej” po raz kolejny z rzędu przekroczył 200p./kontrakt – pomimo tego, że w maju nie brakowało sesji, gdzie znacznie więcej okazji stworzonych zostało w daytradingu (jak chociażby w dn. 23.V. – w DT pozycje otworzyliśmy praktycznie w samym dnie dzięki z.kkgk=2324 [min.=2321], zaś w „s. aktywnej” było to „dopiero” po 2345 – zamknięte na tej samej sesji i odnawiane wyżej w kolejnych dniach – też wyżej, niż w DT); ponadto kilkadziesiąt punktów „uciekło” nam za sprawą asekuracji (jednak dzięki niej zaoszczędziliśmy też realizacji kilku S/L, których w tym miesiącu i tak było relatywnie dużo).

Strategia pasywna: +67 punktów/kontrakt z zamkniętych pozycji oraz aktywną pozostała pozycja długa z 27.V. z 2398.

Strategia aktywna: +208 punktów/kontrakt .

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej majowej sesji (Analizy Maj 2013):

.

Bieżące prognozy dla FW20, S&P500, DAX’a  znajdują się w subskrypcji „Analizy Czerwiec 2013″ – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

„Analizy Kwiecień 2013″ zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

Przed nami miesiąc, w którym przywitamy kalendarzowe lato, a na giełdzie pożegnamy serię M13 i przywitamy „Trzy Wiedźmy”, więc też policzymy nową umowną specyficzną średnio-długoterm. granicę sentymentu FW20 (obecna znajduje się na 2482-4 – perfekcyjnie zatrzymała „majowe Byki” – szczyt maja został wyznaczony na 2483 w dn. 31.V.).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

„Pomajówkowy” handel czas wznowić

pon, Maj 6 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W czwarty miesiąc roku indeksy giełd rozwiniętych wkroczyły w byczych nastrojach i wiele z nich podwyższyło tegoroczne maksima. Zarówno S&P500/ES.F jak i DAX/FDE30 oscylowały między kkgk – minima wyrysowując odpowiednio na kkgk=1530,4 i kkgk=7404, skąd wyprowadzony został krok, który u progu maja wybił odpowiednio kkgk=1608,2 oraz kkgk=8084 otwierając drogę do kolejnych wyżej położonych poziomów kkgk; S&P500 postawił kolejny krok w kierunku celu B.=1662 (czytaj więcej: „Analizy – MAJ 2013″; zobacz wykres).

Na FW20 od pierwszej sesji 2013 roku dominują nastroje niedźwiedzie, ale kwiecień przyniósł kilka „byczych jaskółek” i długoterminowe spadki zostały co najmniej wyhamowane z jednoczesnym podjęciem kilku prób byczego odreagowania. W kwiecień wkroczyliśmy z Bykiem, który na tle „zagranicy” wyraźnie nas zawyżał w pierwszym tygodniu i dzięki niemu powstała wstępna długoterm. hipoteza bycza (szczegóły: posesyjny komentarz z 5.IV.) – nie została potwierdzona w kolejnych dniach, bowiem już w drugim tygodniu miesiąca Byk zrealizował krótko-średnioterm. zyski. Druga taka „bycza jaskółka” pojawiła się 19. kwietnia (szczegóły: posesyjny komentarz z 19.IV.), jednak i ta nie okazała się trwała, ale definitywnie zanegowana nie została, bowiem została wsparta przez kkgk=2248*, które wybite zostało „tylko” w DT w dn. 23. i 24.IV., a Byki wskazały cele: 2313, 2326 i 2342.

Za nami miesiąc, w którym stan naszych portfeli najbardziej poprawiły pozycje krótkie, jednak – co widać po „strategii pasywnej” – okazji do zaczepnych średnio-długoterm. L-ek było relatywnie dużo; z kolei ostatnie sesje kwietnia były bardzo „płytkie”, co m.in. w połączeniu z kilkoma Grubaskami (z przeciwnych obozów) niepodejmującymi optymalnych decyzji (a często nawet podejmującymi decyzje kończące się przez nich realizacją S/L) przełożyło się na spadek efektywności krótkoterminowej „strategii aktywnej”, jednak jej wynik (miesięczny) jest zadowalający:

Strategia pasywna +142 pkt-y/kontrakt z zamkniętych pozycji;

Strategia aktywna + 258 pkt-ów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej kwietniowej sesji („Analizy Kwiecień 2013″).

.

Bieżące prognozy dla FW20, S&P500, DAX’a  znajdują się w subskrypcji „Analizy – MAJ 2013″ – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

„Analizy Kwiecień 2013″ zostaną przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych” po ostatniej sesji maja.

W kwietniu nastały istotne zmiany na GPW – od 15.IV. do końca bieżącego roku obowiązuje nowy harmonogram sesji (na FW20 sesję rozpoczynamy kwadrans później oraz kończymy ją dwa kwadranse szybciej, niż miało to miejsce dotychczas); ponadto od 15.IV. na GPW funkcjonuje nowy system transakcyjny (UTP).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Inauguracja drugiego kwartału 2013 roku

pon, Kwiecień 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W niedźwiedzich nastrojach na FW20 zakończyliśmy pierwszy kwartał 2013 roku – maksimum 2664 zostało wyznaczone na pierwszej sesji kwartału, zaś minimum 2323 – na trzeciej sesji od końca. W zupełnie przeciwstawnych okolicznościach kwartał zamknęły giełdy rozwinięte, np. S&P500 minimum kwartalne wyznaczył na pierwszej sesji (1426,19), zaś maksimum (1570,28) – na ostatniej.
W ujęciu miesięcznym (w marcu oraz w lutym) i kwartalnym wybrane indeksy odnotowały następujące stopy zwrotu: NIKKEI +7,25% (II.: +3,78% [I kw.: +19,27%]), FTSE250 +1,6% (II.: +5,17% [I kw.: +12,51%]), S&P500 +3,6% (II.: +1,11% [I kw.: +10,03%]), CAC40 +0,23% (II.: -0,26% [I kw.: +2,48%]), DAX +0,69% (II.: -0,44% [I kw.: +2,4%]) oraz: sWIG80 -1,03% (II.: -1,72% [I kw.: +4,74%]), mWIG40 +0,63% (II.: +0,4% [I kw.: +2,83%]), WIG -2,45% (II.: -1,2% [I kw.: -4,87%]), WIG20 -3,34% (II.: -1,63% [I kw.: -8,24%]), FW20 -3,91% (II.: -2,23% [I kw.: -9,75%]).
.
Pomimo kilku sesji zdominowanych przez rolowanie, okazji inwestycyjnych w marcu nie brakowało – narzekać mogli daytraderzy inwestujący na S&P500, a nie na FW20 czy DAX’ie. W marcu po 2474 została zredukowana i po 2508 zamknięta pozycja krótka odnowiona pod koniec stycznia, a następnie ponownie została odnowiona w „Dniu Trzech Wiedźm” i w pesymistycznym scenariuszu zostanie zamknięta po 2402 (szczegóły: „strategia pasywna”).
Marcowa stopa zwrotu „strategii aktywnej” wyniosła +305 punktów/kontrakt (szczegóły: „strategia aktywna” – poniższa tabela transakcji [powiększ]) - przy ekstremach miesiąca oddalonych od siebie o 198 punktów (2521 – 2323).
Szczegóły wszystkich transakcji znajdują się w subskrypcji „Analizy – Marzec 2013″ – w każdym komentarzu posesyjnym.

.

W marcu na FW20 wyznaczyliśmy dwie specyficzne granice sentymentu, które obok kkgk=2448 są ważnym punktem odniesienia obowiązującym do 21. czerwca 2013 roku – jedna z nich przebiega na 2482-4, zaś druga (pomocnicza) na 2382-3 (szczegóły: przedsesyjny komentarz z 18.III. oraz ostatni komentarz marca [Marzec 2013] + inaugurujący komentarz kwietnia [Kwiecień 2013]). FW20 dotarł przed długoterminowe wsparcie W=2311 – podczas, gdy DAX z dolnego ekstremum trzeciego miesiąca roku wyznaczonego na kkgk=7630 dotarł do kkgk=8084 i cofnął się na kkgk=7755; w tym czasie S&P500 przybliżył się do historycznego maksimum 1576,09 – przy ekstremach ES.F-a ustanowionych na kkgk=1503 i kkgk=1565 – to kolejny element „układanki” przedstawionej przed pierwszą sesją lutego (13-sto miesięczna analiza porównawcza m.in. S&P500, sWIG80, mWIG40 i FW20). Bieżące prognozy dla FW20, S&P500, DAX’a, EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN znajdują się w subskrypcji „Analizy – Kwiecień 2013″ – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN:

„Analizy Marzec 2013″ zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Marzec 2013 – pierwsza weryfikacja nowości w subskrypcji „Analizy”

pt, Marzec 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W lutym FW20 kontynuował marsz na południe potwierdzając analogię przedstawioną w miesiącu ubiegłym (analiza porównawcza m.in. S&P500, sWIG80, mWIG40 i FW20 – szczegóły znajdują się w ogólnodostępnej już subskrypcji „Analizy – LUTY 2013„; wykres [dostępne po zalogowaniu w serwisie]). Minimum poprzedniego miesiąca FW20 wyznaczył na 2417 potwierdzając zamianę średnio-długoterm. oporu 2418 (7.II.2012) we wsparcie – co najmniej średnioterminowe (21.II.2013), zaś w ujęciu długoterminowym podważył bycze cele aktywne od 3. grudnia 2012, dla których wspólnym mianownikiem jest kkgk=2448. W ujęciu szerszym – pozostajemy w „średnioterminowym kanale spadkowym”.

S&P500 wyrysował co najmniej średnioterminowe maksimum w środku „okienka czasowego” PDZ=19.II. na prognozowanym średnio-długoterm. oporze 1520-30 – dodatkowo z ES.F-em na kkgk=1530,4; zgodnie z prognozą średnioterminową falę spadkową zakończył na ok. 1475.

Szczegółowy opis bieżących prognoz do poniższych wykresów (FW20, S&P500/ES.F, DAX, EUR/USD, EUR/PLN i USD/PLN) znajduje się w subskrypcji „MARZEC 2013„.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy FW20, S&P500, DAX:

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy EUR/USD, EUR/PLN i USD/PLN:

Najkrótszy miesiąc w roku nie dał nam tylu okazji inwestycyjnych na FW20, co poprzednie miesiące, stąd częściej uwagę poświęcaliśmy naszej alternatywie inwestycyjnej. W lutym na stałe zostały wprowadzone nowości w subskrypcji „Analizy” (zainicjowane w styczniu), tj.  identyfikowanie i prowadzenie pozycji krótko-średnioterm. (szczegóły znajdują się w każdym posesyjnym komentarzu), a miesięczny bilans pozycji krótko-średnioterm. prezentuje się następująco:

  • strategia pasywna – w najgorszym przypadku (scenariusz pesymistyczny) pozycja zostanie zamknięta na +76 punktów;
  • strategia aktywna – wynik lutego to +185 punktów – informacje ogólne znajdują się w poniższej tabeli, a szczegóły w każdym posesyjnym komentarzu subskrypcji „Analizy – LUTY 2013„.

Ekstrema lutego oddalone są od siebie o 119 punktów (2536 – 2417) – handel krótko-średnioterminowy jest efektywniejszy od handlu średnio-długoterm. – tak jak daytrading jest efektywniejszy od handlu krótko-średnioterm. (w normalnych warunkach giełdowych, tj. bez „agresywnej” hossy/bessy oraz bez sesji o ponadnormatywnie małej intradayowej zmienności).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Luty 2013 – nowości w subskrypcji „Analizy”

pon, Luty 4 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W Nowy Rok na FW20 wkroczyliśmy z umownym specyficznym średnio-długoterm. obszarem sentymentu 2571-90 (szczegóły: wpis z 11:29 z dn. 27.XII. [link] przypomniany chociażby przed pierwszą sesją stycznia [STYCZEŃ 2013]), który w pierwszym miesiącu 2013 roku wielokrotnie potwierdzał swoją istotność. Marsz na północ już na pierwszej sesji stycznia zatrzymał kkgk=2667* i z 2664 do ostatniej sesji włącznie podążaliśmy w średnioterminowym trendzie spadkowym  – dno wyznaczyliśmy na ostatniej (na 2496).

Ciekawych wniosków dostarcza 13-sto miesięczna analiza porównawcza m.in. S&P500, sWIG80, mWIG40 i FW20 – wnioski z tej analizy dotyczą zarówno horyzontu średnioterminowego, jak i długoterminowego i jednocześnie wskazują na stopień prawdopodobieństwa realizacji jednego z trzech głównych przykazań analityka technicznego „historia się powtarza” (interpretacja predykcyjna do zamieszczonych niżej wykresów porównawczych znajduje się w subskrypcji LUTY 2013) – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów:

W Nowym Roku kontynuowane będą zmiany wprowadzone w grudniu w subskrypcji „Analizy” (dotyczą zmiany stylu z opisowego na punktowy w komentarzach posesyjnych) oraz wprowadzony został punkt mający na celu kolejną pomoc w zawieraniu i prowadzeniu pozycji z horyzontem dłuższym niż DT – za sprawą precyzyjnego identyfikowania miejsc otwarcia/zamknięcia pozycji krótko-średnioterminowych i zarządzania nimi (szczegóły: komentarze posesyjne STYCZEŃ 2013 i LUTY 2013).

W subskrypcji LUTY 2013 (pierwszy wpis miesiąca) znajduje się opis słowny i prognoza dot. poniższych wykresów: FW20, S&P500, DAX (powiększ wykresy)

.

oraz EUR/USD, EUR/PLN i USD/PLN (powiększ wykresy FX):

Ogólnodostępna jest już subskrypcja STYCZEŃ 2013 – dostępna po zalogowaniu w serwisie.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Nowy Rok – nowe cele i wyzwania

śr, Styczeń 2 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Wraz z ostatnią sesją 2012 roku zamknęliśmy kolejny rozdział naszego inwestycyjnego życia; dziś rozpoczynamy zapełniać nową giełdową „białą kartę” i oby 2013 rok dał nam wiele radości i powodów do zadowolenia – tak w życiu zawodowym i na giełdzie, jak i w życiu prywatnym.

Na pierwszej sesji grudnia wybity został poziom kkgk=2448, a notowania zostały zamknięte po 2453, więc w przeciwieństwie do sesji z 24. i 25. maja 2012 – w ujęciu szerszym niż DT w grudniu FW20 wybił się z „długoterminowej konsolidacji” (ograniczonej przez kkgk=2013 i kkgk=2448), konsekwencją czego było aktywowanie długoterminowych celów byczych: 2719-2903, dla których wspólnym punktem odniesienia jest kkgk=2448.
W ujęciu nieco węższym – średnioterminowym – przed dwoma miesiącami kluczowym był dla nas obszar 2334-75 (nad 2334 wskazaliśmy byczy cel 2529 – osiągnęliśmy go 12.XII.), w grudniu wyznaczonym przeze mnie (przed pierwszą sesją grudnia) „obszarem sentymentu” był w ujęciu szerszym 2375-2450, zaś w węższym – 2401-34 (minimum grudnia=otwarcie grudnia=2433), zaś po ostatnim w 2012 roku „DTW” (tj. po 21.XII.) umownym specyficznym średnio-długoterm. obszarem sentymentu jest w mojej opinii przedział 2571-90 zdefiniowany przeze mnie na podstawie obserwacji i analiz dotyczących grudniowego rolowania (szczegóły: wpis z 11:29 z dn. 27.XII. - link), a ponadto znajdujące się nad nim poziomy kkgkczytaj więcejSTYCZEŃ 2013.

Po grudniowym „DTW” (w wyjątkowym ze względu na „nietypowe rolowanie” tygodniu poprzedzającym „DTW” oraz wybitnie nudnej ostatniej godzinie serii Z12 – szczegóły: GRUDZIEŃ 2012) jednym z najważniejszych giełdowych tematów był budżet USA na 2013 rok, a więc przedłużające się negocjacje amerykańskich polityków, co w najgorszym przypadku skutkować mogło tzw. „klifem fiskalnym”. Porozumienie osiągnięto „za pięć dwunasta” (tj. w dniu wczorajszym), ale na jego zapowiedź mogli zareagować amerykańscy inwestorzy dzień wcześniej, tj. 31.XII., zaś europejscy – 2.I.
FW20 rozpoczął Nowy Rok na kkgk i z niego postawił krok na kolejny poziom kkgk (z 2650 na 2667*) – szczegóły: STYCZEŃ 2013.

Poza „Trzema Wiedźmami”, na świecie tematem nr 1 w „DTW” był kalendarz Majów, który zakończył się 21. grudnia; prawdopodobnie żadna epoka (przez niektórych utożsamiana z „końcem świata”) nie skończyła się tego dnia, zatem wizje profetów jak i samych Majów nie zostały potwierdzone – przynajmniej w Europie, bowiem doszukując się „znaków” trudno nie zauważyć, że dokładnie 21.XII. doszło do „mini-tąpnięcia” na np. ES.F-ie, który w nocnym handlu w trzy minuty „zanurkował aż” o 22 punkty; faktem jest także, że indeksy amerykańskie po 21.XII. nie powróciły nad maksima tego dnia (np. S&P500 maksimum grudniowe wyznaczył 18.XII., tj. dokładnie w dniu wskazanym przez profetów jako ten, w którym miało dojść do nagłej destabilizacji, po której nastanie „finansowy Armagedon” – zatem „pół żartem, pół serio” na ostateczną weryfikację jest jeszcze za wcześnie).

W 2013 rok wkraczamy z nowymi celami i wyzwaniami i – podobnie jak przed miesiącem – na giełdowej sygnalizacji na FW20 i DAX’ie z zapalonymi średnioterminowymi zielonymi światłami dla Byków oraz żółtymi dla Niedźwiedzi (poziomy kkgk), zaś na S&P500 i ES.F-ie po 31.XII.2012 zapalone są żółte światła dla obu obozów – szczegóły oraz precyzyjne prognozy dla instrumentów przedstawionych na poniższych wykresach znajdują się w subskrypcji STYCZEŃ 2013 (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów [wykresy w subskrypcji „Analizy” nie posiadają znaków wodnych]).
Ogólnodostępna jest już subskrypcja GRUDZIEŃ 2012.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Świąteczne życzenia

pt, Grudzień 21 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wyjątkowy miesiąc

pon, Grudzień 3 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W miesiąc listopad na FW20 wkraczaliśmy z niedźwiedzimi celami przy „obszarze sentymentu” 2334-75 (w bieżącym miesiącu „obszar sentymentu” został podwyższony [szczegóły]). Dokładnie w dn. 9.XI. otrzymaliśmy bycze sugestie od Rynku, które w następnych dniach potwierdziły, że owa sesja była kluczową, bowiem po przetestowaniu do granic możliwości drugiego dna potencjału „średnioterm. W” (z zasięgiem 2420 [wykres]) i z celem B.3 w DT (uzyskanym na 2317) rozpoczęliśmy marsz na północ – dodatkowo wsparci poczynaniami „dużego” Gracza.
Grubasek pozwalał mierzyć wysoko i w kolejnych dniach potwierdził to Rynek, bowiem potwierdzając na 2370 cel B.=2420 jednocześnie Rynek wskazał średnioterminowy cel B.3.
„Rynkowa chęć” wybicia oporów 2446-8-50 była w minionym miesiącu bardzo duża – powinno się to przełożyć co najmniej na początek grudnia, a na byczej drodze znów stoją kkgk=2443 i kkgk=2448 (wykres; więcej: subskrypcja GRUDZIEŃ).

S&P500
W listopad indeks wkraczał z zapalonym długoterminowym zielonym światłem dla Niedźwiedzi z celem spadku pod 1396,56.
Po potwierdzeniu spadkowego kierunku właściwego trendu średnioterminowego indeks „miał prawo” zakończyć wyrysowywać długoterminową falę spadkową zapoczątkowaną na 1474,51, a przed pierwszą sesją listopada potencjał ku temu miały: W=1390 i W=1340-5 – jako optymalny prognozowany koniec fali nr 6/1.
Wsparcie 1390 nie zatrzymało rozpędzonych Niedźwiedzi i po wyhamowaniu podażowego naporu na pomocniczym W=1368, indeks wyznaczył dno miesiąca na 1343,35 w dn. 16.XI., czyli w środku okienka czasowego PDZ=16.XI na W=1340-5.
Od tego czasu S&P500 znajduje się w średnioterminowej fali wzrostowe (wykres; więcej: subskrypcja GRUDZIEŃ).

DAX
Przed ostatnim miesiącem roku spoglądamy także na niemieckiego DAX’a, bowiem jego sytuacja techniczna dostarcza kilku istotnych wskazówek (wykres; więcej: subskrypcja GRUDZIEŃ).

.

Najważniejsze wydarzenia na arenie polityczno-ekonomicznej mające największy pośredni i bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne uczestników rynku odbędą się w pierwszej połowie grudnia i będą nimi:
· 3 grudnia – spotkanie ministrów finansów Strefy Euro (Eurogrupa);
· 5 grudnia – raport ADP (listopad);
· 6 grudnia – decyzja EBC ws. stóp procentowych;
· 7 grudnia – dane z rynku pracy w USA (listopad);
·12 grudnia – decyzja FOMC ws. stóp procentowych i publikacja przez FED projekcji makroekonomicznych.
Ponadto 21. grudnia na giełdy całego świata zawitają „Trzy Wiedźmy” (tj. w ostatnim dniu kalendarza Majów [temu zagadnieniu poświęcona jest ostatnia część niniejszego wpisu]).

.

***
Pół żartem, pół serio…
Wkraczamy w miesiąc, o którym od dawna wiele się mówi na całym świecie (ja także doskonale pamiętam lekcję historii sprzed kilkunastu lat, na której usłyszałem o kalendarzu Majów…), a wszystko za sprawą wspomnianego kalendarza Majów, który kończy się na dacie 21. grudnia 2012. Wiele osób twierdzi, że ów dzień będzie początkiem „końca świata”, choć żadna z zachowanych inskrypcji Majów tak nie stanowi, lecz „jedynie” wskazuje na koniec pewnej epoki.

Część profetów miała wizje, na podstawie których określiła, że 21.XII.2012 będzie miało miejsce przełomowe wydarzenie, które wywrze ogromny wpływ na życie współczesnego świata i „końcem pewnej epoki” miałby być potężny kryzys finansowy, który uderzy w światowe rynki w tym miesiącu. Dzień 18.XII. „uznawany” jest także za ten, w którym ma dojść do nagłej destabilizacji, po której nastanie „finansowy Armagedon”.

Jeśli mistycy i futurolodzy trafnie odczytali karty przyszłości, to w bieżącym miesiącu rynki finansowe czeka „powtórka z historii” – 24.X.1929 („czarny czwartek”) – zatem na podwyższenie długoterminowych maksimów giełdom pozostały trzy tygodnie.
***

.
Subskrypcja PAŹDZIERNIK została przeniesiona do analiz ogólnodostępnych (link).

.

Bieżące wykresy (powiększ):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Listopad 2012

pon, Listopad 5 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Najważniejszym wydarzeniem dziesiątego miesiąca roku było precyzyjne zrealizowanie długoterminowego celu 2446 z jednoczesnym wyhamowaniem FW20 w obszarze oddziaływania dwóch silnych kkgk, tj. 2443 i 2448. Poziom 2446 został maksimum października i co najmniej szczytem fali nr 5 trendu średnioterminowego; oporem długoterminowym niezmiennie od 27.X.2011 jest poziom 2448.

Drugim ważnym wydarzeniem minionego miesiąca było wybicie się indeksu ze „średnioterm. konsolidacji”, co poprzedziło  aktywowanie „średnioterm. RGR” z ramionami znajdującymi się w obszarze oddziaływania kkgk=2426 – formacja aktywowana pod 2392 została zrealizowana na 2327, co prezentuje poniższy wykres FW20 (powiększ wykres).

Prognozy średnioterminowe czy też długoterminowa dla S&P500 także już została zweryfikowana pozytywnie, bowiem zakładała wyrysowanie długoterm. szczytu na 1445 (+/-1%) w dniu 13. września – co prawda prognoza cenowa odbiegła od prognozowanej o 2%, ale prognoza czasowa różni się od optymalnej o jeden dzień, bowiem S&P500 maksimum 1474,51 wyznaczył 14. września.

W listopad wkroczyliśmy z celami Niedźwiedzimi – tak dla FW20, jak i dla S&P500 (szczegóły znajdują się w subskrypcji LISTOPAD 2012). W jedenastym miesiącu roku odbędzie się kilka ważnych wydarzeń na arenie polityczno-ekonomicznej, a największy pośredni i bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne uczestników rynku powinny mieć:

  • 2 listopada – dane z rynku pracy w USA (za październik);
  • 6 listopada – wybory prezydenckie w USA;
  • 8 listopada – decyzja EBC ws. stóp procentowych;
  • 12 listopada – spotkanie ministrów finansów Strefy Euro (Eurogrupa), możliwa decyzja ws. Grecji;
  • 15 listopada – wstępny odczyt PKB dla Strefy Euro (III kw.);
  • 22-23 listopada – szczyt przywódców UE poświęcony budżetowi 2014-2020;
  • 29 listopada – rewizja PKB dla USA (III kw.).

W przedostatni miesiąc roku wkraczamy z jedną mało optymistyczną informacją dot. jednego z niekonwencjonalnych narzędzi „potwierdzających”/dodatkowo weryfikujących prognozy średnio-długoterminowe – zgodnie z komunikatem GPW z 22.X. (link), miesiąc październik zamknął nam pewien etap inwestycyjno-prognostyczny, bowiem po 31.X.2012 nie uzyskamy już od GPW/KNF informacji nt. portfeli posiadających koncentrację przekraczającą 20% w którymkolwiek z dwóch obozów, zatem nie uzyskamy już pośredniej pomocy w identyfikowaniu Grubasków na FW20 (czego można było dokonać stosując odpowiednie techniki – nadal będzie to możliwe, ale nie będziemy już w stanie weryfikować naszych obserwacji i wniosków z nich płynących).
Przed miesiącem „ujawnionym” na naszym parkiecie był „tylko” jeden portfel posiadający koncentrację większą niż 20% – największy Grubasek (szczegóły dot. najbardziej prawdopodobnej tożsamości tego inwestora [Byk czy Niedźwiedź] znajdują się w pierwszej sesji PAŹDZIERNIKA czy też w komentarzu inaugurującym subskrypcję listopadową) posiadał 35-40% udział w swoim obozie i taki procentowy stan utrzymywał po każdej październikowej sesji, a po ostatniej miał od 32067 do 36647 kontraktów (jesteśmy w stanie zawęzić ten obszar do identycznego stanu, jak przed miesiącem, tj. 35435-36444 szt.). Poniższa tabela zawiera gromadzone przez DawidK86 dane dot. portfeli Grubasków – koncentracja otwartych pozycji dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 (w tym przypadku – dla FW20Z12 [powiększ tabelę]). Analiza pierwszolistopadowej sesji pozwoliła postawić hipotezę, że na pierwszej sesji, na której GPW zaprzestała publikacji tabeli koncentracji FW20, właściciel największego portfela na FW20 zmniejszył swoje zaangażowanie (szczegóły: LISTOPAD 2012).


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Realizacja ważnego celu

wt, Październik 2 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

2446 – byczy cel wskazany przez rynek na 2257 w dn. 9.VIII.2012 został zrealizowany w dn. 2.X.2012 dodatkowo „zataczając koło” i realizując analogię bieżącej sytuacji technicznej FW20 do tej z okresu IX.-X.2011 („historia się powtarza”) – jej dwa ostatnie elementy zakładały wyrysowanie krótkoterm. szczytu na ok. 2410 przed pełną realizacją celu „długoterm W” (szczegóły znajdują się m.in. we wpisie z 14.IX., 9:57 [subskrypcja "Analizy" - WRZESIEŃ] czy też w „Szkoleniu transakcyjnym” [23.VIII., slajd 408-412]).

Jeden z bardzo ważnych celów FW20 został zrealizowany i powróciliśmy pod górne ograniczenie długoterminowej konsolidacji, ale już pierwsza sesja października dostarczyła nam kilku kolejnych wskazówek wskazując nowe cele dla FW20 (szczegóły: PAŹDZIERNIK 2012).

Realizacja celu 2446 na FW20 jest byczym ukoronowaniem nastrojów, jakie towarzyszyły giełdom niemalże w całym trzecim kwartale 2012 roku – nie inaczej było we wrześniu, a przede wszystkim w jego pierwszej połowie. W dziewiątym miesiącu roku nastał swoisty przełom na arenie międzyrynkowej, bowiem po serii obietnic bez pokrycia i byczym zwodzeniu rynków, we wrześniu zarówno Mario Draghi jak i Ben Bernanke zapowiedzieli i rozpoczęli interwencję na rynkach, a po ogłoszeniu QE3 przez szefa FED wiele giełd rozwiniętych wyznaczyło maksima kwartału – „balon byczych oczekiwań” został powiększony i dzięki temu nie pękł z hukiem w połowie ubiegłego miesiąca, co jednak nie oznacza, że nie zaczęło z niego uchodzić powietrze po tym, jak „Byki dostały to, czego chciały”.

Sytuację techniczną FW20 i S&P500 sprzed 1.X.2012 prezentują poniższe wykresy (powiększ [czytaj więcej]):


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

„Szkolenie transakcyjne″

wt, Wrzesień 25 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Miesiąc sierpień 2012 obfitował w bardzo dużą liczbę okazji inwestycyjnych, które stanowią doskonały materiał szkoleniowy będący odpowiedzią autora na oczekiwania Inwestorów – zarówno dla niedoświadczonych Inwestorów, jak i dla Graczy pragnących pogłębić i utrwalić określone schematy inwestycyjne. W ten sposób powstało „Szkolenie transakcyjne”, w którym zostały wykorzystane i zaprezentowane wszystkie narzędzia, na podstawie których autor podejmuje decyzje inwestycyjne. Kurs zawiera także stosowane strategie, m.in. prezentuje trudną „sztukę spekulacji” z wykorzystaniem więcej niż jednego portfela inwestycyjnego w jednym czasie. Wyjątkowość inwestycyjnego sierpnia polega także na tym, że wystąpiła w nim relatywnie duża liczba fałszywych wskazań rynku, dzięki temu przedstawiony został prawdziwy i pełny obraz inwestycyjny – prezentujący nie tylko „oczywiste” i „łatwe” zagrania, ale pokazujący też wprowadzanie w życie „planu B” i sposób reagowania na nietypowe sygnały.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji szkolenie kompleksowo prezentuje proces obserwacyjno-decyzyjny (przygotowawczo-inwestycyjny)Uczestnik szkolenia odnosi wrażenie, jakby „na żywo” uczestniczył w procesie inwestycyjnym.

Szkolenie zawiera 550 slajdów szkoleniowych prezentujących m.in. 173 transakcje w DT na FW20 na rynku rzeczywistym (z czego 66 otwierających pozycje, 96 redukujących lub zamykających pozycje na T/P oraz 11 transakcji zamkniętych na S/L [w tym po cenie otwarcia pozycji]) oraz dodatkowo wykaz transakcji teoretycznych z horyzontem dłuższym niż DT (autor szkolenia inwestuje wyłącznie w perspektywie DT). Ponadto szkolenie zawiera sugestie, gdzie pomimo wygenerowanych przez rynek sygnałów do zawarcia transakcji (lub silnych rynkowych  sugestii) transakcje nie były bądź nie powinny być zawierane (oczywiście z uzasadnieniem).

Właściwe szkolenie transakcyjne poprzedzone jest wprowadzeniem, w skład którego wchodzi wykaz wszystkich stosowanych narzędzi wraz z ich szczegółowym praktycznym zastosowaniem przedstawionym na rzeczywistych wykresach FW20 [45 slajdów], pojęcia oraz skróty używane w szkoleniu oraz układ ekranu wraz ze szczegółowym opisem; każda sesja poprzedzona jest wprowadzeniem intradayowym i każdą kończy podsumowanie wraz sugestiami mającymi wpływ na kolejne notowania oraz na horyzont dłuższy niż DT.

Wszelkie szczegóły dot. szkolenia znajdują się na: http://www.dawidk86.pl/szkolenie-transakcyjne.

.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wakacje – okres obietnic szefów banków centralnych

pon, Wrzesień 3 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Obiecanki cacanki” – ten związek frazeologiczny o złudnych obietnicach już nie powinien być utożsamiany przede wszystkim z przedwyborczymi obietnicami polityków, bo od wielu miesięcy doskonale sprawdza się także na rynkach finansowych.
Dwie najważniejsze obecnie postaci „świata giełdowego” – Ben Bernanke i Mario Draghi – doskonale to potwierdzili w okresie wakacyjnym, bowiem szef EBC nie zamienił swoich wcześniejszych słów w czyny i „tylko” podtrzymał chęć pomocy pogrążonej w kryzysie Europie (2.VIII.), zaś w ostatnim dniu sierpnia podobną postawę zaprezentował szef FED-u.

W byczych nastrojach giełdy rozwinięte wkroczyły w drugie półrocze 2012 roku i już w drugim wakacyjnym miesiącu wiele indeksów giełd rozwijających się i rozwiniętych przetestowało tegoroczne maksima, zaś nieliczne podwyższyły długoterminowe szczyty (np. S&P500 po realizacji celu 1403 znalazł się na poziomach nienotowanych od 20.V.2008 roku [FW20 znajdował się wówczas nad psychologicznym poziomem 3000 punktów, ale w sierpniu do tegorocznego szczytu 2418 zabrakło mu 84 punktów, bowiem od dna 1993 ustanowionego 24. maja oddalił się na północ o 341 punktów] - pomijając cele analizy technicznej S&P500 – w głównej mierze dzięki utrzymującym się „byczym nadziejom” na QE3).

Pomimo nie najwyższych sesyjnych obrotów na FW20 ostatni wakacyjny miesiąc upływał w atmosferze sprzyjającej zarówno inwestycjom krótko-średnioterminowym, jak i daytradingowi. W pierwszy powakacyjny miesiąc (w którym na giełdy całego świata po raz trzeci w tym roku zawitają „Trzy Wiedźmy”) wkraczamy zarówno ze „starymi”, jak i z „nowymi” celami i potencjałami celów, a część z nich prezentują poniższe wykresy (więcej: subskrypcja WRZESIEŃ):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wakacji ciąg dalszy

śr, Sierpień 1 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Drugie półrocze 2012 roku większość giełd rozwiniętych rozpoczęła w równie byczych nastrojach, w jakich zakończyła półrocze pierwsze. Lipiec został zamknięty w barwach zielonych m.in. na: DAX (+5,55%), CAC40 (+2,97%), FTSE250 (+1,87%) czy S&P500 (+1,26%). W czerwcu bycze nastroje polepszyła sytuacja polityczno-ekonomiczna (tj. wybory [17.VI.] i stworzenie rządu w Grecji oraz zapowiedzi przywódców UE ogłoszone podczas szczytu [8.-29.VI.]), zaś w lipcu – przede wszystkim Mario Draghi, który idąc śladami Bena Bernanke zapowiedział możliwość interwencji EBC na rynkach, jeśli zajdzie taka potrzeba (po czym [26.VII.] wiele indeksów z minimów wzrosło na maksima siódmego miesiąca roku); weryfikacja jego słów nastanie 2. sierpnia.
Wakacyjnej zadyszki dostały m.in. Byki „nad Wisłą” czy w „kraju kwitnącej wiśni” – WIG20 zamknął lipiec na -3,94% (poprzednio: +8,54%), FW20U12 -1,72% (poprzednio: +9,93%), zaś NIKKEI -3,46% (poprzednio: +5,43%).

W wakacyjny miesiąc lipiec na FW20 wkraczaliśmy z potencjałem „średnioterminowego podwójnego szczytu” – potencjał zanegowany nie został, a po spadku pod „średnioterminową granicę sentymentu” 2203 (szczegóły można znaleźć już w ogólnodostępnej subskrypcji CZERWIEC 2012) aktywowaliśmy następnie formację i zrealizowaliśmy jej „pasywny cel” 2078 wyhamowując 14 punktów przed „celem agresywnym” (wykres).

Kluczową dla kształtowania się cen w przyszłości miała sesja 16.VII., na której jeden z inwestorów zamknął całą swoją pozycję (29974 kontraktów po 2175 [więcej]); po hipotezie z 18.VII., daytrading pomógł także określić kierunek przyszłego kroku średnioterminowego w dn. 20.VII. – „WUJ Niedźwiedź [2175]” (2175 jest umowną granicą średnio-długoterm. sentymentu FW20 – trwałe znajdowanie się pod nią wspiera Niedźwiedzie [szczegóły: LIPIEC i SIERPIEŃ]). Pobieżna analiza sytuacji technicznej może dostarczyć błędnych wniosków, że za spadkiem LOP na FW20 w ostatnich dniach lipca stały przede wszystkim „duże Niedźwiedzie”, jednak analiza szczegółowa tego nie potwierdza (a wręcz przeciwnie – za spadkiem LOP stał „duży Byk”); dodatkowo druga połowa lipca przyniosła zmiany strategii Inwestora, który ma znaczący wpływ na kreowanie cen FW20 (więcej: LIPIEC i SIERPIEŃ).

FW20 od wielu miesięcy znajduje się w innym miejscu, niż indeksy giełd rozwiniętych, jak np. S&p500. Na drodze celu 1403 na S&P500 stały w ubiegłym miesiącu opory: 1357-9, 1375-80 i 1390-8 – od każdego z nich indeks wyrysowywał średnioterminową falę spadkową niższego rzędu – w ostatnich dniach lipca zaczął stawiać czoła ostatniemu z nich, od którego także powinien wyrysować co najmniej średnioterminową falę spadkową niższego rzędu (więcej: LIPIEC i SIERPIEŃ).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Drugie półrocze 2012 roku czas zacząć

nie, Lipiec 1 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Pierwsze półrocze 2012 jest już za nami – rozpoczynamy drugie. W minionych sześciu miesiącach kontynuowaliśmy długoterminowy marsz pomiędzy kkgk=2013 a kkgk=2448 zapoczątkowany niespełna rok temu i choć ostatnia cena czerwca oddalona była „tylko” o 1,76% (38 punktów) na północ od pierwszej transakcyjnej ceny FW20 w tym roku, to minione półrocze nie było nudne i pozbawione okazji inwestycyjnych, co na „pierwszy rzut oka” mogłyby sugerować te statystyki.

Po majowych i kwietniowych symptomach zmiany długoterminowej niedźwiedziej tendencji FW20, czerwiec przyniósł +8,54% na WIG20 i +6,58% na FW20 „kontynuacyjnym” (FW20U12: +9,93%), co na tle giełd rozwiniętych prezentuje się bardzo byczo:  DAX +2,42%, FTSE250 +3,54%, S&P500 +3,96%, NIKKEI +5,43%. Na FW20 wstępnie wskazany w maju pod kkgk=2013 cel niedźwiedzi 1581 reaktywowany w czerwcu nie został (wskazanie to miało wyłącznie charakter intradayowy), a czerwone światło dla niedźwiedziego wskazania 1816 zostało zapalone 8. czerwca – już dzień wcześniej określając krótkoterminowy byczy cel 2134 (wykres) potwierdzający kontynuację realizacji „optymalnego majowego scenariusza” (szczegóły znaleźć można w ogólnodostępnej subskrypcji MAJ) – następnego po celach „trójkątów” widocznych m.in. na wykresie przedstawionym po 31. maja (wykres).

Na drodze do 2256/2354/2450 w ostatnim tygodniu czerwca stanął kkgk=2218 i następnie potencjał „średnioterm. M-ki” na FW20U12 (więcej: CZERWIEC i LIPIEC), a na drodze celu 1403 na S&P500 opory 1357-9 (więcej: CZERWIEC i LIPIEC).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Szkolenie 2012

pt, Czerwiec 1 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Wkroczyliśmy w ostatni miesiąc pierwszego półrocza 2012, w ostatnie dwa tygodnie serii czerwcowej, której sytuację techniczną przedstawia poniższy wykres (pokaż wykres).

Ze szczegółowym opisem prognoz dla FW20/S&P500 zapoznać można się w dziale „Analizy” w zakładce „CZERWIEC 2012”:

W związku z prośbą grupy Inwestorów o przeprowadzenie kursu giełdowego (np. we wrześniu 2012) chciałbym poinformować o organizacji kolejnej edycji szkolenia.

Osoby zainteresowane lub wstępnie zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Program szkolenia oraz informacje z nim związane znajdują się w dziale SZKOLENIA (link), natomiast z opiniami uczestników poprzednich edycji szkolenia zapoznać się można w dziale SZKOLENIA-REFERENCJE (link).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Czas weryfikacji

sob, Maj 19 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W piąty miesiąc roku wkroczyliśmy z maksymą „sprzedaj w maju, będziesz w raju” znaną także jako „sell in May and go away”. Giełdowe Niedźwiedzie wsparła analiza techniczna, która już od kilku tygodni sugerowała m.in. wyrysowanie szczytu długoterminowego na S&P500 w obszarze 1430-45 (+/-1%), co już na pierwszej sesji maja wsparł potencjał „średnioterminowej M-ki” i RGR. Podobieństw do sytuacji sprzed roku jest bardzo wiele (wówczas wyrysowywaliśmy „długoterminową RGR”), a trzeci tydzień maja przyniósł ważne weryfikacje: minimalne zasięgi prognozowanych spadków zostały osiągnięte (wykres S&P500).

W dniu debiutu akcji Facebook’a na NASDAQ zweryfikowana została także długoterminowa hipoteza dla FW20. Jednym punktem pogłębiliśmy dno 2014 z 23. września 2011 i tym samym o dwa punkty obniżyliśmy długoterminowy opór FW20 (z 2450 na 2448) – tym samym rynek zanegował prognozę sprzed pierwszej sesji października 2011 o powrocie FW20 na co najmniej 2450 przed spadkiem pod 2014, ale bez wskazania celów niedźwiedzich.
27. października 2011 do realizacji prognozy zabrakło dwóch punktów, a w kolejnych miesiącach wsparł ją byczy potencjał długoterm. oRGR”, który następnie przerodził się potencjał naciąganej” formacji (z przerośniętym prawym R), a od lutego – kiedy sugestie trendu średnioterm. zasygnalizowały bycze problemy” w obszarze 2400-30 (wówczas szczyt długoterm. osiągnęliśmy 7.II. na poziomie 2418 [„Rynkowy przełom”]) – przekształcił się w neutralny prostokąt”. Jeśli rynek zdecyduje się na wybicie silnego kkgk=2013, to wówczas zostałaby otwarta kolejna furtka – tym razem do poziomów 1600-1800.

Daytrading w maju nie jest tak monotonny (zdominowany przez jeden giełdowy obóz) jak inwestycje średnio-długoterminowe, a zastosowanie mają także inne inwestycyjne maksymy. „Kupuj, jak inni panikują i sprzedawaj z byczą euforią” – sparafrazowane przeze mnie słowa powiedzenia „kupuj, jak inni sprzedają i sprzedawaj, jak inni kupują” zostało naszym mottem dnia 18.V. -  wsparte AT oraz innymi giełdowymi mądrościami  – „nie łap spadającego noża” i „inwestuj z trendem” - w praktyce z zaczepnymi krótkoterminowymi pozycjami długimi wskazanymi przez kkgk=2013, a potwierdzonymi w DT na 2027 (czytaj więcej).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Kwiecień plecień

czw, Kwiecień 26 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Kwiecień plecień – w przyrodzie przeplata trochę zimy, trochę lata, a na giełdach – trochę hossy, trochę bessy.

Taki był czwarty miesiąc w tym roku, zmienny przede wszystkim w trzecim tygodniu. Kwiecień zdominowany został przez Niedźwiedzie, ale po PDZ=24.IV. w połączeniu z kkgk=2164 ma bardzo duże prawdopodobieństwo trwale powrócić na FW20 ponad psychologiczny poziom 2200 i zakończyć kwiecień byczym akcentem.

W dn. 16  kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie obchodziła 21. urodziny, a dokładnie tego samego dnia 18-tkę ukończył najważniejszy indeks na GPW – WIG20. Główny przedmiot naszych analiz i prognoz, FW20, ma krótszą historię, bowiem notowany jest od 16. stycznia 1998.

Konsolidacja zaniżająca FW20 na tle „zagranicy” trwa od kilku miesięcy; w kwietniu pojawiły się pierwsze symptomy do zmiany tej długoterminowej tendencji – a bliżej przyjrzymy się nim po „majówce”, zatem tym razem dość nietypowo, bowiem nie przed pierwszymi notowaniami miesiąca, a przed trzecią sesją majado zobaczenia na forum od 7. maja!

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Życzenia wielkanocne

czw, Kwiecień 5 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Byczy 1Q

pon, Kwiecień 2 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami „kobiecy miesiąc” w którym zakończyliśmy niedźwiedzią harmoniczność. Byczy „Dzień Kobiet” trafnie zapowiedziała „metoda BNN”, a inna – cenę ostatniego kursu serii FW20H12 <2331; 2344> i chociaż pierwszy w tym roku „Dzień Trzech Wiedźm” należał do najmniej emocjonujących w historii FW20, to jednak okres 19.XII.2011-16.III.2012 zamknęliśmy na FW20H12 w barwach zielonych, 186 punktów „nad kreską”.

Wraz z ostatnią sesją marca zamknęliśmy pierwszy kwartał 2012 roku, na FW20 niespełna 5,6% „nad kreską”. Pomimo zakończenia pierwszego kwartału w byczych nastrojach, Byki „znad Wisły” nie mogą być z siebie dumne, bowiem większość giełd zagranicznych wypracowała sobie wyniki dwucyfrowe, np. japoński Nikkei wzrósł w tym czasie o 19,35% (najlepszy 1Q od 24 lat), niemiecki DAX o 17,78%, zaś amerykański S&P500 o 12,01% (w ujęciu procentowym – najlepszy 1Q od 14 lat; w ujęciu punktowym – najlepszy 1Q w historii). Wiele indeksów giełd rozwiniętych zamknęło czwarty z rzędu miesiąc „nad kreską”, tymczasem po byczym styczniu na FW20, kolejne dwie miesięczne potyczki wygrały Niedźwiedzie kontynuując kilkumiesięczne zaniżanie (i tym samym – wypłaszczanie) indeksów „nad Wisłą”.

Wkroczyliśmy w nowy miesiąc, w którym urodzinowe świeczki zapłoną na torcie zarówno GPW, jak i indeksu WIG20, a od 8:30 pierwszej kwietniowej sesji weryfikujemy prognozy dotyczące pierwszego miesiąca drugiego kwartału 2012 roku.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j