Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

„Pomajówkowy” handel czas wznowić

6 maja 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W czwarty miesiąc roku indeksy giełd rozwiniętych wkroczyły w byczych nastrojach i wiele z nich podwyższyło tegoroczne maksima. Zarówno S&P500/ES.F jak i DAX/FDE30 oscylowały między kkgk – minima wyrysowując odpowiednio na kkgk=1530,4 i kkgk=7404, skąd wyprowadzony został krok, który u progu maja wybił odpowiednio kkgk=1608,2 oraz kkgk=8084 otwierając drogę do kolejnych wyżej położonych poziomów kkgk; S&P500 postawił kolejny krok w kierunku celu B.=1662 (czytaj więcej: „Analizy – MAJ 2013″; zobacz wykres).

Na FW20 od pierwszej sesji 2013 roku dominują nastroje niedźwiedzie, ale kwiecień przyniósł kilka „byczych jaskółek” i długoterminowe spadki zostały co najmniej wyhamowane z jednoczesnym podjęciem kilku prób byczego odreagowania. W kwiecień wkroczyliśmy z Bykiem, który na tle „zagranicy” wyraźnie nas zawyżał w pierwszym tygodniu i dzięki niemu powstała wstępna długoterm. hipoteza bycza (szczegóły: posesyjny komentarz z 5.IV.) – nie została potwierdzona w kolejnych dniach, bowiem już w drugim tygodniu miesiąca Byk zrealizował krótko-średnioterm. zyski. Druga taka „bycza jaskółka” pojawiła się 19. kwietnia (szczegóły: posesyjny komentarz z 19.IV.), jednak i ta nie okazała się trwała, ale definitywnie zanegowana nie została, bowiem została wsparta przez kkgk=2248*, które wybite zostało „tylko” w DT w dn. 23. i 24.IV., a Byki wskazały cele: 2313, 2326 i 2342.

Za nami miesiąc, w którym stan naszych portfeli najbardziej poprawiły pozycje krótkie, jednak – co widać po „strategii pasywnej” – okazji do zaczepnych średnio-długoterm. L-ek było relatywnie dużo; z kolei ostatnie sesje kwietnia były bardzo „płytkie”, co m.in. w połączeniu z kilkoma Grubaskami (z przeciwnych obozów) niepodejmującymi optymalnych decyzji (a często nawet podejmującymi decyzje kończące się przez nich realizacją S/L) przełożyło się na spadek efektywności krótkoterminowej „strategii aktywnej”, jednak jej wynik (miesięczny) jest zadowalający:

Strategia pasywna +142 pkt-y/kontrakt z zamkniętych pozycji;

Strategia aktywna + 258 pkt-ów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej kwietniowej sesji („Analizy Kwiecień 2013″).

.

Bieżące prognozy dla FW20, S&P500, DAX’a  znajdują się w subskrypcji „Analizy – MAJ 2013″ – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

„Analizy Kwiecień 2013″ zostaną przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych” po ostatniej sesji maja.

W kwietniu nastały istotne zmiany na GPW – od 15.IV. do końca bieżącego roku obowiązuje nowy harmonogram sesji (na FW20 sesję rozpoczynamy kwadrans później oraz kończymy ją dwa kwadranse szybciej, niż miało to miejsce dotychczas); ponadto od 15.IV. na GPW funkcjonuje nowy system transakcyjny (UTP).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.