Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

O firmie

„DawidK86 – Szkolenia i Analizy Giełdowe” należy do inwestora giełdowego i ekonomisty Dawida Kowalskiego. Firma powstała w 2010 roku będąc odpowiedzią dla grupy Inwestorów z Polski oraz zagranicy na potrzeby świadczenia usług w zakresie szkoleń z inwestycji giełdowych oraz prognoz giełdowych z naciskiem na daytrading.

DawidK86 prowadzi również portal giełdowy dawidk86.pl, a jego wyodrębniona część (dawidk86.pl/szkolenia-i-analizy) jest swoistym dziennikiem inwestycyjnym, w którym każdego dnia podczas trwania sesji giełdowej przedstawiane są bieżące analizy i prognozy giełdowe gł. dla kontraktów terminowych na WIG20 (FW20 [ale także S&P500/ES.F, DAX, EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN]) będące pomocne w daytradingu, jak i analizy i prognozy zamieszczane przed i po sesji giełdowej, a także na początku każdego miesiąca (horyzont krótko-, średnio- oraz długoterminowy [Analizy ogólnodostępne - link]). Od 2014 roku szczególny nacisk kładziony jest na inwestycje na FDE30 (kontrakt na niemieckiego DAX’a), FW2020 (kontrakt na polski WIG20) oraz na ES.F-a (kontrakt na amerykański S&P500).

Prognozy dokonywane są przy wykorzystaniu wybranych narzędzi Analizy Technicznej poszerzonych o autorskie narzędzia DawidK86 (m.in. poziomy kkgk i D1) oraz specyficzne zastosowanie technik ogólnodostępnych (np. trendu), zadaniem których jest ograniczenie akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego przy jednoczesnej maksymalizacji stóp zwrotu; ponadto prezentowane są prognozy niekonwencjonalne. Usługi świadczone przez DawidK86 przeznaczone są zarówno dla Inwestorów posiadających bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu inwestycji giełdowych, jak i dla osób stawiających pierwsze giełdowe kroki – docelowo służyć mają zdobyciu wiedzy i doświadczenia potrzebnego do samodzielnego inwestowania i dlatego nie służą uzależnieniu się Inwestorów od Serwisu/usług DawidaK86.

.

Misja

Misją „DawidK86 – Szkolenia i Analizy Giełdowe” jest zapewnienie wysokiej jakości treści i usług dla Inwestorów, których przedmiotem inwestycji są m.in. kontrakty terminowe FW2020, FDE30 czy ES.F.

.

Główne wartości dla „DawidK86 – Szkolenia i Analizy Giełdowe” to:

•    profesjonalizm i zaangażowanie;
•    skuteczna edukacja zmierzająca do samodzielnych inwestycji;
•    najwyższa jakość świadczonych usług;
•    uczciwość i rzetelność;
•    pasja do inwestycji giełdowych i nauczania.