Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

„Szkolenie transakcyjne”

„Szkolenie transakcyjne″ jest kompleksową prezentacją wiedzy (nie tylko „książkowej”, ale także autorskich technik i narzędzi DawidK86), strategii i doświadczenia tradera młodego wiekiem, które nieustannie jest pogłębiane dzięki fascynacji inwestycjami giełdowymi i chęci sukcesywnego podwyższania inwestycyjnej poprzeczki przy jednoczesnym twardym stąpaniu po ziemi.

Zaprezentowane transakcje na rynku terminowym FW20 są owocem tysięcy godzin spędzonych na analizowaniu wykresów instrumentów finansowych, a także na prognozowaniu i inwestowaniu. Poza „wypunktowanymi” i opisanymi (na wykresach wprowadzających do szkolenia) wyselekcjonowanymi uniwersalnymi narzędziami i schematami gry wykorzystywanymi przez DawidK86 (mającymi zastosowanie nie tylko na rynku terminowym FW20, ale na każdym innym rynku [akcyjnym, forex] w dowolnym horyzoncie inwestycyjnym), szkolenie zawiera także niekonwencjonalne i autorskie narzędzia pozwalające wyczytać z wykresu więcej, niż można to uczynić stosując klasyczne metody analizy technicznej. Szkolenie przygotowuje Inwestora do otwarcia pozycji z jednoczesnym określeniem poziomu S/L (uczy oszacować ryzyko mierzalne [inwestycje są „grą prawdopodobieństw”] i wybrać sygnały i przesłanki inwestycyjne z akceptowalnym poziomem ryzyka inwestycyjnego, a przy nieakceptowalnym – zbyt dużym – zaleca bierność w myśl stosowanej zasady: „lepiej nie zarobić, niż stracić za dużo”), uczy zarządzać/„prowadzić” pozycję aż do momentu jej zamknięcia i najczęściej „zmiany obozu”. Ponadto kurs zwraca uwagę na wiele inwestycyjnych niuansów („diabeł tkwi w szczegółach”) jednocześnie udowadniając „na żywym rynku”, że w profesjonalnym inwestowaniu ważnym jest każdy cenowy poziom – jednocześnie obalając głoszone przez niektórych inwestorów tezy/przekonania, że „giełda to nie jest apteka” (czego zrozumienie i stosowanie jest jednym z wielu kroków zmierzających do osiągania stabilnych zysków kapitałowych) – „aptekarskie podejście do inwestowania” przydatne jest nie tylko w daytradingu, ale także w inwestowaniu o dłuższym horyzoncie.

Szkolenie nie jest teoretyczną „planszą” czy też wykazem post factum miejsc i poziomów, gdzie należało zająć odpowiednią pozycję rynkową, lecz dzięki odpowiedniej konstrukcji kompleksowo prezentuje proces obserwacyjno-decyzyjny (przygotowawczo-inwestycyjny)dzięki temu Uczestnik szkolenia odnosi wrażenie, jakby „na żywo” uczestniczył w procesie inwestycyjnym - co prezentuje film poglądowy (pobierz). Większość materiału szkoleniowego prezentuje stan rynku tuż sprzed (do 10 sekund) zawarcia transakcji rzeczywistej (co było możliwe dzięki współpracy dwóch osób, z których jedna na bieżąco przygotowywała materiał szkoleniowy, a druga zawierała transakcje – wydajność i efektywność została wykorzystana niemalże w 100%).

Szkolenie zawiera 550 slajdów szkoleniowych prezentujących 22 sierpniowe sesje (2012), z których w okresie 1-22.VIII. i 30-31.VIII. zaprezentowane zostały wszystkie, tj. 173 zawarte transakcje w DT na FW20 na rynku rzeczywistym (z czego 66 otwierających pozycje, 96 redukujących lub zamykających pozycje na T/P oraz 11 transakcji zamkniętych na S/L [w tym po cenie otwarcia pozycji]) oraz dodatkowo wykaz transakcji teoretycznych z horyzontem dłuższym niż DT (autor szkolenia inwestuje wyłącznie w perspektywie DT), natomiast okres 23-30.VIII. prezentuje wykaz transakcji teoretycznych z horyzontem dłuższym niż DT; ponadto w ostatniej części szkolenia zostały zaprezentowane sygnały średnio-długoterminowe z okresu wykraczającego poza sierpień 2012 (część z nich prezentowana jest o 8:30 na każdej sesji inauguracyjnej miesiąc – w subskrypcji „Analizy”).

Poza transakcjami rzeczywistymi DT oraz teoretycznymi z zakładanym horyzontem dłuższym niż DT, szkolenie zawiera także sugestie, gdzie pomimo wygenerowanych przez rynek sygnałów do zawarcia transakcji (lub silnych rynkowych  sugestii) transakcje nie były bądź nie powinny być zawierane (oczywiście z uzasadnieniem). Właściwe szkolenie transakcyjne poprzedzone jest wprowadzeniem, w skład którego wchodzi wykaz wszystkich stosowanych narzędzi wraz z ich szczegółowym praktycznym zastosowaniem przedstawionym na rzeczywistych wykresach FW20 [45 slajdów], pojęcia oraz skróty używane w szkoleniu oraz układ ekranu wraz ze szczegółowym opisem; każda sesja poprzedzona jest wprowadzeniem intradayowym i każdą kończy podsumowanie wraz sugestiami mającymi wpływ na kolejne notowania oraz na horyzont dłuższy niż DT.

Bardzo duża ilość materiału szkoleniowego wynika m.in. z tego, że inwestycyjny miesiąc sierpień 2012 okazał się być na tyle atrakcyjnym okresem, że zostały w nim wykorzystane i zaprezentowane w szkoleniu niemalże wszystkie narzędzia, na podstawie których autor podejmuje decyzje inwestycyjne (nie został przedstawiony wyłącznie proces identyfikacji „Grubaska rolującego” sugerującego zmiany cen FW20 w ujęciu długoterminowym, ale został zaprezentowany identyczny proces odczytywania zachowań rynku i sugestii krótko-średnioterminowych) czy też stosowane strategie, m.in. trudna „sztuka spekulacji” z wykorzystaniem więcej niż jednego portfela inwestycyjnego (konta podmiotowego) w jednym czasie. Wyjątkowość inwestycyjnego sierpnia polega także na tym, że wystąpiła w nim relatywnie duża liczba fałszywych wskazań rynku, dzięki temu przedstawiony został prawdziwy i pełny obraz inwestycyjny – prezentujący nie tylko „oczywiste” i „łatwe” zagrania, ale pokazujący też wprowadzanie w życie „planu B” i sposób reagowania na nietypowe sygnały. Poza FW20, szkolenie prezentuje także sygnały i sugestie płynące z: S&P500, ES.F/US500, FDX.F/FDE30, EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN.

Szkolenie nie prezentuje wyszukanych na jego potrzeby transakcji, ale prezentuje mechanizm i warsztat jednocześnie ucząc inwestycyjnego rzemiosła w ujęciu ciągłym, sesja po sesji, godzina po godzinie, a w określonych sytuacjach nawet sekunda po sekundzie (by zaprezentować odpowiednie zastosowanie niekonwencjonalnych narzędzi i jednocześnie nauczyć samodzielnego posługiwania się nimi) – jest to bardzo duża dawka wiedzy i doświadczenia zdobytego na przestrzeni kilku lat; na analizy, prognozy i inwestycje autor od 2010 roku przeznacza średnio ok. 55h/tydzień – giełda to nie tylko praca, to także życiowa pasja.

Szkolenie zostało przygotowane w taki sposób, by jego Uczestnik mógł samodzielnie je przeprowadzić – w dowolnym terminie bez ruszania się z domu i w dowolnym momencie mógł do niego powrócić, a w razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań przysługuje mu prawo do konsultacji z autorem (drogą mailową lub telefoniczną/skype). Wersja szkolenia jest elektroniczna (wysokiej jakości rozdzielczość 1920 x 1080) dostępna dla jednego Uczestnika – „Szkolenie transakcyjne” podlega regulaminowi serwisu (szczególnie pkt 3 i 9).

.

„Szkolenie transakcyjne” – cena: 3999 PLN.

Rabaty:

 • (1) 20% dla Uczestników szkolenia: „Analiza Techniczna – As w rękawie Inwestora” oraz „FUTRADING, czyli inwestowanie w kontrakty terminowe z DawidK86” – cena: 3199 PLN;
 • (2)  15% dla Stałych Subskrybentów „Analiz” – cena: 3399 PLN;
 • (3) 10% dla Subskrybentów „Analiz” nie posiadających statusu Stałego Subskrybenta – cena: 3599 PLN;
 • (4) rabat (1) i (2) – cena: 2599 PLN;
 • (5) rabat (1) i (3) - cena: 2799 PLN.

.

Informacje dodatkowe:

 • W ciągu 7 dni od dokonania zapisu na szkolenie Uczestnik otrzyma drogą mailową informację o przyjęciu bądź odrzuceniu uczestnictwa w szkoleniu; jeśli odpowiedź będzie pozytywna, to Uczestnik otrzyma także oświadczenie/umowę o  przestrzeganiu praw autorskich zawartych w szkoleniu i nie wykorzystywaniu wiedzy oraz narzędzi w nim zawartych w celach edukacyjno-komercyjnych (z którym zobowiązany jest się zapoznać oraz podpisane odesłać drogą mailową do DawidK86), a także wszelkie szczegóły dotyczące płatności.
 • Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe (wersję elektroniczną obejmującą 550 slajdów [dostępną po zalogowaniu w serwisie www.dawidk86.pl]) oraz pomoc/konsultacje (skype) dotyczącą zakresu szkolenia.
 • W przypadku ewentualnego zawieszenia działalności serwisu w przyszłości DawidK86 zobowiązuje się do przesłania elektronicznej wersji szkolenia (format PDF) na płycie CD do każdego Uczestnika szkolenia na wskazany w w/w oświadczeniu/umowie adres korespondencyjny (lub inny ustalony w późniejszym terminie).
 • Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe slajdy szkolenia (jakość oryginalną można uzyskać po powiększeniu zaprezentowanych miniatur).
 • W celu optymalizacji odbioru szkolenia zalecane jest jego wyświetlanie na możliwie dużym monitorze lub/i z wyłączonymi paskami narzędzi przeglądarki („Widok” – „Pasek narzędzi”).
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia „live”, np. w jednym z warszawskich hoteli – warunkiem organizacji jest uczestnictwo w nim co najmniej dziesięcioosobowej (max=15) grupy (dod. koszt wyniesie ok. 600-800 PLN/os.). Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla grupy mniejszej niż dziesięcioosobowej (wiąże się to z wyższymi kosztami uzależnionymi od liczby Uczestników).
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego.

Zapisu na szkolenie dokonać można na: http://www.dawidk86.pl/zapis-na-szkolenie-transakcyjne.

.
1) zastosowanie jednego z autorskich narzędzi DawidK86: poziomy kkgk (powiększ do rzeczywistego rozmiaru):

2.a) zastosowanie jednego z narzędzi klasycznej AT – cel N.3 (powiększ do rzeczywistego rozmiaru):

2.b) weryfikacja jednego z narzędzi klasycznej AT – cel N.3 (powiększ do rzeczywistego rozmiaru):

3) Analiza niekonwencjonalna – fragment procesu obserwacyjno-decyzyjnego przedstawiony „sekunda po sekundzie” (powiększ do rzeczywistego rozmiaru):

4) Fragment procesu obserwacyjno-decyzyjnego – transakcje (powiększ do rzeczywistego rozmiaru):

.

Chcąc uzyskać więcej informacji, zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego..
.

D a w i d K 8 6  –  b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j