Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Poszerzenie subskrypcji o FDE30 i ES.F

1 września 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami przyjemne, słoneczne wakacje („nawet” w Polsce” – szczególnie w lipcu), które przynajmniej część z nas wykorzystała na odpoczynek od giełdy. Mój urlop w tym roku był relatywnie długi, ale – jak wiecie – „nie zapomniałem” o wykresach na całe dwa miesiące i sporadycznie je analizowałem – także dla Was (gł. pod koniec lipca/na początku sierpnia na stronie głównej serwisu). Czas wrócić do regularnych inwestycji i do subskrypcji „Analizy”, a w tej pojawią się pewne zmiany, wśród których najważniejszą jest poszerzenie przedmiotu inwestycji o FDE30 (kontrakty na DAX’a) i ES.F (kontrakty na S&P500); choć kontrakty te od początku istnienia subskrypcji w niej się znajdowały, to jednak najpierw stanowiły tło do inwestycji w FW20, z czasem poświęcaliśmy im coraz więcej czasu i szczególnie w ostatnich miesiącach często je analizowałem (bo na stałe zagościły w moim portfelu inwestycyjnym) wskazując dla nich cele i potencjały (gł. w ujęciu krótko-średnioterminowym), zaś od września oficjalnie wchodzą w skład subskrypcji „Analizy”.

Po wakacjach 2014 w skład subskrypcji „Analizy” wchodzą m.in.:  Analizy techniczne i prognozy dla kontraktu terminowego na indeks WIG20 (FW2020), kontraktu terminowego na indeks DAX (FDE30) oraz kontraktu terminowego na indeks S&P500 (ES.F), ponadto wskazywanie poziomów cenowych autorskiego narzędzia D1 dla FW2020 oraz kkgk dla FW2020, FDE30 i ES.F-a, wskazywanie PDZ (potencjalnych dat zwrotnych), „Komentarze edukacyjne” czy chociażby bieżące wykazywanie i zarządzanie pozycji w strategii średnio-długoterminowej dla FDE30 i ES.F-a (więcej szczegółów dotyczących zmian w subskrypcji można uzyskać w kontakcie mailowym bądź we wpisie inauguracyjnym Wrzesień 2014).

.

Słów kilka o bieżącej sytuacji FW2020, FDE30 i US500 (pełna analiza z prognozami znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014).

1) FW2020 – ujęcie DT/krótkoterminowew związku z aktywnym celem N.3^DT znajdującym się na poziomie transakcyjnym kkgk=2362 sentyment FW2020 na początku września powinien być niedźwiedzi tuż pod 2400 czy 2418; brak trwałego wzrostu nad 2400 powinien zachęcać Niedźwiedzie nie tylko do spadku na 2366, ale pod 2350 i dalej test 2339 (zaś wzrost nad 2400 bez wcześniejszego spadku pod 2367 zwiększałby prawdopodobieństwo przetestowania umownej granicy sentymentu 2418 czy kkgk=2426, co z kolei podważałoby cel N.3^DT=2366 [neg.=2445]). Ujęcie średnio-długoterminowe znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy FW2020:


.

2) S&P500/ES.F - zakładam, że S&P500 zrealizuje bieżący średnioterm. cel B.3 i podwyższy historyczne maksimum i w mojej ocenie szczególną czujność zachować należałoby na ok. 2020 (w przypadku braku dotarcia do niego – pod kkgk=2009-11 i pod kkgk=1992,45 na ES.F-ie), czyli na poziomie, który został nam technicznie wskazany pod koniec ubiegłego roku (zatem mamy tu potencjał ZRC [wiemy, że pod zjawisko ZRC możemy grać przed jego zrealizowaniem, gdy spełnione są określone warunki]); ponadto 2020 to także dokładnie dolne ograniczenie wielopoziomowego „skupiska kkgk” (obecnie również m.in. przebiega tu górne ograniczenie „brązowego średnio-długoterm. kanału wzrostowego); gdy dołożymy do tego potencjał „małej długoterm. M-ki” to okazuje się, że już znajdujemy się w obszarze potencjalnego oporu, który wprost wynikający z „M-ki” wynosi 2004-9.
Jakiego ruchu można oczekiwać z obszaru 2004-44 (wzorcowo z 2020)?
Odpowiedź znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy S&P500:


.

3) DAX/FDE30wybicie (nadbicie) długoterminowego dna nr 12 na DAX’ie/FDE30 w dn. 8.VIII.2014 potwierdziło moją prognozę długoterminową sprzed wielu miesięcy, tj.:
„tło” długoterminowe: JEŚLI na FDE30/DAX-ie bessa jeszcze nie została rozpoczęta w styczniu 2014 roku tuż pod 9800 (po raz pierwszy pod potencjał rozpoczęcia bessy na FDE30 zagraliśmy w styczniu 2014 – [szczegóły znajdują się w subskrypcji Styczeń 2014, m.in. we wpisie podsumowującym pierwszy miesiąc 2014 roku]), TO w przypadku wyrysowania długoterminowej fali nr 12 oczekiwać będę zakończenia „mini-hossy” (zapoczątkowanej we wrześniu 2011 roku) na długoterminowej fali nr 13 (czyli na tej samej fali, na której została zakończona „mini-hossa” zapoczątkowana w marcu 2009 roku); jeśli taki scenariusz zostałby potwierdzony, to wówczas nie wykluczałbym, że zakończona została nie tylko „mini-hossa” trwająca od poziomu 4965,8 na DAX-ie, ale też cała hossa trwająca od 3588,89 (szczegóły tej prognozy znajdują się we wpisie inaugurującym „Luty 2014” zamieszczonym 2. lutego o 23:36).

Od 8.VIII.2014 wiemy zatem, że na kkgk=10055 co najmniej zakończona została „mini-hossa” trwająca od 12.IX.2011
(czyli zapoczątkowana dzień po dziesiątej rocznicy zamachu terrorystycznego na WTC), a tego definitywnym potwierdzeniem (i zarazem konsekwencją) powinno być wyrysowanie co najmniej „mini-bessy”, czyli co najmniej trójfalowej spadkowej struktury długoterminowej.
W mojej subiektywnej ocenie wyrysowania szczytu potencjalnej fali nr 2 (lub B) powinniśmy oczekiwać w relatywnie szerokim obszarze 9600-9800 (grać pod tren potencjał np. z sygnałami AT czy niekonwencjonalnymi w ujęciu DT, krótko- i/lub średnioterminowymi) – co wspiera m.in. potencjał „długoterm. RGR” z LS styczną do minimów z 14.III.2014 i 08.VIII.2014; trwały wzrost nad 9800 oznaczałby podważenie długoterm. celu N.3 (doprecyzowanego już jako dno wyrysowane 8.VIII.2014), a jego negacją byłoby wyjście nad 10054 na FDE30/10050,99 na DAX’ie.
Jakiego ruchu można oczekiwać z obszaru 9600-10050 (wzorcowo z 9600-9800)? Odpowiedź znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

W ujęciu średnioterminowym nadal cenne wskazówki i sygnały generuje „gra od kkgk do kkgk”, a tylko technicznie „gra w kanałach” (często robimy ZRC takich celów) – i choć na początku sesji 8.VIII.2014 mieliśmy pierwszą „fałszywkę” od wielu długich tygodni, to paradoksalnie była ona bardzo solidną wskazówką potwierdzoną jeszcze tego samego dnia z jednoczesnym wygenerowaniem bardzo silnego ostrzeżenia dla średnio-długoterm. Niedźwiedzi – poniższy wykres został wykonany w chwili powstania tego ostrzeżenia (na zamknięciu sesji 8.VIII. [powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów]):Obecnie na FDE30 znajdujemy się w krótkim „kanale spadkowym”, który jeszcze nie jest jednoznaczny (wiarygodny), ale już możemy rozpatrywać jego dwie postacie – jeśli z tej figury zostanie wygenerowany sygnał byczy, to stanie się to już na pierwszej sesji września (zasięg wzrostu wynikający z tej formacji przekracza 120 punktów).

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy DAX’a i FDE30:


Dodano 01. września o 17:14:

Na FDE30 wskazaliśmy „pasywny” cel byczy 9575 (pierwszy cel wynikający z „fioletowego kanału spadkowego”).

Na FW2020 zamknięcie dnia zostało wyznaczone na 2402 – została otwarta furtka do 2418 i kkgk=2426.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.