Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Szkolenia

Szkolenia DawidaK86

- aktualna wersja: 22.VI.2015

CZĘŚĆ I

„Analiza Techniczna – As w rękawie Inwestora”

„Analiza Techniczna – As w rękawie Inwestora” przeznaczona jest nie tylko dla osób rozpoczynających  swoją przygodę z rynkiem kapitałowym, chcących poznać techniki i sposoby określania kierunku i zakresu zmian cen instrumentów finansowych w przyszłości, ale także dla Inwestorów pragnących uporządkować swoją wiedzę, uzupełnić braki i przede wszystkim dokonać świadomej selekcji najskuteczniejszych narzędzi Analizy Technicznej w okresie ponadnormatywnej zmienności inwestycyjnej, z którą mamy do czynienia w XXI wieku.

Szkolenie pozwala zrozumieć mechanizm inwestycyjny począwszy od z pozoru łatwych i przez to często lekceważonych zagadnień (np. analiza trendu liniowego i falowego), poprzez bardziej zaawansowane (techniki japońskie, Fibonacci, Elliott, Gann) wraz ze wskazaniem narzędzi najskuteczniejszych i jednocześnie bardzo często mających zastosowanie na giełdowych wykresach.

Szkolenie ma uświadomić, czym jest wykres, pomaga w jego zrozumieniu – co jest podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych; ma sprawić, by zachowania uczestników rynku były zrozumiałe, a zatem – by decyzje inwestorów były czytelne i przez to umożliwiały ich dyskontowanie.

Autorski program szkolenia oparty jest na rzeczywistych transakcjach tradera, DawidaK86 i pokazuje zarówno sukcesy, jak i porażki inwestycyjne aktywnego inwestora, zwraca szczególną uwagę na moment zawarcia i zamknięcia transakcji, jej zarządzanie oraz kontrolowanie ryzyka w samodzielnym inwestowaniu.

Najlepszą charakterystyką i obiektywnym opisem szkolenia powinny być refleksje Absolwentów szkoleń DawidaK86, z którymi zapoznać się można tutaj.

W programie m.in.:

 • Analizy giełdowe – dlaczego AT?
 • Rodzaje wykresów
 • Cena, wolumen, LOP – jak zidentyfikować „siłę” dominującą na parkiecie
 • Założenia/Zalety/Wady  AT
 • Trend w ujęciu falowym i liniowym – sposoby identyfikacji „prawdziwych przyjaciół”,
 • Autorska metodologia oznaczenia i sposób inwestowania z trendem w daytradingu (m.in. cele B.3 i N.3, które mają zastosowanie także w ujęciu znacznie szerszym, niż daytrading)
 • Obiektywny sposób określania fal trendów średnioterminowych oraz w daytradingu NOWOŚĆ
 • Świece japońskie – wybór najskuteczniejszych i najczęściej wyrysowywanych przez rynek – najczęściej stosowanych przez DawidK86
 • Analiza formacji liniowych i świecowych – autorski sposób wyznaczania „agresywnych i pasywnych” zasięgów figur, ale też sposób wyznaczania potencjałów figur (które z dużym prawdopodobieństwem powstaną w przyszłości)
 • ZRC (zjawisko realizacji celu) NOWOŚĆ
 • „Automat”, „WUJ” i wiele innych sugestii „Grubasków” (np. zaniżanie/zawyżanie, zachęcanie) – niekonwencjonalne narzędzia wyprzedzające trend
 • Fibonacci
 • Elliott
 • Gann
 • „PDZ” – sposób wyznaczania

.

Cena szkolenia „Analiza Techniczna – As w rękawie Inwestora”: 2999 PLN

.

CZĘŚĆ II

„FUTRADING, czyli inwestowanie w kontrakty terminowe z DawidK86”

„FUTRADING, czyli inwestowanie w kontrakty terminowe z DawidK86” jest kompleksową implementacją narzędzi i technik przedstawionych w „Analiza Techniczna – As w rękawie Inwestora” poszerzonych o autorskie narzędzia DawidaK86 (np. poziomy kkgk) oraz specyficzne zastosowanie technik ogólnodostępnych.

Szkolenie to jest także przedstawieniem i przeanalizowaniem całego warsztatu inwestycyjnego praktyka aktywnie uczestniczącego w życiu giełdy. „Futrading” odpowiada również na pytanie, w jaki sposób wykorzystać wiedzę, jak dokonać jej selekcji w celu optymalizacji i stworzenia indywidualnej strategii inwestycyjnej, z owocami której możecie Państwo zapoznać się w subskrypcji „Analizy” (bieżące analizy i prognozy + daytrading dla FW2020, FDE30 oraz ES.F-a). Szkolenie opiera się na rzeczywistych transakcjach w kontrakty terminowe, dotyczy wybranych instrumentów z trzech rynków (polski, amerykański i niemiecki), ale dzięki swojej uniwersalności – ma także szerokie zastosowanie na rynku kasowym oraz walutowym.

W celu zapoznania się z opiniami Uczestników szkolenia, serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony: www.dawidk86.pl/referencje.

W programie szkolenia m.in.:

I. Trading DawidaK86

1.    Proces inwestycyjny

 • dlaczego FW20/FDE30/ES.F, AT i DT?
 • ryzyko i sposób mierzenia ryzyka inwestycyjnego i sposoby minimalizowania/unikania ryzyka niemierzalnego  NOWOŚĆ
 • „cudoświece”  NOWOŚĆ
 • „przepis na giełdowy sukces”
 • zarządzanie kapitałem
 • psychologia

2.    Przygotowanie stanowiska pracy

 • układ i elementy „ekranu”
 • interwały indeksów
 • dane makro
 • prognoza
 • koncentracja FW20
 • „rekomendacje” analityków

3.    Benchmarki i korelacje – międzyrynkowa AT w ujęciu dziennym i jednosesyjnym

4.    Jak interpretować wskazania kkgk i D1? Jak je skutecznie wykorzystywać?

 • Schemat gry w oparciu o kkgk na FW2020/FDE30/ES.F NOWOŚĆ
 • Strategia średnio-długoterminowa na FDE30 i ES.F-ie – schemat gry w oparciu o trend średnioterminowy oraz kkgk NOWOŚĆ

5.    Techniki otwierania/zamykania pozycji

6.    Analiza dokonywanych transakcji – nauka na błędach

7.    Pewny zysk i „pewny” zysk w praktyce

8.    Co daje cało-sesyjna obserwacja wykresu?

9.    Strategia pasywna i aktywna na FW2020 – gotowy schemat gry NOWOŚĆ

10.  Trzy strategie daytradingowo-krótkoterminowe na FDE30 NOWOŚĆ

11.   Ciekawostki m.in. istotnie przyspieszające otwieranie i zarządzanie pozycji („pół-automatyzm”),  scaplping DawidK86, różnice między wykresami różnych brokerów i inne NOWOŚĆ


II. Omówienie rzeczywistych transakcji na FW20 z kompleksowym wykorzystaniem zaprezentowanych narzędzi – gł. ujęcie daytradingowe.

III. Omówienie rzeczywistych transakcji na FDE30 z kompleksowym wykorzystaniem zaprezentowanych narzędzi – ujęcie daytradingowe i średnioterminowe (w tym także trzy strategie daytradingowo-krótkoterminowe). NOWOŚĆ

IV. Dodatkowe materiały szkoleniowe z poprzednich lat (rzeczywiste transakcje na FW20 – widoczna ewolucja stylu inwestowania oraz strategii gry) + ciekawostka (scalping – 200 transakcji w dn. 06.-08.X.2014 na FDE30).

V. Dostęp do „Szkolenia transakcyjnego” o wartości 3999 PLN (szczegóły szkolenia: link).

VI. Trzymiesięczny dostęp do subskrypcji „Analizy” o wartości 6000 PLN!

Łączna ilość materiału praktycznego (II., III. oraz IV.) to ok. 430 slajdów!


Cena szkolenia „FUTRADING, czyli inwestowanie w kontrakty terminowe z DawidK86”: 7999 PLN

.

Biorąc udział w dwuczęściowym szkoleniu inwestujesz w Siebie nie 10998PLN, lecz 10498 PLN! Zyskujesz więc 500 PLN, które przeznaczyć możesz na dodatkowe inwestycje giełdowe.

To jeszcze nie koniec Twoich oszczędności – jeśli jesteś stałym Abonentem subskrypcji „Analizy”, zyskujesz dodatkowe 1000 PLN i Twoja cena dwuczęściowego szkolenia wynosi 9498 PLN!

.

Informacje dodatkowe:

 • Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe (m.in. papierową wersję szkolenia obejmującą ponad 850 slajdów), catering (obiad, przerwy kawowe) oraz bezterminową pomoc po szkoleniu. Każdy Uczestnik otrzyma także certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do podpisania oświadczenia (po wcześniejszym zapoznaniu się z nim) o  przestrzeganiu praw autorskich zawartych w umowie oraz do nie wykorzystywania wiedzy oraz narzędzi uzyskanych na szkoleniu w celach edukacyjno-komercyjnych.
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego.


Rezerwację na szkolenie dokonać można na: http://www.dawidk86.pl/zapisy-na-szkolenie.


Chcąc uzyskać więcej informacji, zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego.

.

Do zobaczenia!

.

Dawid Kowalski

D a w i d K 8 6  –  b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j