Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Wyjątkowy miesiąc

3 grudnia 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W miesiąc listopad na FW20 wkraczaliśmy z niedźwiedzimi celami przy „obszarze sentymentu” 2334-75 (w bieżącym miesiącu „obszar sentymentu” został podwyższony [szczegóły]). Dokładnie w dn. 9.XI. otrzymaliśmy bycze sugestie od Rynku, które w następnych dniach potwierdziły, że owa sesja była kluczową, bowiem po przetestowaniu do granic możliwości drugiego dna potencjału „średnioterm. W” (z zasięgiem 2420 [wykres]) i z celem B.3 w DT (uzyskanym na 2317) rozpoczęliśmy marsz na północ – dodatkowo wsparci poczynaniami „dużego” Gracza.
Grubasek pozwalał mierzyć wysoko i w kolejnych dniach potwierdził to Rynek, bowiem potwierdzając na 2370 cel B.=2420 jednocześnie Rynek wskazał średnioterminowy cel B.3.
„Rynkowa chęć” wybicia oporów 2446-8-50 była w minionym miesiącu bardzo duża – powinno się to przełożyć co najmniej na początek grudnia, a na byczej drodze znów stoją kkgk=2443 i kkgk=2448 (wykres; więcej: subskrypcja GRUDZIEŃ).

S&P500
W listopad indeks wkraczał z zapalonym długoterminowym zielonym światłem dla Niedźwiedzi z celem spadku pod 1396,56.
Po potwierdzeniu spadkowego kierunku właściwego trendu średnioterminowego indeks „miał prawo” zakończyć wyrysowywać długoterminową falę spadkową zapoczątkowaną na 1474,51, a przed pierwszą sesją listopada potencjał ku temu miały: W=1390 i W=1340-5 – jako optymalny prognozowany koniec fali nr 6/1.
Wsparcie 1390 nie zatrzymało rozpędzonych Niedźwiedzi i po wyhamowaniu podażowego naporu na pomocniczym W=1368, indeks wyznaczył dno miesiąca na 1343,35 w dn. 16.XI., czyli w środku okienka czasowego PDZ=16.XI na W=1340-5.
Od tego czasu S&P500 znajduje się w średnioterminowej fali wzrostowe (wykres; więcej: subskrypcja GRUDZIEŃ).

DAX
Przed ostatnim miesiącem roku spoglądamy także na niemieckiego DAX’a, bowiem jego sytuacja techniczna dostarcza kilku istotnych wskazówek (wykres; więcej: subskrypcja GRUDZIEŃ).

.

Najważniejsze wydarzenia na arenie polityczno-ekonomicznej mające największy pośredni i bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne uczestników rynku odbędą się w pierwszej połowie grudnia i będą nimi:
· 3 grudnia – spotkanie ministrów finansów Strefy Euro (Eurogrupa);
· 5 grudnia – raport ADP (listopad);
· 6 grudnia – decyzja EBC ws. stóp procentowych;
· 7 grudnia – dane z rynku pracy w USA (listopad);
·12 grudnia – decyzja FOMC ws. stóp procentowych i publikacja przez FED projekcji makroekonomicznych.
Ponadto 21. grudnia na giełdy całego świata zawitają „Trzy Wiedźmy” (tj. w ostatnim dniu kalendarza Majów [temu zagadnieniu poświęcona jest ostatnia część niniejszego wpisu]).

.

***
Pół żartem, pół serio…
Wkraczamy w miesiąc, o którym od dawna wiele się mówi na całym świecie (ja także doskonale pamiętam lekcję historii sprzed kilkunastu lat, na której usłyszałem o kalendarzu Majów…), a wszystko za sprawą wspomnianego kalendarza Majów, który kończy się na dacie 21. grudnia 2012. Wiele osób twierdzi, że ów dzień będzie początkiem „końca świata”, choć żadna z zachowanych inskrypcji Majów tak nie stanowi, lecz „jedynie” wskazuje na koniec pewnej epoki.

Część profetów miała wizje, na podstawie których określiła, że 21.XII.2012 będzie miało miejsce przełomowe wydarzenie, które wywrze ogromny wpływ na życie współczesnego świata i „końcem pewnej epoki” miałby być potężny kryzys finansowy, który uderzy w światowe rynki w tym miesiącu. Dzień 18.XII. „uznawany” jest także za ten, w którym ma dojść do nagłej destabilizacji, po której nastanie „finansowy Armagedon”.

Jeśli mistycy i futurolodzy trafnie odczytali karty przyszłości, to w bieżącym miesiącu rynki finansowe czeka „powtórka z historii” – 24.X.1929 („czarny czwartek”) – zatem na podwyższenie długoterminowych maksimów giełdom pozostały trzy tygodnie.
***

.
Subskrypcja PAŹDZIERNIK została przeniesiona do analiz ogólnodostępnych (link).

.

Bieżące wykresy (powiększ):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.