Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Minimalny prognozowany zasięg hossy w USA

1 sierpnia 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Podobnie jak w czerwcu, tak i w lipcu przez wiele sesji handel nie należał do atrakcyjnych dla inwestorów z horyzontem dłuższym niż DT – szczególnie po 10.VII., kiedy indeks utknął w relatywnie wąskiej konsolidacji i wiele sesji spędził między kkgk*=2248 i kkgk=2273, a następnie przeszedł w „średnioterminowy kanał wzrostowy” i z niego w lipcu się nie wybił.

Przed pierwszą sesją drugiego kwartału 2013 roku istotnym był dla nas poziom 2199 (trwałe przebywanie kursu względem niego), do którego 11./12.VII. dołączył poziom 2232 – oba były punktami odniesienia dla średnioterm. celów byczych 2318 i 2331, do których istotnie przybliżyliśmy się 31.VII. Kolejne cele wskażemy po wybiciu się z  „jasnozielonego kanału wzrostowego” (widoczny na poniższym wykresie FW20U13).

Po ostatniej sesji czerwca nastąpił trwały powrót nad „długoterm. kanał spadkowy” zapoczątkowany na pierwszej sesji 2013 roku, zaś w dn. 9.VII. nastąpiło odbicie od górnego ograniczenia tej formacji (zaznaczone na poniższym wykresie – odbicie od „ciemnożółtego górnego ograniczenia długoterm. kanału spadkowego”) – w ruchu powrotnym po jego wybiciu w dn. 1.VII. (zostało wówczas ustanowione średnioterm. dno nr 2 [2133]). Kolejna bycza długoterm. jaskółka pojawiła się na ostatniej sesji lipca, kiedy wybity został liniowy opór będący styczną do początku trendu spadkowego zapoczątkowanego na kkgk*=2667 w dn. 2.I.2013 i szczytu nr 2 (2521 z 15.III.2013 [czyli nastąpiło przejście z „żółtego obszaru spadkowego” w obszar „jasnożółtego obszaru spadkowego”, którego górne ograniczenie stanowi styczna do 2664 i 2505]).

Lipcowa konsolidacja odbywała się na bardzo „płytkim” Rynku – na palcach jednej dłoni możemy policzyć sesje, które otwarte zostały z taką ilością zleceń w arkuszu, która pozwalała nie nazwać jej „płytkim” otwarciem; dodatkowo „płytkość” towarzyszyła też handlu podczas sesji, co istotnie zwiększało ryzyko inwestycyjne; do tego bardzo często intradayowy wolumen nie tylko był niższy od 30k, ale także od 20k, a w ostatnich dniach lipca nie przekraczał 15k (29.VII. ustanowiony został niechlubny rekord polegający na jak najpóźniejszym przekroczeniu 10k przez wolumen – 10k zostało przekroczone dopiero o 16:49:00). Lipcowa (wakacyjna) charakterystyka Rynku sprawiła, że bardzo duża ilość transakcji kończyła się asekuracyjnym zamknięciem, a na końcowy wynik największy wpływ miały pozycje długie. Po raz pierwszy w historii jeden obóz zakończył miesiąc pod „kreską” (S-ki w „s. pasywnej”).

Strategia pasywna: +155 punktów/kontrakt,

Strategia aktywna: +193 punkty/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej lipcowej sesji („LIPIEC 2013”):

.
Znacznie obficiej zakończony został miesiąc na FDE30 czy ES.F-ie i to tylko przy grze w oparciu o kkgk. Dodatkowo na S&P500 wskazany w czerwcu poziom 1560-3 jako pierwszy zaczepny pod długoterminowe dno został 18.VII. potwierdzonym wsparciem długoterminowym 1560,33, a wychodząc nad majowy szczyt 1687,18 wyrysowaliśmy minimalny zasięg hossy trwającej od 666,79.

Fragment wpisu posesyjnego z 18.VII i 1.VIII.:
Indeksy (S&P500, ES.F) podwyższyły historyczne maksima ustanowione w maju, dzięki temu podwyższone zostały wsparcia długoterminowe (na 1560,33 na S&P500 oraz na 1553,65 na ES.F-ie);
jednocześnie piąta fala hossy (V) składa się już z długoterminowej struktury dziewięciofalowej, zatem osiągnięty został minimalny zasięg „mini-hossy” zapoczątkowanej w dn. 4.X.2011 na 1074,77 i zarazem całej hossy trwającej od 6.III.2009 od 666,79 – zrealizowany został minimalny zasięg „tła-prognozy” przedstawionej półtora roku temu (przypomniałem o niej m.in. w komentarzu inaugurującym lipiec [„tło” S&P500 przedstawione w lutym/marcu 2012 roku - wówczas założyłem, że piąta fala hossy składać się będzie ze struktury dziewięciofalowej - była to hipoteza „5+7+9”]).

Czy to oznacza, że w lipcu zakończyła się hossa/rozpoczęła się bessa?
Osiągnięcie minimalnego poziomu hossy nie jest równoznaczne temu, że hossa się skończyła, ale przy spełnieniu określonych warunków
(zostały wymienione w subskrypcji lipcowej i sierpniowej) uzasadniona będzie gra z długoterminowymi Niedźwiedziami. Jeśli „mini-hossa” zakończy się zgodnie z prognozą sprzed 1,5 roku na dziewiątej fali długoterminowej (ta prognoza nie mówiła nic o konkretnym poziomie cenowym, lecz o strukturze [zaczepne poziomy wskazują m.in. poziomy kkgk]), to w mojej ocenie „mini-bessa”/bessa powinna mieć co najmniej 543p. (czytaj więcej: subskrypcja „LIPIEC 2013”, „SIERPIEŃ 2013
).

Szczegóły dotyczące bieżących prognoz FW20, S&P500 i DAX’a znajdują się w subskrypcji „SIERPIEŃ 2013” – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy CZERWIEC 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.