Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Listopad 2012

5 listopada 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Najważniejszym wydarzeniem dziesiątego miesiąca roku było precyzyjne zrealizowanie długoterminowego celu 2446 z jednoczesnym wyhamowaniem FW20 w obszarze oddziaływania dwóch silnych kkgk, tj. 2443 i 2448. Poziom 2446 został maksimum października i co najmniej szczytem fali nr 5 trendu średnioterminowego; oporem długoterminowym niezmiennie od 27.X.2011 jest poziom 2448.

Drugim ważnym wydarzeniem minionego miesiąca było wybicie się indeksu ze „średnioterm. konsolidacji”, co poprzedziło  aktywowanie „średnioterm. RGR” z ramionami znajdującymi się w obszarze oddziaływania kkgk=2426 – formacja aktywowana pod 2392 została zrealizowana na 2327, co prezentuje poniższy wykres FW20 (powiększ wykres).

Prognozy średnioterminowe czy też długoterminowa dla S&P500 także już została zweryfikowana pozytywnie, bowiem zakładała wyrysowanie długoterm. szczytu na 1445 (+/-1%) w dniu 13. września – co prawda prognoza cenowa odbiegła od prognozowanej o 2%, ale prognoza czasowa różni się od optymalnej o jeden dzień, bowiem S&P500 maksimum 1474,51 wyznaczył 14. września.

W listopad wkroczyliśmy z celami Niedźwiedzimi – tak dla FW20, jak i dla S&P500 (szczegóły znajdują się w subskrypcji LISTOPAD 2012). W jedenastym miesiącu roku odbędzie się kilka ważnych wydarzeń na arenie polityczno-ekonomicznej, a największy pośredni i bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne uczestników rynku powinny mieć:

  • 2 listopada – dane z rynku pracy w USA (za październik);
  • 6 listopada – wybory prezydenckie w USA;
  • 8 listopada – decyzja EBC ws. stóp procentowych;
  • 12 listopada – spotkanie ministrów finansów Strefy Euro (Eurogrupa), możliwa decyzja ws. Grecji;
  • 15 listopada – wstępny odczyt PKB dla Strefy Euro (III kw.);
  • 22-23 listopada – szczyt przywódców UE poświęcony budżetowi 2014-2020;
  • 29 listopada – rewizja PKB dla USA (III kw.).

W przedostatni miesiąc roku wkraczamy z jedną mało optymistyczną informacją dot. jednego z niekonwencjonalnych narzędzi „potwierdzających”/dodatkowo weryfikujących prognozy średnio-długoterminowe – zgodnie z komunikatem GPW z 22.X. (link), miesiąc październik zamknął nam pewien etap inwestycyjno-prognostyczny, bowiem po 31.X.2012 nie uzyskamy już od GPW/KNF informacji nt. portfeli posiadających koncentrację przekraczającą 20% w którymkolwiek z dwóch obozów, zatem nie uzyskamy już pośredniej pomocy w identyfikowaniu Grubasków na FW20 (czego można było dokonać stosując odpowiednie techniki – nadal będzie to możliwe, ale nie będziemy już w stanie weryfikować naszych obserwacji i wniosków z nich płynących).
Przed miesiącem „ujawnionym” na naszym parkiecie był „tylko” jeden portfel posiadający koncentrację większą niż 20% – największy Grubasek (szczegóły dot. najbardziej prawdopodobnej tożsamości tego inwestora [Byk czy Niedźwiedź] znajdują się w pierwszej sesji PAŹDZIERNIKA czy też w komentarzu inaugurującym subskrypcję listopadową) posiadał 35-40% udział w swoim obozie i taki procentowy stan utrzymywał po każdej październikowej sesji, a po ostatniej miał od 32067 do 36647 kontraktów (jesteśmy w stanie zawęzić ten obszar do identycznego stanu, jak przed miesiącem, tj. 35435-36444 szt.). Poniższa tabela zawiera gromadzone przez DawidK86 dane dot. portfeli Grubasków – koncentracja otwartych pozycji dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 (w tym przypadku – dla FW20Z12 [powiększ tabelę]). Analiza pierwszolistopadowej sesji pozwoliła postawić hipotezę, że na pierwszej sesji, na której GPW zaprzestała publikacji tabeli koncentracji FW20, właściciel największego portfela na FW20 zmniejszył swoje zaangażowanie (szczegóły: LISTOPAD 2012).


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.