Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Wakacyjny handel z dodatkowymi sygnałami

23 lipca 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Trwają wakacje i subskrypcja „Analizy” jest zawieszona, ale wakacyjnej przerwy nie mają giełdy; my także nie zamierzamy leniuchować przez całe lato i reagujemy na rynkowe sygnały – w szczególności tak silne, jak chociażby 10. lipca na FW20 czy 21. lipca na FDE30.

Solidny potencjał kupna na FW2020 pojawił się na ok. 2285-90 w dniu 10.VII. na dolnym ograniczeniu „średnio-długoterm. kanału spadkowegooraz jednocześnie na dolnym ograniczeniu „fioletowego kanału spadkowego DT” (podobny sygnał – aczkolwiek o mniejszej randze – pojawił się 3. lipca); sygnał został wzmocniony nad kkgk=2298 (dodatkowo też przez wybicie górą „fioletowego kanału spadkowego”). Kolejnym ważnym elementem „układanki” był test górnego ograniczenia „średnio-długoterm. kanału spadkowego” (tam należało „łapać” zaczepne S-ki ze S/L nad górnym ograniczeniem figury) – jego wybicie było kolejnym sygnałem potwierdzającym kierunek wzrostowy zapoczątkowany na 2282. Następna bitwa trwała na kkgk=2362 (dodatkowo pod ważnym liniowym oporem widocznym na poniższym wykresie FW2020 – zaczepny punkt niedźwiedzi) i aż dwukrotnie indeks pozostawił na noc byczą sugestię nadbitego kkgk=2362 – dwukrotnie została zrealizowana bez zanegowania. Wybicie kkgk=2362 z jednoczesnym wybiciem liniowego oporu skutkowało wzrostem do ostatniego oporu znajdującego się przed celem byczym 2388-92 wynikającym z wybicia górą „średnio-długoterm. kanału spadkowego” nad 2335 – mowa o niedźwiedzim zaczepnym oporze mającym postać potencjalnej LS nie najładniejszej oRGR. Wzorcowo ruch spadkowy zapoczątkowany na 2380 (m.in. na dzisiejszym D1=2381-2) powinien dotrzeć do kkgk=2362/wybitej linii spadkowej – jeśli kkgk=2362 (dalej obszar 2335-45) zostałby trwale wybity, to byłoby to ostrzeżenie dla pełnej realizacji celu B.=2388-92. Jeśli w bieżącym tygodniu (lub na początku przyszłego tygodnia) zostaną zrealizowane cele 2388-92, to należy zachować podwyższoną czujność, bowiem po wykonaniu „dużego celu” miałoby prawo pojawić się „duże ZRC” (tak, jak już na FDE30 mamy „duże ZRC” [już 200 punktów] niedźwiedziego celu 9600) – co byłoby zagrożeniem dla pełnej realizacji celu byczego z oRGR (oczywiście obecnie ta nie najładniejsza formacja aktywowana nie została).

Niniejszy komentarz zostaje zamieszczony w serwisie o 11:26, tj. niespełna godzinę po wykonaniu poniższych wykresów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykres FW2020:

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykres FDE30:

Dodano 30. lipca o 10:17:

Prognoza czasowa dot. spadku (wskazywała na koniec ubiegłego/początek bieżącego tygodnia) potwierdzona spadkiem pod kkgk=2362 potwierdziła wskazany 23. lipca sygnał sprzedaży będący zagrożeniem dla pełnej realizacji celu 2388-92, dla którego dziś obszar wsparcia jest obniżony o 10 punktów względem stanu z ubiegłego tygodnia – dziś naszym ważnym obszarem wsparcia są poziomy 2325-35 (tj. nasze bycze poziomy zaczepne, na których powinno być co najmniej wyraźne wyhamowanie spadków, które przyspieszyły pod kkgk=2362 w dn. 29.VII.]) – ważnym dla fali zapoczątkowanej na 2380 – czyli na potencjalnej LS oRGR będącej zaczepnym poziomem niedźwiedzim wskazanym 23. lipca (z tego wskazanego oporu wyrysowaliśmy wzorcowy ruch spadkowy na dolne ograniczenie kkgk=2362 i w kolejnych dniach powróciliśmy pod 2380, skąd spadliśmy pod kkgk=2362; jako ciekawostkę należy dodać, że od 24.VII. FW2020 był wyraźnie zaniżany nawet na tle WIG20 – gdyby FW2020 po 23.VII. postawił identyczne kroczki jak WIG20, to wyszedłby nad 2380 jeszcze bardziej zbliżając się do 2388-92]). Gdyby wsparcie 2325-35 zostało trwale wybite, to kolejnym zaczepnym punktem do byczego odreagowania (z potencjałem „nawet” wykraczającym nad 2380) byłby kkgk=2298.

FDE30 – obecnie jesteśmy na ok. 9640, a w DT mamy cel byczy wynoszący prawie 9710 (podważ.<9615); w przypadku realizacji możliwe silne ZRC.


Dodano 30. lipca o 17:02:

Obszar wsparcia 2325-35 na FW2020 spełnił minimalne zadanie, tj. wyraźnie wyhamował dziś spadki, które zostały wzmocnione wczoraj pod kkgk=2362 – aczkolwiek subiektywnie oczekiwałem większego zaangażowania Byków na tych poziomach – tym bardziej, że na FDE30 od 10:17 (czas dodania powyższego komentarza) nie spadliśmy poniżej minimum z tamtej minuty zanim nie postawiliśmy kroku pod 9710 – i w pięknym stylu zrobiliśmy ZRC z 9708 (14:31) schodząc na południe ponad 100 punktów w 1,5 godziny (i to nie koniec – obecnie jesteśmy już 134,5p. pod 9708); w tym czasie na FW2020 konsekwentnie po spadku pod 2320-30 podążaliśmy w kierunku kkgk=2298 (zamknięcie dnia na 2305). Przed nami kkgk=2298 i potencjał „średnioterm. W”.


Dodano 31. lipca o 10:08:

Dotarliśmy na 10p. przed dno 2282 – w mniejszej skali jesteśmy obecnie w miejscu, w którym byliśmy 10.VII. testując dolne ograniczenie „średnio-długoterm. kanału spadkowego” – obecnie testujemy dolne ograniczenie „kanału spadkowego DT/krótkoterm.”; ponadto trwa bitwa o potencjał „średnioterm. W”.

FDE30 – wczoraj o 17:02 prognozowałem, że to jeszcze nie koniec spadków zapoczątkowanych na 9708 silnym ZRC (jak potwierdził Rynek) – dziś mamy „apetyt” na cel 9468 – zalecana ostrożność w jego obszarze (jeśli do niego dotrzemy), bo z nim związany jest potencjał ZRC.


Dodano 31. lipca o 14:22:

FDE30 – cel 9468 został osiągnięty (w minucie realizacji tego celu zostało wyznaczone dno 9450) i powróciliśmy nad 9500, a prawdopodobieństwo większego ZRC wzrosłoby w przypadku wyjścia nad 9530 (pod tym poziomem L-ki posiadają status pozycji zaczepnej – ryzykownej; innymi słowy – pod 9530 istnieje duże prawdopodobieństwo pogłębienia dna dnia).


Dodano 31. lipca o 17:03:

Ostatnia sesja lipca na FW2020 przyniosła odbicie od 2292, dzięki czemu po południu możliwe było istotne zabezpieczenie zysku dla pozycji krótkiej („s. pasywna”), gdy postawiliśmy krok pod 2292 i przetestowaliśmy obszar oddziaływania średnioterm. wsparcia 2282; popołudniowe spadki pośrednio zawdzięczaliśmy FDE30 i jego braku wyjścia nad 9530 po osiągnięciu ważnego celu 9468 (po 15:40 ponieśliśmy konsekwencje wzrostu „tylko” nad 9500, a nie nad 9530, tj. pogłębiliśmy dno dnia).

Dno z 10. lipca na FW2020 nie zostało dziś pogłębione, a potencjał „średnioterm. W” zanegowany nie został.

Na FDE30 od wczorajszego prognozowanego i zarazem wykonanego przez Rynek silnego ZRC z 9708 spadliśmy ponad 300 punktów (311p. licząc do chwili obecnej, a w mojej ocenie potencjał jeszcze w pełni wyczerpany nie został) – zaś od kkgk=10055 (max.=10054 w dn. 20.VI., ale 3.VII. maksimum wyrysowaliśmy na 10053) spadek wynosi już 657 punktów (wkroczyliśmy w dolny obszar oddziaływania kkgk=9402, gdzie uzasadnione jest wyrysowanie wyraźnego odbicia – co najmniej w DT).

ES.F - dziś pod kkgk=1946 padł sygnał do zamknięcia średnio-długoterm. pozycji długiej (znad kkgk=1839 z 16.IV.) z zyskiem wynoszącym +100,2p./kontrakt (aktywna pozycja krótka spod kkgk=1981 z 29.VII.).

Czas rozpocząć drugą połowę wakacji.


Dodano 06. sierpnia o 11:32:

Od szczytu wyznaczonego dwukrotnie na kkgk=10055 na FDE30 wyrysowaliśmy już ponad 1000 punktową falę spadkową i dotarliśmy w obszar 9020-35 (bieżące min.=9034,5 przy aktualnej cenie 9052) – w mojej ocenie warto tutaj zachować szczególną czujność i zareagować na ew. bycze potencjały/sygnały, bowiem obszar 9020-35 (z ewentualnym nadbiciem go w DT) posiada silny byczy potencjał co najmniej do wyraźnego odreagowania ostatnich spadków.


Dodano 07. sierpnia o 16:03:

Już w dniu wczorajszym na FDE30 potwierdziliśmy, jak silny potencjał związany jest z obszarem 9020-35, bowiem po godzinie od zamieszczenia w serwisie wczorajszego wpisu z 11:32 pogłębiliśmy minimum sesji do 9030 i na tym poziomie wyznaczyliśmy dno, z którego już wczoraj postawiliśmy krok na 9167,5 wyrysowując największą byczą falę w spadkach zapoczątkowanym silnym ZRC i spadkiem z 9708!

Dziś o 15:20 powróciliśmy dokładnie na wczorajszy szczyt wyznaczony na dolnym ograniczeniu oporu kkgk=9185 (oddalony o ponad 130 punktów od górnego ograniczenia wskazanego wczoraj obszaru 9020-35) i nie naruszyliśmy go nawet o tick, w związku z tym zapalone zostało żółte światło dla ew. kontynuacji fali zapoczątkowanej na 9030, a w przypadku spadku pod popołudniowe dno 9086 istotnie wzrosłoby prawdopodobieństwo wybicia wczorajszego dna ze spadkiem pod psychologiczny poziom 9000.


Dodano 07. sierpnia o 21:35:

Zgodnie z oczekiwaniami spadek pod 9086 przyczynił się do wybicia wczorajszego dna 9030 i spadku pod 9000, a w ostatnich minutach znaleźliśmy się na wsparciu w DT, które powinno być tylko przystankiem w dalszym podążaniu na południe (minimum z 21:22 wynosi 8974, zaś obecnie jesteśmy 10p. wyżej).


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.