Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Luty 2013 – nowości w subskrypcji „Analizy”

4 lutego 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W Nowy Rok na FW20 wkroczyliśmy z umownym specyficznym średnio-długoterm. obszarem sentymentu 2571-90 (szczegóły: wpis z 11:29 z dn. 27.XII. [link] przypomniany chociażby przed pierwszą sesją stycznia [STYCZEŃ 2013]), który w pierwszym miesiącu 2013 roku wielokrotnie potwierdzał swoją istotność. Marsz na północ już na pierwszej sesji stycznia zatrzymał kkgk=2667* i z 2664 do ostatniej sesji włącznie podążaliśmy w średnioterminowym trendzie spadkowym  – dno wyznaczyliśmy na ostatniej (na 2496).

Ciekawych wniosków dostarcza 13-sto miesięczna analiza porównawcza m.in. S&P500, sWIG80, mWIG40 i FW20 – wnioski z tej analizy dotyczą zarówno horyzontu średnioterminowego, jak i długoterminowego i jednocześnie wskazują na stopień prawdopodobieństwa realizacji jednego z trzech głównych przykazań analityka technicznego „historia się powtarza” (interpretacja predykcyjna do zamieszczonych niżej wykresów porównawczych znajduje się w subskrypcji LUTY 2013) – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów:

W Nowym Roku kontynuowane będą zmiany wprowadzone w grudniu w subskrypcji „Analizy” (dotyczą zmiany stylu z opisowego na punktowy w komentarzach posesyjnych) oraz wprowadzony został punkt mający na celu kolejną pomoc w zawieraniu i prowadzeniu pozycji z horyzontem dłuższym niż DT – za sprawą precyzyjnego identyfikowania miejsc otwarcia/zamknięcia pozycji krótko-średnioterminowych i zarządzania nimi (szczegóły: komentarze posesyjne STYCZEŃ 2013 i LUTY 2013).

W subskrypcji LUTY 2013 (pierwszy wpis miesiąca) znajduje się opis słowny i prognoza dot. poniższych wykresów: FW20, S&P500, DAX (powiększ wykresy)

.

oraz EUR/USD, EUR/PLN i USD/PLN (powiększ wykresy FX):

Ogólnodostępna jest już subskrypcja STYCZEŃ 2013 – dostępna po zalogowaniu w serwisie.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.