Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

W oczekiwaniu na eksplozję…

3 marca 2015 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Najkrótszy miesiąc roku jest już za nami – pod względem inwestycyjnym był bardzo zróżnicowany na „naszych” trzech indeksach, bowiem jak zwykle dużo pracy (w szczególności w DT) mieliśmy na bardzo zmiennym FDE30, znacznie mniej na FUS500 (w szczególności w drugiej połowie lutego) i praktycznie wyjątkowo nie handlowaliśmy na FW2020 („płytkość” + zaniżanie = ogromne zniechęcenie do handlu).

Luty był wyjątkowym miesiącem dla FW2020, ale owa wyjątkowość nie przynosi chluby FW2020 i GPW (wręcz przeciwnie) i my będący „giełdowymi kardiologami” (na podstawie wykresów badamy kondycję instrumentów finansowych) w drugim miesiącu roku stan „zdrowia” naszego rodzimego indeksu zdiagnozowaliśmy jako bardzo zły, wręcz krytyczny – i nastąpiło to bardzo szybko, bowiem już na drugiej sesji lutego – od 03.II. od 11:31 otwarcie mówiliśmy o zniechęcaniu nas do gry na FW2020, a w subskrypcji „Analizy” temat był poruszany wielokrotnie (z oceną takiego stanu rzeczy i „krytyką” GPW oraz BM za brak reakcji). Problem FW2020 jest w tym, że inwestorzy bardzo mocno zostali zniechęceni do handlu – co dobitnie widać po sesyjnych wolumenach, po których możemy mówić o „uwstecznieniu się” FW20 o dekadę (a stało się tak m.in. za sprawą wypłaszczania i silnego zaniżania w bardzo wąskim trendzie bocznym – a samo zaniżanie żadną niespodzianką dla nas nie jest, bowiem znamy tego „fundamenty” – „Grubasek od metamorfozy” aktywny na FW2020 od 02.II. [szczegóły: subskrypcja Luty 2015]).

Obiektywnie należy stwierdzić, że w lutym mieliśmy totalną dominację skuteczności sygnałów niekonwencjonalnych i subiektywnych nad technicznymi (co dotyczyło nie tylko FW2020) – bowiem jeszcze w styczniu subiektywnie wskazaliśmy, że bez spadku pod kkgk=2298 oczekujemy wzrostu nie tylko na technicznie wskazany 2351, ale na kkgk=2362 – a nawet nad niego (co 06.II. doprecyzowaliśmy jako „chciejstwo” wynoszące co najmniej 2369-70) – i wbrew wielu technicznym sygnałom (np. dwóm postaciom „kanału wzrostowego” wybitych dołem) owe subiektywno-niekonwencjonalne cele zostały zrealizowane ze ZRC (maksimum lutego wyznaczone zostało na 2374 – w dniu, kiedy zostały zrealizowane cele 2369-70) :)

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykres FW2020 – cel 2369-70 i pierwsza faza jego ZRC (link):

.

Pierwsza oczekiwana „eksplozja” na FW2020 – kierunek południowy (zgodny z „tłem”) nastała 03.III. – także w miejscu nieprzypadkowym, bowiem na kkgk=2362 (powiększ fragment subskrypcji do rzeczywistych rozmiarów [link]):


.

Na US500 kolejny miesiąc możemy uznać za bardzo udany – wkroczyliśmy w niego w dolnym obszarze szerokiej konsolidacji (od góry ograniczonej przez dolny obszar „skupiska kkgk=2067-71-77-79-84″ i kkgk=2058, zaś od dołu głównie przez „skupisko kkgk=1975-77-81″) i początkowo w „urozmaiconym” handlu (m.in. z kanałami [później już jednostajnie - w górę]) ze „skupiska kkgk=1975-77-81″ zaczęliśmy piąć się na północ realizując m.in. jeszcze w styczniu wskazany cel 2056,5, a następnie górą wybiliśmy„średnioterm. prostokąt” i zrealizowaliśmy jego „pasywny” cel 2112 – od tego czasu utknęliśmy w wąskiej konsolidacji zawężonej od dołu przez kkgk=2102-5, a od góry przez kkgk=2119 będący pierwszym w „szerokim skupisku kkgk” i zrazem przez potencjalny techniczny opór 2115-20 (potencjał został już potwierdzony w faktyczny opór).

.

Kolejny miesiąc z rzędu najbardziej efektywnym był dla nas FDE30, w którym zrealizowaliśmy masę celów byczych (część aktywna była jeszcze przed pierwszą sesją lutego [np. 11036], część aktywowaliśmy w lutym [np. 11280-95]) po drodze negując też kilka celów niedźwiedzich, a dodatkowo realizując wszystkie wskazane cele subiektywno-niekonwencjonalne – a takich wskazań było w tym miesiącu bardzo dużo, a ich skala była zróżnicowana, bowiem cele takie dotyczyły zasięgów kilkudziesięcio-kilkuset punktowych (jak chociażby cel z komentarza przedsesyjnego z 09.II – po spadku na kkgk=10637-53 oczekiwaliśmy wzrostów nad 10988,8 bez spadku pod 10550-650 – co zostało doprecyzowane jeszcze w komentarzu przedsesyjnym 10.II. – jako brak trwałego spadku pod 10600 [z 10593,8 postawiliśmy krok nad 10988,8]) poprzez sugestie na kilkanaście-kilkadziesiąt punktów (np. z 26.II. sugestie dot. zakończenia TW^3 na kkgk=11261 czy zapoczątkowanie co najmniej fali spadkowej na interwale H1 – w górnym obszarze kkgk=11352 [lub ew. pod 11400]).
Miesiąc zakończyliśmy w bardzo ciekawym miejscu – powoli „rozglądając się” już za początkiem fali spadkowej na interwale dziennym, choć jeszcze z celami byczymi (np. 11432).

Sesja 03.III. przynosi pierwszy przełom w ujęciu szerszym niż DT – na +419p. zysku zamknęliśmy L-ki z dn. 20.II. w strategii gry wyłącznie na kkgk – dodatkowo posiadając S-ki (szczegóły: subskrypcja Marzec 2015, a także powyższy fragment sesji z 03.III. – komentarze z 10:14 i 10:44 [link]).

Załączam także kolejny namacalny dowód na to, jak klasyczna AT (Analiza Techniczna) dyskontuje przyszłe zmiany cenowe – wykres FDE30 z formacją „trójkąta” w DT (dodatkowo w połączeniu z niekonwencjonalnym narzędziem kkgk – wykres zamieszczony w subskrypcji Luty 2015 [powiększ do rzeczywistych rozmiarów - link]):

oraz rynkowa reakcja po wygenerowaniu sygnałów kupna (z „trójkąta w DT” i kkgk – dodatkowo widzimy, że nowe historyczne szczyty nie zostały wówczas ustanowione w przypadkowym miejscu – na środku „skupiska kkgk” oczywiście znanego wcześniej) – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link):

Bieżące prognozy i analizy dla FW2020, FUS500/S&P500 oraz FDE30/DAX’a znajdują się w subskrypcji Marzec 2015.

.

Informacja dodatkowa: w lutym nastała istotna zmiana z perspektywy „strategii długoterminowej” na FDE30 i ES.F-ie (strategia połączonej gry kkgk i trendów średnioterminowych) – jej wyniki w ciągu ostatnich 13 mc-y (odkąd oficjalnie strategia funkcjonowała w subskrypcji) były nieporównywalnie niskie z wynikami strategii krótko-średnioterminowych czy nawet w prostej strategii gry wyłącznie na kkgk, a przede wszystkim obowiązująca dotychczas postać strategii mijała się z fundamentalnym założeniem takiej taktyki, którą pointują słowa „zajmij pozycję i zapomnij”. Charakterystyka funkcjonowania aktualnej wersji „strategii długoterminowej” na FDE30 i ES.F-ie została przedstawiona w komentarzu przedsesyjnym 09.II., ale też znajduje się w odrębnej podstronie serwisu (link), do której też można się dostać wchodząc w dział „Szkolenia multimedialne”) na głównej stronie „Analiz”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

..

.

Dodano po 4h 43 min., tj. o 19:42:

Jako ciekawostkę zamieszczam jeszcze złożoną niekonwencjonalną prognozę z dnia wczorajszego (02.III.) dla FDE30 – oczywiście w czasie rzeczywistym dostępną wyłącznie dla Subskrybentów „Analiz” – została zamieszczona o 17:24 w dn. 02.III. (tj. w poniedziałkowym komentarzu posesyjnym) i wskazywała na wzrost FDE30 nad poziom 11442, gdzie z sygnałami niedźwiedzimi należało grać na drugą cześć celu – na spadek co najmniej na 11352 (czego ew. negacją byłby wzrost nad 11528). Prognoza została dziś zrealizowana – a kontynuując pierwszy trend spadkowy w DT (zapoczątkowany w dolnym obszarze kkgk, który wygenerował sygnał sprzedaży pod 11467) zrealizowaliśmy też cele „kanału”, tj. 11314 oraz 11283. Edukacyjnie załączam także bieżące spojrzenie na wykresy FDE30.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów fragment subskrypcji z 03.III. (link):

Wykresy FDE30 – powiększ do rzeczywistych rozmiarów (link):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.