Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Udana inauguracja 2015 roku i prezent dla 5 Inwestorów

2 lutego 2015 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami pierwszy miesiąc 2015 roku – w mojej subiektywnej opinii (którą potwierdzają fakty) miesiąc bardzo udany – „nawet” na FW2020 (tym bardziej na tle poprzedniego półrocza) nie brakowało relatywnie dużej zmienności, która pozwoliła wypracować satysfakcjonujące zyski – choć oczywiście nie wszystkie techniczne rynkowe sygnały były prawidłowe.

W ostatnich dniach stycznia bardzo walczyliśmy o cel byczy 2351 wskazany nam nad 2303 w dn. 22.I. – nie było przypadkiem, że przez kilka dni nie mogliśmy przebić się nad poziom 2345 – to bardzo ważny długoterm. punkt odniesienia wskazany w komentarzu inaugurującym 2015 rok (z poziomem tym związane są długoterminowe cele [szczegóły: subskrypcja Styczeń 2015]). Po kilkudniowej walce wybroniliśmy cel 2351 – przy istotnym wsparciu kkgk=2298 – i zrealizowaliśmy go 29.I.
Na 2351 osiągnęliśmy minimalny wymiar byczej satysfakcji w ujęciu średnioterminowym – osiągnęliśmy ważny cel byczy wskazany 22.I., ale w „byczym pociągu” siedzieliśmy już 16.I. – zgodnie ze średnioterm. wskazówką w subskrypcji „Analizy” zamieszczoną dokładnie o 11:41 (szczegóły: subskrypcja Styczeń 2015).

Zmienność panująca na FW2020 w styczniu sprawiła, że istotnie lepszy wynik odnotowała „strategia aktywna” na tle miesięcy poprzednich, a w obu strategiach na FW2020 wynik styczniowy wygląda następująco (bilans netto):

Strategia pasywna: +931,5 PLN/kontrakt (bez wliczania aktywnej pozycji L=2259 z dn. 21.I.) – w bilansie uwzględnione zostały wszystkie prowizje transakcyjne oraz 19% podatek od zysków,

strategia aktywna: +2211,3 PLN/kontrakt – w bilansie uwzględnione zostały wszystkie prowizje transakcyjne oraz 19% podatek od zysków.

Szczegóły sygnałów znajdują się w tabeli zbiorczej w podsumowaniu inwestycyjnego stycznia oraz w tabelkach posesyjnych każdej sesji.

Dla porównania zamieszczam efektywność strategii aktywnej w 2014 roku (bilans netto – z uwzględnieniem prowizji transakcyjnych i 19% podatku od zysków):  
1) średniomiesięczny bilans w okresie styczeń – czerwiec wyniósł netto +872,1 PLN/kontrakt (ale od stycznia do 20.VI. transakcje dokonywane były na FW20 z mnożnikiem 10, zaś „dopiero” od 23.VI. na FW2020 z mnożnikiem 20);
2) brak danych za okres lipiec – sierpień (brak transakcji – urlop);
3) średniomiesięczny bilans w okresie wrzesień – grudzień wyniósł netto +747,2 PLN/kontrakt (transakcje dokonywane już na FW20 z mnożnikiem 20 [do 19.XII.]).

Powiększ wykres FW2020 do rzeczywistych rozmiarów (link):

.
Na FUS500 w 2015 rok – po zrealizowaniu niekonwencjonalnego długoterm. celu kkgk=2079-84 – wkraczaliśmy z potencjałem „dużej średnioterm. M-ki” i na cały miesiąc utknęliśmy w dość szerokiej konsolidacji tego potencjału grając „od kkgk do kkgk” – co nadal jest bardzo efektywnym i mało absorbującym stylem gry, zaś od stycznia dodatkowo wprowadziłem grę „od kanału do kanału” – co doskonale uzupełnia grę z kkgk i dodatkowo pokazuje nam krótko-średnioterm. sentyment FUS500 (co pozwala m.in. umiejętniej zarządzać pozycjami [np. powiększać pozycje pod sygnały kkgk wspierane celami byczymi/niedźwiedzimi czy redukować pozycje na ZRC]).

Powiększ wykres FUS500 do rzeczywistych rozmiarów (link):

.
Kolejny miesiąc z rzędu najbardziej efektywnym był dla nas FDE30, w który wkraczaliśmy w styczniu m.in. ze słowami: czy FDE30/DAX nie powinny być konsekwentne i w ujęciu długoterm. kontynuować marsz na północ? Argumenty za tym przemawiające znajdują się w subskrypcji Styczeń 2015.
W przeciwieństwie do FUS500, na FDE30 podwyższyliśmy (i to bardzo wyraźnie) historyczne maksimum – wsparci m.in. niekonwencjonalnym celem kontynuacji wzrostów o co najmniej 600-650p. – aktywowanym 16.I.2015 nad kkgk=10109-25cel wskazywał na co najmniej bezpośredni test kkgk=10703 z potencjałem silnego ZRC (geneza tego celu znajduje się już w dn. 21.XI.2014 – wpis z 14:30 – o tym ewentualnym celu wiedzieli już wszyscy z Was, którzy zapoznali się z prezentem mikołajkowym [w przypadku zrealizowania celu 10090 (przy dodatkowym jednym warunku, który rozwinę, w przypadku nastania takiej sytuacji) zostałby wygenerowany sygnał kontynuacji długoterm. wzrostów z minimalnym celem o kolejne ok. 600-650 punktów]; dodatkowym warunkiem było wybicie w górę kkgk=10109-25 – o czym wiedzieli Subskrybenci „Analiz” już od 08.XII.2014j). Cel 10703 zrealizowaliśmy „już” 23.I.2015 – z pięknym ZRC w DT (z 10709,8 postawiliśmy ponad 130-punktowy krok na południe).
Zamieszczam wykres FDE30 z otwarcia notowań w dn. 26.I. (czyli sesję po zrealizowaniu celu 10703).

Powiększ wykres FDE30 – ZRC=10703 (link):Styczeń 2015, a szczególnie czwartek 15.I. – pamiętać będzie wielu inwestorów – szczególnie tzw. „frankowcy”, ale także inni z frankiem nie mający nic wspólnego – dla nas dzień ten przypominać będzie sesję, na której tylko w DT po raz pierwszy bilans dnia przekroczył ponad 500p. na FDE30 (w ciągu jednej sesji) – sama gra na kkgk dała tego dnia +548p. (już po ujęciu spreadów transakcyjnych).
Ponadto nie brakowało w styczniu sesji, które także wyłącznie przy grze na same kkgk kończyły się zyskiem przekraczającym 100 czy 200p. dziennie (ponadnormatywnie duża zmienność na wielu sesjach sprawiła, że krótko-średnioterminowa strategia gry wyłącznie na kkgk pozwoliła nam w kilka godzin stawiać kroki na „normalnych” sesjach stawianych w kilka-kilkanaście dni), ale zdarzały się też takie, gdzie pojedynczy dzienny bilans był bliski zeru, a nawet kończył się „na minusie” (kiedy sesje przebiegały w wąskich konsolidacjach w obszarach, na których kkgk znajdowały się bardzo blisko siebie) – czego najdotkliwszym przykładem jest ostatnia sesja stycznia (najgorsza z całego miesiąca z perspektywy gry wyłącznie na kkgk – z intradayowym bilansem -75p. [co nie miało istotnego wpływu na bilans całego miesiąca).

Jako ciekawostkę zamieszczam wykres sesji z 15.I. z zaznaczonymi transakcjami wyłącznie na kkgk na FDE30 (zielone prostokąty pokazują miejsca otwarcia i zamknięcia pozycji zyskownych [zielone przekątne dotyczą pozycji długich, zaś czerwone - pozycji krótkich], zaś pomarańczowe prostokąty – analogicznie, ale transakcje stratne [Subskrybenci „Analiz” posiadają wgląd w szczegółowy wykaz poziomów kkgk]).

Powiększ wykresy z sesji 15.I.2015 z zaznaczonymi sygnałami na kkgk na FDE30 (link):Zamieszczam też wykaz wszystkich sygnałów z gry na kkgk na jednej z sesji, na której kilkukrotnie podwyższona była częstotliwość generowanych przez Rynek sygnałów względem sesji „normalnych” (przeciętnych – bez tak bardzo podwyższonej zmienności w DT) – fragment komentarzy subskrypcyjnych z 29.I. (z ukrytą dokładną wartością poziomów kkgk na FDE30 [oczywiście Subskrybenci „Analiz” znają dokładne wartości tych poziomów, jak i schemat gry na tą strategię]).

Powiększ wykaz transakcji z 29.I. na kkgk na FDE30 (link):

.

Na koniec kolejna niespodzianka – włączę dostęp do subskrypcji Styczeń 2015 (w której znajduje się wiele aktualnych prognoz czy wskazówek inwestycyjnych) pięciu osobom, które jako pierwsze napiszą do mnie maila z formularza kontaktowego (link) z tytułem „styczeń” oraz w treści wpiszą swój login z konta w serwisie www.dawidk86.pl (decyduje kolejność nadesłanych maili, pierwsze pięć osób zostanie mailowo poinformowanych o aktywacji subskrypcji „Analizy” – po prawidłowej weryfikacji loginu i maila przypisanego do konta w serwisie [każda osoba korzystająca z subskrypcji „Analizy” zobowiązana jest do przestrzegania serwisu – w szczególności do nierozpowszechniania żadnych treści zamieszczonych w serwisie]).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.