Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Tydzień po ZRC, tydzień przed DTW

13 grudnia 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami tydzień po „uchyleniu rąbka tajemnicy” – zapisu sesji z 04.XII., w którym „odkryłem” chociażby moje „nastawienie” na FW2020 z podaniem minimalnego oczekiwanego zasięgu spadku; nastawienie było niedźwiedzie, a minimalny oczekiwany zasięg spadku wskazywał na powrót co najmniej w dolny obszar 2375-90 – Rynek był tego samego zdania, bowiem podczas dwóch kolejnych sesji nie był wstanie wybić oporu kkgk=2448 (dokładnie na jego górnym ograniczeniu wyznaczyliśmy maksima obu kolejnych sesji po 04.XII.), a kolejny tydzień zakończyliśmy na kkgk=2362.

Dla ES.F-a obowiązywała wówczas prognoza wzrostu co najmniej na kkgk=2079-84 z potencjałem silnego ZRCcel zrealizowaliśmy, a historyczne maksimum podwyższone do 2078,95 zostało już co najmniej szczytem średnioterminowym, z którego w ciągu minionego tygodnia postawiliśmy ponad 80-cio punktowy krok na południe zamykając tydzień pod psychologicznym poziomem 2000. Silne ZRC=2079-84 stało się faktem, a „dopiero” po zrealizowaniu tego celu wskazanego w czerwcu 2014 nad kkgk=1926 S&P500 zakończył średnioterminową falę wzrostową z „wyśrubowanym” rekordem 37 sesji wchodzących w skład jednej fali średnioterminowej.

Kolejną „uchyloną tajemnicą” była prognoza dla FDE30 - wówczas już w części zrealizowana, bowiem dotyczyła silnego ZRC=10090 wspartego niezwykle ważnym oporem kkgk=10109-25 (bardzo ważny, bo jego ewentualne wybicie oznaczałoby wskazanie bardzo dużego ruchu kontynuacyjnego – co także zostało wówczas szczegółowo przedstawione w „prezencie mikołajkowym”), tj. silnych spadków, które zgodnie z komentarzem z 15:56 (04.XII.) swój „pułap w DT” osiągnęły po dotarciu do kkgk=9833-50; wówczas dno dnia znajdowało się na 9839,3 – po pogłębieniu go do 9835,8 zaczęliśmy wzrosty zgodne także z ZRC=9848,5 i następnego dnia powróciliśmy na 10090 i w dolny obszar kkgk=10109-25 - zaczęliśmy wówczas realizować ostatnią część prognozy dotyczącej niekonwencjonalnego celu 10090, tj. silne ZRC w ujęciu szerszym, niż DT (co oczywiście także było moim „uchylonym rąbkiem tajemnicy) – po tygodniu pozycje otwarte zgodnie z prognozą (+ zgodnie z sygnałami spadkowymi wygenerowanymi na ok. 10090 – co wspierało prognozę) mają „papierowy zysk” wynoszący ok. 540p./kontrakt – portfel średnioterminowy (dopóki pozycje nie zostaną zamknięte, dopóty nie możemy mówić o zysku, lecz o „zysku papierowym”); załączam wykres FDE30 na zamknięciu tygodnia po silnym ZRC=10090 w ujęciu szerszym, niż DT – i zarazem tydzień przed grudniowym „Dniem Trzech Wiedźm”:

Powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów:

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.