Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Realizacja średnioterminowych prognoz

10 marca 2016 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Poprzedni wpis na głównej stronie serwisu zamieściłem 20.I. – w dniu bardzo ważnym dla nas, bowiem wówczas na FUS500, FDE30 i FW2020 znaleźliśmy się w bardzo ważnym punkcie – zaczepnym punkcie byczym w ujęciu wielopłaszczyznowym. Rąbka tajemnicy już tego samego dnia uchyliłem w artykule ogólnodostępnym, zaś dziś uchylam jego kolejną część – którą oczywiście Subskrybenci „Analiz” znali już 20.I.2016 (a nawet wcześniej byli na te wydarzenia przygotowani znając określone wcześniej cele, którym towarzyszy potencjał ZRC).

Dokładnie w dniu 20.I. na FW2020 zrealizowany został długoterminowy „agresywny” cel 1664 (aktywny pod 2204 – wynikał z niedźwiedziego wybicia jednej z postaci „długoterminowych trójkątów”) i przy wsparciu kkgk=1656 podjęta została próba długoterminowego ZRC; dziś już wiemy, że w punkt wyznaczyliśmy punkt zwrotny (zarówno w ujęciu czasowym, jak i przestrzennym – czyli punktowym) – 20.I. dno zostało wyznaczone na 1658 i po nadbiciu go dzień później o symboliczny 1 punkt zapoczątkowany został średnioterminowy trend wzrostowy, który dziś dotarł w obszar długoterminowego O*=1917 – w pięknym stylu realizując średnioterminowy cel byczy 1908-10 (!).
Wracając do 20.I. –
tego samego dnia zakończony został „średnioterminowy trójkąt”
(jego wszystkie cele [pierwszy 1926 i ostatni 1803] zostały zrealizowane już w 2015 roku) – co zaznaczyłem na wykresie FW2020 z interwałem dziennym (czyli „FW2020 w ujęciu średnioterminowym”).
Ponadto w komentarzu przedsesyjnym dokładnie 21.I. napisałem: Zastanawiające jest, że wczoraj po raz drugi w ostatnich dniach FW2020 był bardzo wyraźnie zawyżany w DT – „w tyle głowy” zapisujemy ten fakt; przypominam, że po raz pierwszy Gracz ten pojawił się 15.I. i wówczas napisałem: 15.I. zapalona jest lampka ostrzegawcza dla Niedźwiedzi – zapalił ją Grubasek popytowy.

Przypominam także, że 20.I. na FUS500 zrealizowaliśmy prognozowany minimalny długoterminowy cel spadku – w DT aktywowaliśmy „nie najładniejszą długoterm. RGR”.
Gdy do tego dołożymy fakt, że także dokładnie 20.I. na FDE30 znaleźliśmy się tuż przed właściwym wsparciem długoterminowym i sprzed niego się silnie odbiliśmy, to w tych okolicznościach tym bardziej data 20.I. przypadkową być nie powinna (dodatkowo dla FW2020 dzień ten był pierwszym w okienku sobotniej PDZ=23.I.).

Po pięciu dniach – kiedy już widzieliśmy na wykresie, że 20.I. nie był przypadkowym dniem – na forum znów poruszyłem wątek Grubaska na FW2020 (wpis z 25.I. z 14:56):
Kilka dni temu zwracałem uwagę na fakt, że „ktoś” nas już zawyżał dwie sesje pojedyncze i następnego dnia zupełnie odpuszczał pozwalając indeksowi nadal spadać; coś podobnego (ale na znacznie mniejszą skalę) ma miejsce także dziś; wg mnie „ktoś grubszy” nabywa L-ki średnio-długoterminowe, ale robi to albo bardzo ostrożnie w celu „nie wypłoszenia” Niedźwiedzi, albo jest tak mały i nie ma „siły” na konkretne zakupy. Jedno jest pewne – ZRC=1664 wsparte kkgk=1656 jest wykorzystywane do byczej kontry i zostało już powiedziane „A” (zanegowanie długiego TS^DT), natomiast „B” nadal nie padło – trwale (a nawet w DT) nie została zamknięta „luka bessy” otwarta 18.I., czyli aktywna pod 1739. Dla mnie ewentualne zakupy w obszarze 1713-40 są irracjonalne – to szeroka strefa oporu, która jest poważnie testowana, więc to obszar na „2 uda” (oczywiście ujęcie średnioterminowe, a nie DT).

Reasumując – „coś byczego” próbuje się wykluć na FW2020 i próby są podejmowane, ale pisklę nadal jest bezsilne i „chwila nieuwagi” może sprawić, że nadleci orzeł i je zje; dlatego trzeba monitorować, czy pisklę będzie przybierało na sile – czy rodzice będą je mocno dokarmiać i bronić go w gnieździe. Potencjał wzrostowy jest od czasu podjęcia próby ZRC=1664 i dwukrotnego wybronienia kkgk=1656, ale dziś jest trzecia sesja wzrostów – mamy więc falę wzrostową na dziennym i po dzisiejszej sesji nastanie prawdziwa weryfikacja, czy „tylko” fala na dziennym (co jest minimum przypisane do ZRC=1664), czy „coś” więcej – a jednocześnie nie będzie nic „więcej” bez trwałego wybicia 1739.

Po kilku dniach dodałem:
28.I. doszło do wzrostu nad 1738 i zarazem do trwałego (co najmniej w ujęciu krótkoterminowym) wybicia O=1739 – powiedziane więc zostało „B”. Jest to więc kolejna pro-wzrostowa bycza przesłanka będąca zagrożeniem dla bieżącego właściwego długoterminowego trendu spadkowego.

Dziś (10.III.) FW2020 dotarł już w obszar długoterminowego oporu 1917 (opór słabo wykształcony) – z jednoczesną realizacją „agresywnego” celu 1908-10, pod który trwała gra w ostatnich tygodniach (po drodze z pięknym ZRC „pasywnego” celu 1868 wspartego oporem kkgk=1878-82 – ZRC zakończonym 01.III. w punkt na celu 1795 wskazanym nam 24.II. przez „krótkoterminową M-kę” – co pięknie zaakcentowało „aptekarskie podejście do inwestowania”) – załączam wykres FW2020 (ujęcie dzienne – średnioterminowe) z chwili realizacji celu 1908-10 – godz. 14:34 (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów [link]):


.

Załączam także screen wykresu zamieszczonego dziś w subskrypcji „Analizy” kilkadziesiąt sekund po realizacji celu 1908-10 - wykres z ujęciem krótkoterminowym – na nim widoczne jest także piękne ZRC=1795dno dokładnie 1795 (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów [link]):

.

A czy dzisiejszy dzień był dniem wyjątkowym?

Oczekiwaliśmy tego jeszcze przed sesją – załączam fragment komentarza przedsesyjnego z dnia 10.III.:
Przed nami „sesja z Mario Draghim” przy braku innych danych makroekonomicznych – dziś więc na rynkach mają prawo pojawić się emocje, które wniosą dużą zmienność na indeksach.

Po 19:00 wiemy już, że była to fantastyczna sesja – przede wszystkim na FDE30 – najlepsza sesja w trwającym 2016 roku!

W tym przypadku zbyt wiele nie mogę dziś napisać, bowiem pełny wgląd do prognoz i analiz mają wyłącznie Subskrybenci „Analiz”, natomiast „odtajnić” już mogę chociażby sam wykres FDE30, jaki w subskrypcji „Analizy” zamieściłem dziś o 14:03, kiedy na FDE30 znajdowaliśmy się na bardzo ważnym oporze z potencjałem spadku co najmniej 400-punktowym – dodatkowo wówczas na FUS500 byliśmy tuż przed średnioterminowym celem 2010,52 wspieranym oporem kkgk=2009-11 (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów [link]):


Weryfikacja nastała bardzo szybko – jak to „na sesji Mario Draghiego” (o czym nawet na stronie głównej serwisu mowa była nie raz) – załączam weryfikację i wykres FDE30 ze stanem z ok. 18:45, kiedy przygotowywałem tą część niniejszego artykułu (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów [link]):


.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.