Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Luty 2017

20 lutego 2017 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Poprzedni wpis na ogólnodostępnej głównej stronie serwisu został zamieszczony „chwilkę” przed wygenerowaniem długoterminowego sygnału kupna na FW2020 potwierdzającym nasze kilkumiesięczne „tło” i aktywny sygnał powrotu na kkgk=1998; sygnały wzmacniające to „tło” pojawiły się w chwili trwałego wybicia oporu 1804 i „kazały” Bykom na FW2020 spoglądać nie tylko na psychologiczny poziom 2000, ale znacznie wyżej – w kierunku 2140. Z kolei realizacja długoterminowego „tła” z trwałym w DT wyjściem nad kkgk=1998 wskazała nam kolejne cele kontynuacji wzrostów nad 2140, z których pierwszy zrealizowany został na 2218 w dn. 16.II. i od tego dnia – zgodnie z sygnałami i komentarzami uzupełniającymi w subskrypcji „Analizy – Luty 2017″ Niedźwiedzie mają prawo przynajmniej skontrować Byki, które od czasu wygenerowania silnego sygnału kupna nad 1804 doprowadziły do ponad 23% wzrostów FW2020. Zasięg minimalnego spadku dotyczący ZRC=2218 oraz warunki gry pod ten sygnał szczegółowo definiują obiektywne parametry, które obecnie dodatkowo wzbogacone są między innymi o EURPLN (szczegóły: subskrypcja „Analizy – Luty 2017″).

.

Na S&P500/FUS500 poprzednie kwartały były piękną konsekwencją wydarzeń sprzed roku, z 20.I.2016 (o czym przypomniałem chociażby w poprzednim komentarzu na głównej stronie serwisu, kiedy cena FUS500 wynosiła 2160). W subskrypcji posiadaliśmy cele wzrostowe wskazujące na podwyższenie historycznego szczytu co najmniej do 2250, a gdy to nastało, oczekiwaliśmy ZRC widocznego m.in. na interwale dziennym, co także zostało zrealizowane, zaś w kolejnym etapie wyjście nad 2250-70 wskazało nam cele kontynuacji długoterminowych wzrostów. Dziś FUS500 znajduje się tuż pod 2360 - czy jest to miejsce, gdzie uzasadnione jest „budzenie Niedźwiedzi z zimowego snu”? Szczegóły znajdują się w bieżącej subskrypcji „Analizy”, a obecne spojrzenie na FUS500 prezentuje poniższy wykres.

.

Na FDE30 rok 2016 był dla nas bardzo obfity, zaś od ostatniego „Dnia Trzech Wiedźm” krótkoterminowa zmienność wyraźnie spadła, jednak ostatnie tygodnie są już powrotem do przyjemnej zmienności, do której przyzwyczaił nas ten walor. W ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy nasz długoterminowy cel 11889 i z jego fantastycznym ZRC (max.=11893!) przetestowaliśmy obszar średnioterminowego wsparcia znajdujący się wyraźnie ponad 450 punktów niżej. Prezentuję moje spojrzenie krótko-średnioterminowe na FDE30 (wykres zawiera cele i miejsca ich wskazania, natomiast pozbawiony został formacji, które owe cele wskazały [pełna wersja w czasie rzeczywistym dostępna jest dla Subskrybentów "Analiz"]).


.


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.