Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

50 miesięcy minęło, jak jeden dzień

30 listopada 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Subskrypcja „Analizy” skończyła „50-tkę”! Już 50 miesięcy zajmujemy się analizowaniem i prognozowaniem FW2020 (wcześniej: FW20), jak i ES.F-a/S&P500 oraz FDE30/DAX’a. Jak nasze szczegółowe prognozy wyglądały w listopadzie?

Na FW2020 w miesiąc wkraczaliśmy ze słowami (fragment komentarza inaugurującego LISTOPAD 2014 – zamieszczony 2. listopada o 20:46):
nie oczekuję obecnie trwałego wybicia O*=2481, ale nieformalnym celem (a raczej wyzwaniem) może być dla Byków wybicie O*=2481 – czego nie wykluczam; w mojej subiektywnej opinii po ew. nadbiciu/wybiciu O*=2481 FW2020 powinien relatywnie szybko wrócić pod ten poziom – za czym przemawiałyby liczne cele niedźwiedzie, które w ostatnich dniach zostały wskazane. Wspomniane niedźwiedzie cele widoczne są na poniższym wykresie FW2020 z interwałem M30 (link]).

Prognoza ta została perfekcyjnie zrealizowana – nawet pomimo Grubaska, który pojawił się 03.XI. pod O*=2481 i który dokonał metamorfozy z Byka na Niedźwiedzia w ciągu kilku dni – od początku krytykowaliśmy takie działanie (fragment komentarza posesyjnego z 03.XI.: działanie Niedźwiadka – zamykanie S-ek pod średnioterm. oporem - samo w sobie jednoznacznie „nie jest dobre” – nie zamyka się S-ek pod oporami; dziś wiemy już, że na 2484 wyznaczyliśmy maksimum listopada.

Rynek też wzorcowo zachował się w drugim tygodniu miesiąca – wzorcowo z moim „tłem” nakreślonym na ostatniej sesji pierwszego tygodnia (w subskrypcji „tło” pojawiło się 07.XI. o 14:32), tj. wskazałem wówczas, że optymalnie indeks powinien spaść co najmniej w obszar 2375-90 – i ja dopiero wówczas dokonałbym metamorfozy z Niedźwiedzia (pozycja krótka spod O*=2481) na Byka – przy dodatkowych sygnałach; na 2389 zostało wyznaczone minimum miesiąca.
Wzorcowo też Rynek zachowywał się w drugiej połowie listopada – zgodnie z „tłem” sprzed sesji 17.XI. – co było uzupełnieniem/rozbudowaniem „tła” z 07.XI.; „tło” to nadal jest aktualne – i Rynek je respektuje (tj. respektował wskazany w nim kkgk=2426 i nadal respektuje [włącznie z sesją dzisiejszą], a nad nim mamy jeszcze dwa ważne poziomy [szczegóły: komentarz przedsesyjny z 17.XI. przypomniany w komentarzu inaugurującym GRUDZIEŃ 2014]).

Pomimo wzorcowych realizacji prognoz ruchy na FW2020 w listopadzie były dość mocno ograniczone i przede wszystkim bardzo zaniżane na tle „zagranicy” – polska giełda w kolejnym miesiącu z rzędu zniechęcała do siebie inwestorów (i „niestety” słuszne ów zniechęcenie) – co dobitnie widać po sesyjnych wolumenach (średni na wszystkich seriach FW2020 wyniósł niespełna 13,7k [to średnio o ponad 5k mniej na każdej sesji względem października, a nawet w wakacyjnym sierpniu analogiczna średnia była o ponad 2,3k wyższa]), jak i też po relatywnie małej LOP (na koniec listopada na FW20Z14 poniżej 59k! – to prawie AŻ dwa razy mniej, niż w analogicznych miesiącach pierwszego czy drugiego kwartału 2014 roku) – nie wspominając nawet o małej intradayowej zmienności na tle zmienności „zagranicy”.

U progu grudnia ważnym jest dla nas „tło” nakreślone przed sesją 17.XI., a czysto-technicznie – ograniczenia „jasnozielonego krótko-średnioterm. kanału wzrostowego” zapoczątkowanego 14.XI. (powiększ wykres FW2020 do rzeczywistych rozmiarów [link]):

Ponadto rozpatrujemy też „szary średnioterm. trójkąt” – figurę zaznaczyłem na wykresie dziennym FW2020 (powiększ wykres FW2020 do rzeczywistych rozmiarów [link]):

.

W listopadzie za oceanem kontynuowaliśmy wzrosty zapoczątkowane 15.X. na kkgk=1813,6 na ES.F-ie (min.=1813,65 [analogicznie na S&P500 na 1820,66]) – mamy tu do czynienia z sytuacją występującą po raz pierwszy w historii, bowiem S&P500 nadal (od 15.X.) znajduje się w jednej średnioterm. fali wzrostowej śrubując rekord trwania takiej fali (obecnie ma już 32 sesje wchodzące w skład fali średnioterminowej, podczas których indeks wzrósł o ponad 13,9% [nawet w latach 1928-9 nie było tak długiej serii; ostatni raz indeks próbował „pobić” ten rekord w lutym bieżącego roku - wówczas skończyło się na 22 sesjach przy wzroście 8,38%]).
Trudno było oczekiwać takiego rozwoju sytuacji u progu listopada – choć moje bazowe „tło” to „przewidziało” („tło wrześniowe” przedstawione przed pierwszą sesją subskrypcji WRZESIEŃ 2014):
Jeśli potencjał „małej długoterm. M-ki” zostałby zanegowany i S&P500 wzrósłby nad 2015 [tak się stało], to wówczas zaczepnym S-kom (otwieranym np. w oparciu o kkgk czy trend spadkowy w DT lub/i wyższego rzędu) trudniej byłoby nadać z góry określony target spadków – wówczas należałoby reagować na kolejne sygnały (ew. potencjały), których w tej chwili nie znamy; jeśli jednak potencjał „M-ki” zostałby zanegowany, to czy nie powinniśmy wówczas oczekiwać kontynuacji długoterminowych wzrostów, np. na wymienione już kilka miesięcy temu poziomy kkgk=2079-84? (tu jednak konieczna uwaga – nie oznaczałoby to, że np. z 2020 nie mogłaby zostać wyprowadzona silna niedźwiedzia kontra).
Listopad kończymy z kolejnym potencjałem do co najmniej wyrysowania fali średnioterm. na interwale dziennym (odsyłam chociażby do komentarza przedsesyjnego z dn. 28.XI. [LISTOPAD 2014]).

Powiększ wykres S&P500 do rzeczywistych rozmiarów (link):

.

Na FDE30 także kontynuowaliśmy silne wzrosty (zapoczątkowane na „szerokim skupisku kkgk=8311-38-74″ w dn. 16.X. - czyli dokładnie 1 minutę po tym, jak osiągnęliśmy absolutnie minimalny zasięg „mini-bessy” wyznaczony przeze mnie jako 8390-8400), choć długo wzbranialiśmy się przed kontynuacją silnych wzrostów, bo nastały „dopiero” 17.XI. – a przecież już 30.X. definitywnie podważyliśmy „długoterm. RGR” (kiedy sesyjne dno wyznaczyliśmy na LS w/w figury i od tego czasu podążaliśmy na północ – do dnia dzisiejszego włącznie).
Ze względu na długoterm. cele posiadaliśmy „tło” zakładające najpierw realizację wszystkich celów byczych, a na ostatnim – jeśli pojawiłby się jego ZRC – mieliśmy powrócić do spadków.
Ostatnim wówczas naszym celem był 9417, ale w dniu jego realizacji pojawił się cel 9532,3 (dla którego negacją był spadek pod kkgk=9142 – znad 9450 postawiliśmy krok dokładnie na dolne ograniczenie kkgk=9142 nie negując celu 9532,3), a gdy zrealizowaliśmy cel 9532,3 posiadaliśmy już kolejny – 9590, którego nie zrobiliśmy ZRC i na tej samej sesji (tej samej, na której cel zrealizowaliśmy) wskazaliśmy cel 9900 – tego ZRC podjęliśmy tylko w DT (spadek na 9840) posiadając już (nad dolnym ograniczeniem kkgk=9833-50) wstępnie aktywowany niekonwencjonalny cel byczy wykraczający ponad 10000 – dokładny zasięg celu oraz warunki pozwalające grać na potencjał „silnego ZRC” przedstawione są w subskrypcji „Analizy” (czy to w LISTOPAD 2014, czy też w GRUDZIEŃ 2014).
Warto też zauważyć, że duże ruchy na FDE30 znalazły odzwierciedlenie w sygnałach – chociażby ostatni sygnał dla L-ek w strategii gry wyłącznie na sygnały kkgk zakończył się zyskiem netto wynoszącym +506p./kontrakt – transakcja z dni 20.-28.XI.

Powiększ wykres FDE30 do rzeczywistych rozmiarów (link):

.

Bieżące analizy i prognozy oraz sugerowana strategia gry znajduje się w subskrypcji GRUDZIEŃ 2014.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e jKomentowanie zabronione.