środa, 7 grudzień 2022, 08:47

Serwis: Analizy Giełdowe
"Analiza": Analizy Giełdowe (Analizy Giełdowe)
Słownik pojęć: Słownik pojęć

L

:
Pozycje długie (kupno instrumentu finansowego w oczekiwaniu na wzrost jego ceny).